POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA
2022-09-14
znaki_strona_www-4(3)
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach realizować będzie projekt sfinansowany w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2022 pod tutułem
„Rzemiosło w oczach dziecka” . Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Celem zadania jest promowanie zawodów rzemieślniczych, wiedzy o rynku pracy  jak również promocja żorskiego Cechu.

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” zakłada wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest aktywizacja sektora pozarządowego. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.
Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

W ramach Zadania 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle  Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Cech realizuje projekt: „Rzemiosło w oczach dziecka”

 Umowa NR 109/PIR/Z2/2022

Okres realizacji projektu: od 01.06.2022r. do 31.12.2023r.

Dofinansowanie: 32000,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 32000,00 zł

PIR_zestawienie_2_plik_edytowalny_KOLOR