UROCZYSTE ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO " RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA"
2023-04-17
W ubiegłym tygodniu w naszym Cechu odbyło się uroczyste roztrzygnięcie konkursu plastycznego pt." Rzemiosło oczmi dziecka".
Konkurs został zoorganizowany w ramach projektu który został sfinansowany ze środków Narodowego Instyututu Wolności - w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2023

m77e00c25-a48df3b91737321464c22de677d246eeada1a4d8

md7b35e33-abf3dc9ccd3236019b0aa40c7638040681de5eb4

ed13ecf9-8316451b3f63e02e5520e4e45a67253463431142


58f10317-c52745652a5abf6e78c30cc78f4aaf540774ae96

PIR_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR
"RZEMIOSŁO OCZMI DZIECKA""
2023-03-27
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach serdecznie zaprasza
przedszkolaków, rodziców i opiekunów dzieci z przedszkola
które brały udział w konkursie plastycznym
"RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA"
na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród,
Uroczystość odbędzie się 13 kwietnia 2023 o godzinie 16.00
w Sali Konferecyjnej Cechu
ul. Moniuszki 19/12 Żory Dom Rzemiosła

naklejka torba!

PIR_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU "RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA"
2023-03-01

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA” został rozstrzygnięty. Łącznie powiadomiono 24 żorskie przedszkola. W odpowiedzi na konkurs do biura Cechu wpłynęły 22 prace plastyczne A4, które zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi i przedstawiają zawody rzemieślnicze.

Dzięki temu konkursowi przedszkolak poszerzył wiedze na temat zawodów rzemieślniczych oraz zwiększył swoją kreatywność oraz wyobraźnię na temat rzemiosła.

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość.

Jury konkursowe oraz pracownice biura Cechu miały za zadanie przydzielić pracą punkty od 1 do 5. W efekcie podsumowania wyłoniono 5 prac głównych, natomiast pozostałe zostały wyróżnione. Oceniano przedewszystkim pracę samodzielna jak również zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród przewidziane jest w m-cu kwietniu 2023.


ae32debc-1c3e338c19edff5c96e7bfbb66ce5f1cf4d831bd

2ac08441-cd6cf26ff4a07080b2a5bac55b3167dbc7dd6acf


PIR_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR
KONKURS PLASTYCZNY "RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA"
2022-12-13

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach serdecznie zaprasza przedszkolaków, które uczeszczają do żorskich przedszkoli  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzemiosło oczami dziecka”.

Celem konkursu jest promowanie zawodów rzemieślniczych, wiedzy o rynku pracy. Konkurs ma na celu również rozbudzenie kreatywności wśród przedszkolaków.

W ramach zadania przedszkolak będzie musiał stworzyć dowolną techniką rysunek A4, forma płaska, wybranego przez sobie zawodu rzemieślniczego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI
Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Izabeli Okoń - Cech Rzemiosł Różnych w Żorach pod numer tel. 699902300  lub mailowo: cechzory@gmail.com

Zapraszamy do udziału w konkursie.


plakat

POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA
2022-09-14
znaki_strona_www-4(3)
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach realizować będzie projekt sfinansowany w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2022 pod tutułem
„Rzemiosło w oczach dziecka” . Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Celem zadania jest promowanie zawodów rzemieślniczych, wiedzy o rynku pracy  jak również promocja żorskiego Cechu.

Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” zakłada wsparcie rozwoju organizacji rzemieślniczych, jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program realizuje jedno z podstawowych założeń Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jakim jest aktywizacja sektora pozarządowego. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju.
Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

W ramach Zadania 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle  Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Cech realizuje projekt: „Rzemiosło w oczach dziecka”

 Umowa NR 109/PIR/Z2/2022

Okres realizacji projektu: od 01.06.2022r. do 31.12.2023r.

Dofinansowanie: 32000,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 32000,00 zł

PIR_zestawienie_2_plik_edytowalny_KOLOR