galeria
W dniach od 05.05.2013 – 18.05.2013 roku Cech Rzemiosł Różnych w Żorach realizował Projekt „STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO – Wymiana doświadczeń we Włoszech” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Partnerem Cechu w realizacji Projektu była Włosko - Polska Izba Przemysłowo - Handlowa Camera di Commercio e Industria Itali - Polacca. Projekt obejmował dwutygodniową wymianę doświadczeń 15 osobowej grupy polskich rzemieślników z włoskimi rzemieślnikami z regionu Brescia i Verony z zakresu szkolnictwa zawodowego i umiejętności przekazywania biznesu młodemu pokoleniu. Głównym celem wyjazdu uczestników Projektu była wymiana doświadczeń na poziomie europejskim w zakresie międzypokoleniowego, dwukierunkowego transferu wiedzy w ramach funkcjonujących małych rodzinnych przedsiębiorstw rzemieślniczych, zwiększenia ich innowacyjności i konkurencyjności oraz zagwarantowania ich rozwoju w przyszłości. W ramach programu Beneficjenci przed wyjazdem uczestniczyli w przygotowaniu kulturowo – językowym, które miało na celu zapoznanie się z podstawowym słownictwem oraz dziedzictwem kulturowym regionu Brescii, Verony, Bolonii i Jeziora Garda. Program wymiany doświadczeń obejmował wizyty w różnych lokalnych organizacjach rzemieślniczych między innymi: