o nas
o nas

Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach..
 

Rzemieślnicy miasta Żory i gminy Suszec długo domagali się utworzenia Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach. W listopadzie 1984 roku na zebraniu rzemieślników, przedstawicieli różnych branż, wyłoniono zespół organizacyjny do przygotowania i załatwienia wszystkich spraw związanych z organizacją Cechu. Wśród rzemieślników została przeprowadzona ankieta, której wynik był następujący: na 227 ankietowanych, 225 rzemieślników opowiedziało się za utworzeniem Cechu. Opracowano Statut Cechu, który został zatwierdzony przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach 3 maja 1985 roku. Końcowym aktem powołania Cechu było złożenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o wpis do rejestru. Decyzja o wpisie do Rejestru Cechów wydana została 15 maja 1985 roku i tak w dniu 1 czerwca 1985 roku, rozpoczął swoją działalność Cech Rzemiosł Różnych w Żorach.

Nasze zadania
 

Do zadań statutowych Cechu należy między innymi:
- utrwalanie więzi środowiskowej
- reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów 
administracyjnych
- udzielanie pomocy prawnej
- udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji
- rozpatrywanie skarg na działalność
- organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
- propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego
- współpraca z władzami oświatowymi w zakresie szkolenia uczniów
- organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp itp.

 

STARSI CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH

 

 

Filak Aleksander 1985-1989

 

Kremiec Łucjan 1989-1997

 

śp. Żbik Janusz 1997-2009

 

Krzak Zdzisław 2009-nadal

 

Władze Cechowe na lata 2017-2021
 

Starszy Cechu:          Krzak Zdzisław

 

Zarząd Cechu:

Podstarsi Cechu:         Gałach Aniela

                                 Gembalczyk Janina

Sekretarz Zarządu:       Pawlicka-Jaworska Weronika

Skarbnik Zarządu:        Wietrzyk Lech

Członkowie Zarządu:    Kuś Robert

                                 Staniocha Wojciech

                                 Habdas Alfred

                                 Wałach Franciszek

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:         Kopiecki Janusz

Zastępca:                   Wałach Tomasz

Sekretarz:                   Kempny Jan

 

Sąd Cechowy:

Przewodniczący:        Frąckowiak Halina

Członkowie:               Kłosowski Andrzej

                                Sozański Roman

 

Nagroda PHOENIX SARIENSIS

 

W 2010 roku Cech Rzemiosł Różnych w Żorach został uhonorowany przez władze miejskie nagrodą PHOENIX SARIENSIS 2009. Wyróżnienie to jest zasługą całego środowiska rzemieślniczego na przestrzeni 25 lat istnienia naszego Cechu.

 

 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.