Program Leonardo da Vinci
PUBLIKACJA UPOWRZECHNIAJĄCA

W związku z realizacją przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach projektu "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci poniżej dostępna jest publikacja upowrzechniająca projekt.

 

http://www.cech.dlawas.pl/download/51dfb87f7f495.pdf