aktualności
LIGA MŁODYCH KREATORÓW - ELIMINACJE

Cech Rzemiosl Róznych w Żorach serdecznie zaprasza  na Otwarte Eliminacje Ligi Młodych Kreatorów zorganizowane dla uczniów klas fryzjerskich I-IV, w ramach  VII Edycji Konkursu w dniu  20.03.2017r o godz. 9.30

Szczegóły i regulamin konkursu przedstawiamy poniżej.

więcej>>
WYCIECZKA NA UKRAINĘ

Starszy Cechu serdeczne zaprasza wszystkich chętnych na 5-cio dniową wycieczkę na Ukrainę. Bardzo bogaty program obejmuje zwiedzanie: Lwowa, Oleska, Poczajowa, Krzemieńca, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Okopów Św. Trójcy, Stanisławowa i Halicza. Proponowany termin: od 24 - 28 maja 2017 r. Koszt 1140 zł/osobę.

Zaliczkę w kwocie 400,00 zł od osoby należy wpłacić w biurze Cechu w terminie do 15.02.2017 r. Dobra zabawa i moc atrakcji zapewnione!

UWAGA! Na Ukrainę konieczny jest ważny PASZPORT!

więcej>>
SKALA PODATKOWA 2017

 

Na etapie obliczania zaliczek na podatek od pracowników w 2017 roku nadal bedziemy stosować dotychczasową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł, zatem miesięcznie podatek możemy pomniejszyć o kwotę 46,33 zł. Zwracamy uwagę, że przy obliczaniu podatku w zeznaniu rocznym za 2017 rok zastosowanie będzie miała nowa skala podatkowa.

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

- miejscowe: 111,25 zł

- podwyższone: 139,06 zł

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE W ZAWODZIE FRYZJER

Egzamin sprawdzający dla uczniów III klasy odbędzie się 4 marca br., natomiast dla klasy II - 18 marca br. o godzinie 14.00. w sali konferencyjnej Cechu.

SZKOLENIA BHP

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie BHP dla uczni i pracowników, które odbędzie się 7 lutego 2017 roku.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu.

Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł.

Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

więcej>>
STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od 01.12.2016 r.  do 28.02.2017 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

I klasa       -  162,20 zł

II klasa      -  202,75 zł

III klasa     -  243,30 zł.

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących  od 01.01.02017 r. wynosi 2 557,80.

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne: 499,28

Rentowe: 204,62

Chorobowe: 62,67

Wypadkowe: wg.stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

Fundusz Pracy: 62,67

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2017 r. wynosi 3 303,13.

Składka 9% wynosi:  297,28, natomiast 7,75% wynosi: 255,99.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE

W 2017 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 000,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

KASY FISKALNE

W 2017 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast limit zwolnienia podmiotowego VAT ustalono na kwotę 200 000 zł.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2017 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 

- egzamin mistrzowski - 1 321 zł

- egzamin czeladniczy - 661 zł

- egzamin sprawdzający - 220 zł

 

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego

ZAWÓD KUCHARZ - ZAWODEM CZELADNICZYM

Informujemy, iż 4 listopada br. została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. 1782). Jedną ze zmian jest wprowadzenie zawodu kucharz do zawodów rzemieślniczych. Oznacza to, iż pracownicy młodociani nie będą zdawać egzaminów zawodowych w szkole tylko egzaminy czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach.

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

NOWY WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

 

Wzór skierowania na badanie lekarskie dostępny w zakładce "do pobrania"

więcej>>
LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

Tytuł "FIMA Z JAKOŚCIĄ"  otrzymał Pan Zenon Hetman.

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

WAŻNE DLA SEKTRA SPOŻYWCZEGO NOWE PRZEPISY DOT. ETYKIETOWANIA

Informujemy, że z dniem 13.12.2014 roku dla przedsiębiorców sektora spożywczego obligatoryjnym stało się przestrzeganie zapisów, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dnia 09.01.2015 wszedł w życie krajowy akt prawny, który m.in. precyzuje jakie informacje muszą być udostępnione konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży, którym jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 poz 29)

więcej>>
"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>