kontakt
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach
ul. Moniuszki 19/12
44-240 Żory
NIP 651-14-40-157

tel./fax 32/ 43 43 668
tel. 699 902 300
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00