Aktualności
WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2020-09-14

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

Przyuczenie 200,98

I KL 251,22

II KL 301,47

III KL 351,71

 

REFUNDACJA
2020-09-14

Do 30 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 06,07,08/2020 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 05, 06 i 07/2020, DRA i przelewy ZUS za m-c 06, 07 i 08/2020 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

Galeria
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW