aktualności
STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. obowiązują  następujące stawki uczniowskie brutto:

                  

     Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 193,57 zł

     I   rok nauki   241,96  zł

     II  rok nauki   290,35  zł

     III rok nauki   338,75  zł

REFUNDACJA

Do 20 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za  miesiące: 06,07,08 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelew ZUS bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 05, 06 i 07/2019, DRA i przelewy ZUS za m-c 06, 07 i 08/2019 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

WAŻNE DOTYCZY REFUNDACJI - ANEKS

Zgodnie z przyjętym 13 sierpnia br. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia od dnia 1 września br. stawki wynagrodzeń młodocianych pracowników wzrastają o 1 punkt procentowy i wynoszą odpowiednio 5% w I klasie, 6% w II klasie i 7% w III klasie. Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4 %.

 

W związku z tym faktem pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundację mogą ubiegać się o aneksowanie tych umów. Prosimy więc o podejście Państwa z pieczątką w celu  opieczętowania aneksu do dnia 13 września br.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU

Przypominamy, że aby otrzymać refundację należy do dnia 20 września br. złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP.

Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

SZKOLENIE BHP

W biurze Cechu przyjmowane są zapisy na szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników. Koszt szkolenia: wstępne 40 zł, okresowe 80 zł.

Szkolenie odbędzie się 10 września (wtorek) o godz. 8.00.

BRAK PROMOCJI DO NASTĘPNEJ KLASY

Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadkugdy uczeń nie zdał do następnej klasy prosimy o informację  pod  nr telefonu: 32 4343-668  celem przedłużenia umowy o naukę.

PIKNIK RZEMIEŚLNICZY

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami do wspólnego biesiadowania przy stawie Erg na ul. Ogniowej w Żorach (dojazd od ul. Folwareckiej).

Piknik odbędzie się 14 września (sobota) o godz. 16.00 Koszt 35,00zł od osoby. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane będą w biurze Cechu do dnia 6 września br.

WODY TERMALNE

Zarząd Cechu serdecznie zaprasza wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami na Wody Termalne do Szaflar w dniach od 15 do 17.11 2019 r. Koszt wyjazdu będzie porównywalny do kwoty z ubiegłego roku. Ostateczny koszt będzie uzależniony od ilości chętnych. Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 100,00 zł/os. w biurze Cechu do dnia 20 października br.

Dobra zabawa i doborowe towarzystwo zagwarantowane.

BIURO NIECZYNNE

W dniu 16.08.2019 (piątek) Biuro Cechu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

"Firma Przyjazna Mieszkańcom 2019"
Chcesz wyróżnić firmę, która, Twoim zdaniem, zasługuje na tytuł „Firma Przyjazna Mieszkańcom 2019”? Wypełnij do dnia 31 sierpnia 2019r. formularz zgłoszeniowy. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z całego województwa śląskiego. 

Na podstawie przesłanych formularzy zostanie utworzona lista firm, na które będzie można oddawać głosy w drugim etapie Konkursu (we wrześniu). Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie poprzez stronę internetową www.zorig.zory.pl.  

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału! 

Nagrodą dla Firmy będzie tytuł "Firmy Przyjaznej Mieszkańcom 2019" oraz pamiątkowy grawerton. Wręczenie nagrody nastąpi podczas jesiennej gali Żorskiej Izby Gospodarczej

Celem inicjatywy jest promowanie zasad dialogu społecznego, popularyzacja postaw biznesowych przyjaznych społeczeństwu, promocja firm, których aktywność znacząco wpływa na rozwój miasta i regionu oraz poprawę standardu życia mieszkańców i firm, które angażują się w życie lokalne i promują pozytywne wzorce postaw.

Już po raz 8 organizatorem wydarzenia jest Żorska Izba Gospodarcza przy współudziale Cechów i Izb z regionu w ramach Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego.

Dla przypomnienia, laureatem poprzedniej edycji została Restauracja Wiejska Chata z Wodzisławia Śląskiego.

Regulamin dostępny.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępny :

 

http://www.zorig.zory.pl/images/_do_pobrania_pdf/2019/formularz%20zgoszeniowy%20fpm%202019%201.pdf

 

 

http://www.zorig.zory.pl/images/_do_pobrania_pdf/2019/regulamin_fpm_2019.pdf

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY DOT. MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Do 27 lipca należy złożyć oświadczenie, aby skorzystać  z niższej taryfy prądu

 

     Najpóźniej 27 lipca 2019 r. mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą złożyć swoim dostawcom energii elektrycznej stosowne oświadczenie – jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf stawek za energię elektryczną. Jeżeli takie oświadczenie złożą, do końca roku będą mogli korzystać z ubiegłorocznych stawek cen za prąd.

W nowelizacji ustawy, która zaczęła obowiązywać od 29 czerwca 2019 r. ustawodawca określił grupę odbiorców, która będzie mogła w okresie do końca 2019 r. nadal korzystać  z niższych stawek prądu. Są to przede wszystkim odbiorcy pobierający energię na potrzeby gospodarstw domowych. Pozostałe podmioty, to:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • szpitale,
 • jednostki sektora finansów publicznych i
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Aby skorzystać z niższych stawek, w/w podmioty muszą złożyć swoim dostawcom energii stosowne oświadczenie potwierdzające ich uprawnienia. Oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do 27 lipca 2019 r. Szczegółowych informacji na temat wzorów oświadczeń udzielają dostawcy energii, bądź dostępne są one na ich stronach internetowych.

Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy  o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1210

REFUNDACJA

Do 20 czerwca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2019 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 02, 03 i 04/2019, DRA i przelewy ZUS za m-c 03, 04 i 05/2019 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 198,04 zł

II rok nauki 247,55 zł

III rok nauki 297,06 zł

PIKNIK RZEMIEŚLNICY

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami do wspólnego biesiadowania przy stawie Erg na ul. Ogniowej w Żorach (dojazd od ul. Folwareckiej). Piknik odbędzie się 14 września (sobota)

o godz. 16.00. Zapisy przyjmujemy w biurze Cechu do 7 września. Koszt 35,00zł od osoby.

PIELGRZYMKA

Zapraszamy do udziału w corocznej Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę, która odbędzie się 30 czerwca br. Zapisy przyjmowane są w biurze Cechu do dnia 19 czerwca br.

Prosimy o dostarczenie adresu zamieszkania i numeru pesel. Na pokrycie kosztów autokaru i ubezpieczenia pobierana będzie opłata, która uzależniona będzie od ilości chętnych.

SZKOLENIA BHP

Prosimy sprawdzić terminy ważności zaświadczeń BHP swoich uczni i zgłosić ich udział w szkoleniu w dogodnych dla Państwa terminach: 9 lipiec(okresowe), 27sierpień (wstępne) lub 3wrzesień (wstępne)2019 r.

Szkolenia odbędą się o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Cechu.

Cena szkolenia wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2019

 

W związku z faktem iż od nowego roku szkolnego 2019/2020 naukę zawodu rozpocznie młodzież po gimnazjum i po VIII klasie podstawówki prosimy pracodawców aby przed spisaniem umowy w Cechu przeprowadzili z uczniem szczegółowy wywiad i zwrócili uwagę na jego wiek, ponieważ w chwili spisania umowy uczeń który w 2019r ma 14 lat oprócz kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i badań wstępnych będzie musiał przedstawić pozytywną opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2019 r. będą spisywane w biurze Cechu:

 • do dnia 24 lipca br. uczniowie z CKZiU Żory,

 • do 31 sierpnia br. pozostali

EGZAMINY CZELADNICZE

Ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem wniosków do egzaminów czeladniczych zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów do dnia 28.06 br.

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

 • wniosek (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu)

 • zaświadczenie o odbytej praktyce (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub biurze cechu)

 • 1 fotografia (czytelnie podpisana)

 • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

 • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

 • Opłata 761,00 zł.

 

 

Informujemy, iż 18 września o godz. 8:00 w naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla mechaników pojazdów samochodowych.

 

 

Z kolei 10 września o godz. 9.00 w Cechu w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla piekarzy i cukierników.

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd oraz Strarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

zawiadamiają o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

w dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota) na godzinę 9.00

w siedzibie Cechu w Żorach

STRAJK NAUCZYCIELI

Na prośbę Pani Bożeny Długosz Kierownik Praktycznej nauki zawodu informujemy , że jeżeli od poniedziałku  08.04.2019r. szkoła CKZiU przystąpi do ogólnopolskiego strajku nauczycieli uczniowie ZOBOWIĄZANI są do przyjścia w tych dniach na praktykę.
 

SZKOLENIE URZĄD SKARBOWY

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach we współpracy z Urzędem Skarbowym w Żorach serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie które odbędzie się 22.03.2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Cechu.

 

Tematyka spotkania:

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2. Składanie deklaracji drogą elektroniczną czyli tzw. E-pity.

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 194,55 zł

II rok nauki 243,19 zł

III rok nauki 291,82 zł

ŚWIĘTO PATRONACKIE

W kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach w dniu 19.03.2019 r, o godz. 9.00. odbędzie się msza św. w intencji stolarzy, szklarzy oraz piekarzy i cukierników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami, pracownikami i uczniami.

 

W dniu 1 maja 2019r. o godz. 9.00 w Kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników, ich rodzin, pracowników oraz uczniów z okazji święta św. Józefa Rzemieślnika.

ZEBRANIA BRANŻOWE

Starszy Cechu wraz z sekcyjnymi serdecznie zaprasza na spotkanie branżowe członków branży fryzjerskiej i motoryzacyjnej. Odbędą się one o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Cechu:

 • 7 maja br. branża fryzjerska

 • 22 marca br. branża motoryzacyjna, mieszana, stolarska i budowlana

Głównym tematem będą egzaminy wewnętrzne uczni II i III klas.

TARGI EDUKACYJNE

W dniu 21 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 - 12.00, w Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na Os. Ks.

Władysława odbędą się Targi Edukacji dla uczniów III klas

gimnazjum i klas VIII podstawowych. Pracodawców

zainteresowanych zatrudnieniem pracowników młodocianych

zapraszamy do udziału w Targach lub prosimy o przekazanie

materiałów reklamowych do biura Cechu, celem ich

rozpropagowania.

KONKURS BHP

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w

Katowicach organizuje XVIII edycję konkursu wiedzy o zasadach

bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów

rzemieślniczych "BEZPIECZNIE OD STARTU". Etap regionalny

odbędzie się 15 kwietnia br. w Katowicach, natomiast finał - 22 maja

w Warszawie. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2019 r.

w biurze Cechu.

FREKWENCJA

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja CKZiU w Żorach co miesiąc przesyła nam wykaz nieobecności uczni.

W celu zapoznania się z frekwencją prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

SZKOLENIA BHP

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie

BHP, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku. Cena szkolenia

wstępnego 40 zł, natomiast szkolenia okresowego 80 zł.

Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń, uczniów i pracowników w

Państwa firmach.

Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

Urząd Skarbowy 2019

Na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2019r nadal będziemy stosować dotychczasową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł, zatem podatek możemy pomniejszyć o kwotę 46,33zł.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

- miejscowe 111,25 zł

- podwyższone 139,06zł

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2019 roku wynosi 200 000zł natomiast limit obrotu do kas fiskalnych – 20 000 zł.

 

W 2019 roku z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2018r. nie przekroczyły 250 000 euro, co stanowi 1 069 875,50 zł

 

TERMINARZ PŁATNIKA

 

Rodzaj deklaracji

Termin przekazania do US

Termin przekazania do podatnika

PIT 4R

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-11

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

do 28. lutego 2019r.

PIT-8C

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

do 28. lutego 2019r.

PIT-8AR

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-16A

do 31 stycznia 2019r.

nie dotyczy

PIT-28

do 31 stycznia 2019r.

nie dotyczy

WYNAGRODZENIE MINIMALNME

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 2 250,00 zł brutto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. poz. 1794)

SKŁADKI ZUS 2019

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2859,00zł. Dotyczy to tych przedsiębiorców którzy nie mogli skorzystać z tzw. „małego ZUS-u”

 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2019 roku od podanej podstawy wynoszą:

 

emerytalne: 19,52 % 558,08

rentowe: 8,00 % 228,72

chorobowe: 2,45% 70,05

wypadkowe: wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2019r. wynosi: 3803,56zł

Składka 9% wynosi: 342,32zł, natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 294,78zł

 

Składka na Fundusz Pracy w 2019 roku wynosi 70,05zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2019 roku wynosi 0,10%

 

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2019r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2018, czyli:

 

I rok nauki 183,21zł.brutto

II rok nauki 229,01zł brutto

III rok nauki 274,81zł brutto

 

Zakłady zatrudniające w 2018r. średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2019r.

REFUNDACJA

Do 20 grudnia br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za  miesiące: 09,10,11 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelew ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08, 09 i 10/2018, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2018.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

PROMOCJA UCZNIÓW DO NASTĘPNEJ KLASY

Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadkugdy uczeń nie przeszedł do następnej klasy prosimy o informację  pod  nr telefonu: 32 4343-668  celem przedłużenia umowy o naukę.

MISTRZ KIEROWNICY 2018

W dniu 14 czerwca br. odbyła się trzecia edycja międzyszkolnego konkursu „Mistrz Kierownicy” pomiędzy uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach oraz Zespołem Szkół Budowlano-Informatycznych. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym jej wykorzystaniem. Konkurs składał się z dwóch konkurencji w których brało udział 19 uczestników. W pierwszej części uczniowie musieli napisać test składający się z 30 pytań, natomiast w części praktycznej zaprezentowali jazdę sprawnościową z „Talerzem Stewarta”. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był bardzo wyrównany, a różnice w punktacji młodych kierowców minimalne. Po zakończeniu obu konkurencji zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Młodzież miała także możliwość skorzystania z krótkiej przejażdżki dla zabawy na symulatorze zderzeń  i uświadomienia sobie jakie siły działają na kierowcę w samochodzie podczas faktycznego zderzenia i jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są zapięte pasy.

 

http://www.ckziu.zory.pl/aktualnosc/mistrz-kierownicy-2018-814.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

RODO

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO zwracamy się do państwa z prośbą o osobiste podejście do Biura Cechu w celu podpisania stosownych oświadczeń. Prosimy o zabranie pieczątki.

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 184,91 zł

II rok nauki 231,14 zł

III rok nauki 277,37 zł

 

SKŁADKI

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2 100,00 zł brutto.

 

Od stycznia najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2665,80 zł.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

emerytalne: 520,36 (19,52%)

rentowe: 213,26 (8,00%)

chorobowe: 65,31 (2,45%)

wypadkowe: wg stopy procentoej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2018 r. wynosi 3 554,93 .

Składka 9% wynosi 319,94 natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 275,51.

 

Składka na Fundusz Pracy w 2018 roku wynosi 65,31 zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2018 r. wynosi 0,10%

 

Zakłady zatrudniające średnio w 2017 r. powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2018 r.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

 • miejscowe: 111,25 zł

 • podwyższone: 139,06 zł

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2018 roku wynosi 200 000 zł, natomiast limit obrotu do kas fiskalnych – 20 000 zł. Zwracamy uwagę, iż istnieje możliwość rezygnacji z VAT pod pewnymi warunkami. Informacja w biurze Cechu.

 

W 2018 r. z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2017 r. nie przekroczyły kwoty 250 000 euro, co stanowi 1 078 425,00 zł.

ZMIANA NASZEGO KONTA BANKOWEGO

Informujemy, iż z dniem 1 września 2017 roku zmienia się nasz

dotychczasowy numer konta bankowego na Bank Pekao S.A.

39 12404357 1111 0010 7310 4282.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto.

PROJEKT UNIJNY ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

więcej>>
EGZAMIN CZELADNICZY LUB MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KELNER

Uprzejmie informujemy, że Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER. W drugiej połowie września będzie możliwoś uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w kwalifikacji prosimy o kontakt z biurem Cechu.

 

KASY FISKALNE

W 2017 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast limit zwolnienia podmiotowego VAT ustalono na kwotę 200 000 zł.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2019 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 

- egzamin mistrzowski - 1521,00 zł

- egzamin czeladniczy - 761,00 zł

- egzamin sprawdzający - 254,00 zł

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html