aktualności
IV Targi Budowlane Dom i Otoczenie – Budownictwo, Instalacje, Wnętrza
Katowice 07-08.04.2018r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe obok Spodka.
4 Targi Dom i Otoczenie

Każdy-kto-buduje, remontuje, urządza i nie tylko…
 
-  Gościem Targów będzie kierownik budowy z programu Nasz nowy Dom pan Artur Witkowski
 
- Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych wykonanie makiety Spodka z glazury ( Radosław Saramak wraz z zaprzyjaźnionymi glazurnikami )
 
- porady i pokaz aplikacji i zastosowania produktów Mapei, Knauf, Adiam 
 

Zapraszamy, tylko 07 i 08 kwietnia od 10:00 do 17:00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
TERMINARZ PŁATNIKA - TEMINY PRZAKAZYWANIA DEKLARACJI

Rodzaj deklaracji

Termin przekazania do US

Termin przekazania do podatnika

PIT-4R

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2018 r.

Forma elektroniczna- do 31 stycznia 2018 r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-11

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2018 r.

Forma elektroniczna - do 28 lutego 2018 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
do 28 lutego 2018 r.

PIT-8C

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2018.

Forma elektroniczna - do 28 lutego 2018 r.

Forma papierowa lub elektroniczna
do 28 lutego 2018 r.

PIT-8AR

Forma papierowa* - do 31 stycznia 2018 r.

Forma elektroniczna - do 31 stycznia 2018r.

Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego

PIT-16A

do 31 stycznia 2018 r.

nie dotyczy

PIT-28

do 31 stycznia 2018r.

nie dotyczy

 

* Z formy papierowej nie mogą skorzystać biura rachunkowe oraz

 

płatnicy rozliczający 6 lub więcej podatników. Wspomniane

 

podmioty zobowiązane będą do przekazania dokumentów wyłącznie

 

drogą elektroniczną - w terminach właściwych dla formy elektronicznej.

SKALA PODATKOWA

 

Na etapie obliczania zaliczek na podatek od pracowników w 2018 roku nadal będziemy stosować dotychczasową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł, zatem miesięcznie podatek możemy pomniejszyć o kwotę 46,33 zł.

Zwracamy uwagę, że przy obliczaniu podatku w zeznaniu rocznym za 2018 rok zastosowanie będzie miała nowa skala podatkowa:

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000zł

1.440 zł

8.000 zł

 13.000 zł

1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000zł ) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

SZKOLENIE BHP

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie BHP dla uczni i pracowników, które odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku. Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu. Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł.

Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

STAWKI UCZNIOWSKIE

Stawki uczniowskie za marzec, kwiecień maj 2018r;

I rok nauki 180,67 brutto

II rok nauki 225,83 brutto

III rok nauki 271,00 brutto

SKŁADKI

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2 100,00 zł brutto.

 

Od stycznia najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2665,80 zł.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

emerytalne: 520,36 (19,52%)

rentowe: 213,26 (8,00%)

chorobowe: 65,31 (2,45%)

wypadkowe: wg stopy procentoej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2018 r. wynosi 3 554,93 .

Składka 9% wynosi 319,94 natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 275,51.

 

Składka na Fundusz Pracy w 2018 roku wynosi 65,31 zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2018 r. wynosi 0,10%

 

Zakłady zatrudniające średnio w 2017 r. powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2018 r.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

  • miejscowe: 111,25 zł

  • podwyższone: 139,06 zł

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2018 roku wynosi 200 000 zł, natomiast limit obrotu do kas fiskalnych – 20 000 zł. Zwracamy uwagę, iż istnieje możliwość rezygnacji z VAT pod pewnymi warunkami. Informacja w biurze Cechu.

 

W 2018 r. z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2017 r. nie przekroczyły kwoty 250 000 euro, co stanowi 1 078 425,00 zł.

PRAGA

 

Starszy Cechu serdeczne zaprasza wszystkich chętnych na 3- dniową wycieczkę do Pragi.

Termin: od 22 - 24 czerwiec 2018 r.

Koszt: 550,00zł/osobę.

 

Dobra zabawa i moc atrakcji zapewnione!

 

Plan wycieczki i szczegółowe informacje dostępne poniżej:

http://cech.dlawas.pl/download/5a6596c17bb09.pdf

 

PROJEKT CECH BYTOM

PROJEKT CECH BYTOM
ZMIANA NASZEGO KONTA BANKOWEGO

Informujemy, iż z dniem 1 września 2017 roku zmienia się nasz

dotychczasowy numer konta bankowego na Bank Pekao S.A.

39 12404357 1111 0010 7310 4282.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto.

WAŻNE

Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie

 

 

otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadku gdy uczeń nie

 

 

przeszedł do następnej klasy prosimy o informację pod nr telefonu: 32

 

 

4343-668 celem przedłużenia umowy o naukę.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU

Przypominamy, że aby otrzymać refundację należy do dnia 20 września br

 

 

złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub

 

 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP.

 

 

Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca

 

trwania nauki.

REFUNDACJA

Do 20 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za

miesiące: 11,12/2017 i  01, 02/2018r. Należy złożyć: listy płac, DRA i

przelew do ZUS. 

PROJEKT UNIJNY ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

więcej>>
EGZAMIN CZELADNICZY LUB MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KELNER

Uprzejmie informujemy, że Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER. W drugiej połowie września będzie możliwoś uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w kwalifikacji prosimy o kontakt z biurem Cechu.

 

NOWA KADENCJA NA CZŁONKA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MSP W KATOWI
W związku z kończącą się kadencją komisji egzaminacyjnych w Izbie Rzemieślniczej MSP w Katowicach, osoby zainteresowane, które spełniają kryteria wyboru, mogą składać w biurze Cechu ankietę wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września 2017 r.
 
Osoby, które obecnie są w takiej komisji a dalej wyrażają chęć bycia członkiem, także powinny złożyć wymagane dokumenty.
 
Ankieta:
 
Kryteria wyboru:
PROJEKT UNIJNY

Poniżej przedstawaimy  ulotkę z informacjami na temat Projektu: "Śląski sysytem PSF wsparciem rozwoju MŚP"

więcej>>
WYNAGRODZENIE MINIMALNE

W 2017 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 000,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

KASY FISKALNE

W 2017 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast limit zwolnienia podmiotowego VAT ustalono na kwotę 200 000 zł.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 

- egzamin mistrzowski - 1422,00 zł

- egzamin czeladniczy - 711,00 zł

- egzamin sprawdzający - 237,00 zł

 

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

Tytuł "FIMA Z JAKOŚCIĄ"  otrzymał Pan Zenon Hetman.

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>