aktualności
KOLĘDOWANIE

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach razem z chórem "GLORIA" zaprasza na czuwanie przy żłóbku oraz wspólne śpiewanie kolęd w kościele Św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach dn. 28-01-2018 r. o godzinie 16.00.

 

PROJEKT CECH BYTOM

PROJEKT CECH BYTOM
ZMIANA NASZEGO KONTA BANKOWEGO

Informujemy, iż z dniem 1 września 2017 roku zmienia się nasz

dotychczasowy numer konta bankowego na Bank Pekao S.A.

39 12404357 1111 0010 7310 4282.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto.

SZKOLENIE BHP

W biurze Cechu przyjmowane są zapisy na szkolenie wstępne i okresowe

 

 

dla pracowników. Koszt szkolenia: wstępne 40 zł, okresowe 80 zł.

 

 

Szkolenie odbędzie się 3 października (wtorek) o godz. 8.00.

WAŻNE

Biuro Cechu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie

 

 

otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadku gdy uczeń nie

 

 

przeszedł do następnej klasy prosimy o informację pod nr telefonu: 32

 

 

4343-668 celem przedłużenia umowy o naukę.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU

Przypominamy, że aby otrzymać refundację należy do dnia 20 września br

 

 

złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub

 

 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP.

 

 

Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca

 

trwania nauki.

REFUNDACJA

Do 20 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za

 

 

miesiące: 06,07,08 br. Należy złożyć: listy płac, DRA, przelewy /51/.

STAWKI UCZNIOWSKIE

Uprzejmie informujemy, iż od 01.09.2017 r.  do 30.11.2017 r. obowiązują

następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I klasa       -  168,83 zł

 

II klasa      -  211,03 zł

 

III klasa     -  253,24 zł

Firma przyjazna Mieszkańcóm 2017

Uprzejmie informujemy, że nasz Rzemieślnik Pan Wietrzyk Lech Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "COMPLEX"  44-240 Żory

ul. Owocowa 1 został zgłoszony przez nas Cech  do VI edycji konkursu "Firma przyjazna Mieszkąnćom 2017"
 
Głosowanie odbywać się będzie online na stronie www.zorig.zory.pl i będzie trwać od 05.09.2017r. do 01.10.2017r.
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!!!
PROJEKT UNIJNY ADEPCI ŚLĄSKIEGO RZEMIOSŁA

Informacje o projekcie

Projekt Adepci Śląskiego Rzemiosła realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenia możliwości zatrudnienia 50 młodych osób do 29 roku życia z województwa śląskiego, pozostających bez pracy w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

więcej>>
EGZAMIN CZELADNICZY LUB MISTRZOWSKI W ZAWODZIE KELNER

Uprzejmie informujemy, że Zarząd katowickiej Izby Rzemieślniczej powołał komisję egzaminacyjną czeladniczo-mistrzowską w zawodzie KELNER. W drugiej połowie września będzie możliwoś uzyskania w katowickiej Izbie Rzemieślniczej tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie kelner. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w kwalifikacji prosimy o kontakt z biurem Cechu.

 

NOWA KADENCJA NA CZŁONKA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MSP W KATOWI
W związku z kończącą się kadencją komisji egzaminacyjnych w Izbie Rzemieślniczej MSP w Katowicach, osoby zainteresowane, które spełniają kryteria wyboru, mogą składać w biurze Cechu ankietę wraz z wymaganymi dokumentami do 30 września 2017 r.
 
Osoby, które obecnie są w takiej komisji a dalej wyrażają chęć bycia członkiem, także powinny złożyć wymagane dokumenty.
 
Ankieta:
 
Kryteria wyboru:
PROJEKT UNIJNY

Poniżej przedstawaimy  ulotkę z informacjami na temat Projektu: "Śląski sysytem PSF wsparciem rozwoju MŚP"

więcej>>
SKALA PODATKOWA 2017

 

Na etapie obliczania zaliczek na podatek od pracowników w 2017 roku nadal bedziemy stosować dotychczasową kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł, zatem miesięcznie podatek możemy pomniejszyć o kwotę 46,33 zł. Zwracamy uwagę, że przy obliczaniu podatku w zeznaniu rocznym za 2017 rok zastosowanie będzie miała nowa skala podatkowa.

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie i wynoszą:

- miejscowe: 111,25 zł

- podwyższone: 139,06 zł

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących  od 01.01.02017 r. wynosi 2 557,80.

Składki od tej podstawy wynoszą odpowiednio:

Emerytalne: 499,28

Rentowe: 204,62

Chorobowe: 62,67

Wypadkowe: wg.stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

Fundusz Pracy: 62,67

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2017 r. wynosi 3 303,13.

Składka 9% wynosi:  297,28, natomiast 7,75% wynosi: 255,99.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE

W 2017 roku obowiązuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 000,00 zł brutto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

KASY FISKALNE

W 2017 roku został zachowany dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy fiskalnej w wysokości 20 000,00 zł.

Natomiast limit zwolnienia podmiotowego VAT ustalono na kwotę 200 000 zł.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2017 r. ulegają zmianie opłaty za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Stawki opłat za egzaminy są następujące:

 

- egzamin mistrzowski - 1 321 zł

- egzamin czeladniczy - 661 zł

- egzamin sprawdzający - 220 zł

 

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego

30-LECIE CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Naszego Cechu powstał "Skwer Rzemieślników". Uroczyście został odsłonięty 20 czerwca 2015 roku. Skwer znajduje się obok Cechu, przy Bramie Górnej, na skrzyżowaniu ul. Górne Przedmieście, Ogrodowej i Moniuszki.

 

O tym wydarzeniu pisali:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3909345,rzemieslnicy-w-zorach-maja-swoj-skwer-zdjecia,id,t.html

oraz

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/skwer-rzemieslnikow-w-zorach-zostal-uroczyscie-odsloniety,3427081,artgal,t,id,tm.html

 

 

LAUREACI Z NASZEGO CECHU PODCZAS XXII GALI

17 kwietnia 2015 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas tegorocznej Gali 3 Naszych Rzemieślników zostalo uhonorowanych.

 

Tytuł "RZEMIEŚLNIK ROKU" otrzymał Pan Lech Wietrzyk.


 

Odznaczenie Rzemieślnicze "SZABLA im. JANA KILIŃSKIEGO" otrzymał  Pan Paweł Kania.


 

Tytuł "FIMA Z JAKOŚCIĄ"  otrzymał Pan Zenon Hetman.

 

 

Wszystkim leuratom składamy gratulacje.

"STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech"

W związku z realizacją przez Nasz Cech projektu: "STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO - Wymiana doświadczeń we Włoszech" zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat projektu:

 

http://www.cech.dlawas.pl/leonardo.html

oraz

http://www.cech.dlawas.pl/galeria,STAWIAM-NA-RODZINNE-RZEMIOSLO,0,17.html

GIMNAZJALISTO ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żorach zapraszają absolwentów gimnazjów do nauki  we wszystkich  zawodach rzemieślniczych.  Zdobyty zawód potwierdzony tytułem czeladnika ułatwi Ci znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą. 

więcej>>