Program Leonardo da Vinci
REKRUTACJA

Informujemy, iż Nasz Cech zakwalifikował się do realizacji projektu "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" w ramach Programu Leonardo da Vinci.

 


Projekt obejmuje dwutygodniową wymianę doświadczeń z włoskimi rzemieślnikami z zakresu szkolnictwa zawodowego i umiejętności przekazywania biznesu młodemu pokoleniu. Wymiana doświadczeń odbędzie się w dniach 29.04-11.05 2013 r.

Partnerem Cechu w realizacji Projektu jest Camera di Commercio e Industria Itali-Polacca.

 

Projekt skierowany jest do 15 uczestników, którzy spełnią następujące kryteria rekrutacyjne:

- uczestnik prowadzi szkolenia zawodowe dla młodych rzemieślników. Mistrz rzemieślniczy, który kształci

w swoim przedsiębiorstwie uczniów lub młodocianych pracowników, prowadzi również szkolenia

zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników lub stażystów.

- uczestnik posiada min. 5 -letnie doświadczenie zawodowe w swojej profesji.

- uczestnik jest w wieku produkcyjnym i posiada podstawową znajomość obsługi komputera w zakresie

oprogramowania MS Office.

- uczestnik Projektu nie uczestniczył w projektach wymiany doświadczeń współfinansowanego z Programu

Leonardo da Vinci w latach 2007- 2011.

- znajomość języka angielskiego lub włoskiego będzie dodatkowym atutem. 
 

Dodatkowo uczestnik powinien spełnić jeden z poniższych warunków, być:

- członkiem lub partnerem Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach,

- członkiem z Cechów powiatów sąsiadujących, współpracujących z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach,

- potencjalni członkiem Cechu – właścicielem lub współwłaścicielem firm rzemieślniczych z regionu Żor,

który rozważa chęć wstąpienia do Cechu

- nauczycielem zawodów rzemieślniczych z lokalnych szkół o profilu zawodowym, współpracującym z

Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach

 

Głównym celem wyjazdu uczestników Projektu będzie zdobycie wiedzy z zakresu:

  • metod dwukierunkowego transferu wiedzy i doświadczenia w ramach rodzinnych przedsiębiorstw

rzemieślniczych,

  • strategii marketingowych i e-biznesu pomocnych w nawiązywaniu kontaktów i owocnej współpracy z

klientami w kraju i za granicą oraz uzyskaniu na rynku dobrego wizerunku,

  • poszanowania dla tradycji rzemieślniczych w odwiedzanym państwie i propagowania zawodów

rzemieślniczych wśród młodego pokolenia,

  • z zakresu tradycji rzemieślniczych i kultury odwiedzanego państwa

 

W ramach dofinansowania gwarantujemy organizację spotkań przygotowawczych do wymiany w tym lekcje języka włoskiego, realizację programu wymiany, transport na miejsce wymiany i z powrotem, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w czasie trwania programu wymiany, realizację programu kulturalno – turystycznego w czasie wolnym.

 

Każdy z uczestników projektu na zakończenie wymiany doświadczeń otrzyma Certyfikat od strony partnerskiej oraz certyfikat EUROPASS potwierdzający zdobyte kwalifikacje za granicą.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego (dostępny na stronie internetowej www.cech.dlawas.pl lub w biurze Cechu) drogą e-mailową, faxem lub dostarczenie osobiście do siedziby biura Cechu. Na zgłoszenia czekamy do

30 listopada 2012 roku. Wszelkie szczegóły dotyczące wymiany prosimy kierować do kierownika Projektu Pani Izabeli Zmuda tel 32 434 36 68, 669 902 300

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie, zapewniamy komfortowy pobyt w kraju słynącym z najwyższej tradycji i jakości rzemiosła na świecie; zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz poznanie wielu interesujących osób dzielących tą samą pasję co my.

 

CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE!!!