aktualności
SZKOLENIE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ
Serdecznie zapraszamy na szkolenie naszych członków branży budowlanej, które odbędzie się 28 listopada o godzinie 16.30. w sali konferencyjnej Cechu.
W przerwie między pokazami będzie poczęstunek 
Szkolenie jest w całości bezpłatne !
 
Prosimy o potwierdzenie uczesnictwa w szkoleniu.
 
Szkolenie jest organizowane przez Partnerów handlowych:

CD COLOR GmbH Co. & KG – niemiecki producent farb i lakierów klasy premium
CHEMAR S.C. – główny dystrybutorów produktów Lucite® oraz Delta w Polsce.
SSRW – Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych


Tematyka szkolenia:

Lucite® House Paint – multifunkcyjna farba elewacyjna.
Farby wewnętrzne Lucite® - klasyfikacja produktów ze względu na właściwości.
Lucite® MultiResist – farba antybakteryjna
Testy praktyczne prezentowanych produktów.
Nowoczesne narzędzia malarskie oraz ich zastosowanie.


W trakcie szkolenia zaprezentujemy następujące produkty (kolejność przypadkowa):

Lucite® House Paint
Lucite® Acrylosil
Lucite® Inside Plus
Lucite® All In
Lucite® FlowCoat 2.0
Lucite® MultiResist
Lucite® Samtlatex10
Lucite® Silicon
Lucite® Siliocat
Lucite® Classic
Lucite® Express


czas trwania szkolenia około 3.5 godz.
FIRMA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 2018

Uprzejmie informujemy, że nasi Rzemieślnicy: 

Pan Robert Kuś  P.P.U.H.  "RO-JO"  44-266 Świerklany ul. Ks. Ligonia 26
i Pan Mirosław Kuwik  Sklep " ŻYRAFA"  44-240 Żory ul. Szeptyckiego 4
zostali zgłoszeni przez nas Cech  do VII edycji konkursu "Firma Przyjazna Mieszkańcom 2018"
 

Głosowanie trwa od 08.10.2018 do 07.11.2018.

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!!!

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie  informujemy,  iż od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.11.2018   obowiązują  następujące stawki uczniowskie brutto:

                       

                        I   rok nauki   180,84  zł

                        II  rok nauki   226,05  zł

                        III rok nauki   271,26  zł

REFUNDACJA

Do 20 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za  miesiące: 06,07,08 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelew ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 05, 06 i 07/2018, DRA i przelewy ZUS za m-c 06, 07 i 08/2018.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

UMOWY NIE ZAREJTROWANE W CECHU

Przypominamy, że aby otrzymać refundację należy do dnia 20 września br. złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP.

Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

EGZAMINY CZELADNICZE

Informujemy, iż 11 wrześniao godz. 09.00 w naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dlamechanikówpojazdów samochodowych.

Z kolei 17 września o godz. 08.00 odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny i praktyczny dla fryzjerów.Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą: dokumentu ze zdjęciem, kalkulatora i długopisu.

SZKOLENIE BHP

W biurze Cechu przyjmowane są zapisy na szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników. Koszt szkolenia: wstępne 40 zł, okresowe 80 zł.

Szkolenie odbędzie się 2 października (wtorek) o godz. 8.00.

PROMOCJA UCZNIÓW DO NASTĘPNEJ KLASY

Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadkugdy uczeń nie przeszedł do następnej klasy prosimy o informację  pod  nr telefonu: 32 4343-668  celem przedłużenia umowy o naukę.

WODY TERMALNE SZAFLARY

Zarząd Cechu serdecznie zaprasza wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami na Wody Termalne do Szaflar w dniach od 09 do 11.11 2018 r. Koszt wyjazdu będzie porównywalny do kwoty z ubiegłego roku. Ostateczny koszt będzie uzależniony od ilości chętnych. Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 100,00 zł/os. w biurze Cechu do dnia 10 października br.

            Dobra zabawa i doborowe towarzystwo zagwarantowane.

MISTRZ KIEROWNICY 2018

W dniu 14 czerwca br. odbyła się trzecia edycja międzyszkolnego konkursu „Mistrz Kierownicy” pomiędzy uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach oraz Zespołem Szkół Budowlano-Informatycznych. Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznym jej wykorzystaniem. Konkurs składał się z dwóch konkurencji w których brało udział 19 uczestników. W pierwszej części uczniowie musieli napisać test składający się z 30 pytań, natomiast w części praktycznej zaprezentowali jazdę sprawnościową z „Talerzem Stewarta”. Poziom wiedzy i umiejętności uczestników był bardzo wyrównany, a różnice w punktacji młodych kierowców minimalne. Po zakończeniu obu konkurencji zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Młodzież miała także możliwość skorzystania z krótkiej przejażdżki dla zabawy na symulatorze zderzeń  i uświadomienia sobie jakie siły działają na kierowcę w samochodzie podczas faktycznego zderzenia i jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są zapięte pasy.

 

http://www.ckziu.zory.pl/aktualnosc/mistrz-kierownicy-2018-814.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT

„Firma Przyjazna Mieszkańcom

Żorska Izba Gospodarcza przy współudziale Cechów i Izb z regionu w ramach Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego rozpoczyna realizację kolejnej, siódmej już edycji konkursu „Firma Przyjazna Mieszkańcom".

 

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Na podstawie przesłanych formularzy zostanie utworzona lista firm, na które będzie można oddawać głosy w drugim etapie Konkursu (we wrześniu). Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie poprzez stronę internetową www.zorig.zory.pl.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładzce "do pobrania" jak również w biurze Cechu. Termin zgłaszania firm upływa 31 sierpnia br.

więcej>>
RODO

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO zwracamy się do państwa z prośbą o osobiste podejście do Biura Cechu w celu podpisania stosownych oświadczeń. Prosimy o zabranie pieczątki.

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2018

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2018 r. obowiązkowo muszą być spisane w biurze Cechu do dnia 31.08. br. Przypominamy, że w dniu spisania umowy uczeń musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do zawodu i świadectwo ukończenia gimnazjum.

więcej>>
PIELGRZYMKA JASNA GÓRA

24 czerwca br. odbędzie się XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Z powodu wyjazdu w tym samym terminie na wycieczkę do Pragi, prosimy o zorganizowanie sobie dojazdu we własnym zakresie.

EGZAMINY CZELADNICZE

Informujemy, iż 11 września o godz. 9:00 w naszym Cechu odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny dla mechaników pojazdów samochodowych.

 

Z kolei 17 września o godz. 08:00 odbędzie się egzamin czeladniczy teoretyczny i praktyczny dla fryzjerów.

DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Ze względu na ogrom prac związanych z przygotowaniem wniosków do egzaminów czeladniczych zwracamy się z prośbą o składanie dokumentów do dnia 29.06 br.

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

  • wniosek (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu)

  • zaświadczenie o odbytej praktyce (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub biurze cechu)

  • 1 fotografia (czytelnie podpisana)

  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

  • Opłata 711,00 zł.

REFUNDACJA

Do 20 czerwca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2018 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 03, 04 i 05/2018, DRA i przelewy ZUS za m-c 04, 05 i 06/2018.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

SKALA PODATKOWA

 

Na etapie obliczania zaliczek na podatek od pracowników w 2018 roku nadal będziemy stosować dotychczasową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł, zatem miesięcznie podatek możemy pomniejszyć o kwotę 46,33 zł.

Zwracamy uwagę, że przy obliczaniu podatku w zeznaniu rocznym za 2018 rok zastosowanie będzie miała nowa skala podatkowa:

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000zł

1.440 zł

8.000 zł

 13.000 zł

1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000zł ) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 184,91 zł

II rok nauki 231,14 zł

III rok nauki 277,37 zł

 

SKŁADKI

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2 100,00 zł brutto.

 

Od stycznia najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2665,80 zł.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

emerytalne: 520,36 (19,52%)

rentowe: 213,26 (8,00%)

chorobowe: 65,31 (2,45%)

wypadkowe: wg stopy procentoej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2018 r. wynosi 3 554,93 .

Składka 9% wynosi 319,94 natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 275,51.

 

Składka na Fundusz Pracy w 2018 roku wynosi 65,31 zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2018 r. wynosi 0,10%

 

Zakłady zatrudniające średnio w 2017 r. powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2018 r.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

  • miejscowe: 111,25 zł

  • podwyższone: 139,06 zł

 

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2018 roku wynosi 200 000 zł, natomiast limit obrotu do kas fiskalnych – 20 000 zł. Zwracamy uwagę, iż istnieje możliwość rezygnacji z VAT pod pewnymi warunkami. Informacja w biurze Cechu.

 

W 2018 r. z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać podatnicy, których przychody w 2017 r. nie przekroczyły kwoty 250 000 euro, co stanowi 1 078 425,00 zł.

PROJEKT CECH BYTOM

PROJEKT CECH BYTOM
ZMIANA NASZEGO KONTA BANKOWEGO

Informujemy, iż z dniem 1 września 2017 roku zmienia się nasz

dotychczasowy numer konta bankowego na Bank Pekao S.A.

39 12404357 1111 0010 7310 4282.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto.

PROJEKT UNIJNY ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

więcej>>
EGZAMIN CZELADNICZY LUB MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KELNER

Uprzejmie informujemy, że Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER. W drugiej połowie września będzie możliwoś uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w kwalifikacji prosimy o kontakt z biurem Cechu.

 

PROJEKT UNIJNY

Poniżej przedstawaimy  ulotkę z informacjami na temat Projektu: "Śląski sysytem PSF wsparciem rozwoju MŚP"

więcej>>
KASY FISKALNE

W 2017 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast limit zwolnienia podmiotowego VAT ustalono na kwotę 200 000 zł.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 

- egzamin mistrzowski - 1422,00 zł

- egzamin czeladniczy - 711,00 zł

- egzamin sprawdzający - 237,00 zł

 

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html