składki
składki

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.01.2019 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2 250,00 zł brutto.

 

Od stycznia najniższa  wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 2 859,00zł.
Dotyczy to tych przedsiębiorców którzy nie mogli skorzystać z tzw. "małego ZUS-u"

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

emerytalna: 558,08zł (19,52%)

renyowe: 228,72 (8,00%)

chorobowe: 70,05 (2,45%)

wypadkowe: wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2019 r. wynosi 3803,56.

Składka 9% wynosi 342,32, natomiast do odliczenia od podatku 7,75% - 294,78

 

Składka na Fundusz Pracy w 2019 roku wynosi 70,05 zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2019 r. wynosi 0,10%

Zakłady zatrudniające średnio w 2018 r. powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2019 r.