Program Leonardo da Vinci
RZEMIEŚLNICY JADĄ DO WŁOCH

Informujemy, iż Nasz Cech realizuje projekt "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświdczeń we Włoszech" w ramach Programu Leonrado da Vinci.

 

Projekt obejmuje dwutygodniową wymianę doświadczeń z włoskimi rzemieślnikami z zakresu szkolnictwa zawodowego i umiejętności przekazywania biznesu młodemu pokoleniu. Wymiana doświadczeń odbędzie się w dniach 05.05-18.05 2013 r.


Partnerem Cechu w realizacji Projektu jest Camera di Commercio e Industria Itali-Polacca.

 

W projekcie uczestniczyć będzie 15 beneficjentów, którzy spełnili kryteria rekrutacyjne.

 

Głównym celem wyjazdu uczestników Projektu będzie zdobycie wiedzy z zakresu:

metod dwukierunkowego transferu wiedzy i doświadczenia w ramach rodzinnych przedsiębiorstw rzemieślniczych,

strategii marketingowych i e-biznesu pomocnych w nawiązywaniu kontaktów i owocnej współpracy z klientami w kraju i za granicą oraz uzyskaniu na rynku dobrego wizerunku,

poszanowania dla tradycji rzemieślniczych w odwiedzanym państwie i propagowania zawodów rzemieślniczych wśród młodego pokolenia,

z zakresu tradycji rzemieślniczych i kultury odwiedzanego państwa