Komenda Gówna OHP jest partnerem akcji „Lato z radiem i Telewizją Polską”
2024-07-12


Lato z radiem

Osiem tygodni, osiem miast, osiem rodzinnych pikników i koncertów. Ponad 60 najpopularniejszych polskich artystów, największe przeboje, spotkania z gwiazdami i pełne atrakcji Pikniki Rodzinne – tak w tym roku będzie wyglądała pierwsza od lat wspólna wakacyjna akcja Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.
 
Szanowni Państwo na prośbę OHP Katowice zapraszamy zrzeszonych w naszym Cechu fryzjerów, barberów oraz cukierników do czynnego udziału w akcji „Lato z radiem” poprzez zaprezentowanie swoich umiejętności. Rzemieślników, którzy zdecydowali by się na wystawienie swojego stoiska podczas pikniku prosimy o kontakt z Cechem do 18 lipca.
 
Lato z Radiem i TVP do, którego współtworzenia Państwa zapraszamy w imieniu OHP Katowice odbędzie się 20 lipca w Raciborzu.

Standardy Ochrony Małoletnich
2024-07-05
Zgodnie z art. 10 u.z.k.r.i.o., podmioty, o których mowa w art. 22b ust. 1 oraz art. 22c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich weszły w życie w dniu 15 lutego 2024 r. W związku z tym, podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardów mają czas do 15 sierpnia 2024 r. na wykonanie nałożonych obowiązków.

W związku z powyższym na przedsiębiorców, którzy realizują w swoich zakładach zajęcia praktyczne w celu przygotowania zawodowego dla osób małoletnich ciąży obowiązek wprowadzenia szczególnych środków ochrony przeciwdziałającej przestępczością na tle seksualnym.

Zgodnie z ustawą dokument zawierający standardy ochrony małoletnich ma być dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub jej działalności.

standardy ochrony małoletnich

SZKOLENIA BHP
2024-06-04


Prosimy sprawdzić terminy ważności zaświadczeń BHP swoich pracowników oraz uczniów i zgłosić ich udział w szkoleniu w dogodnych dla Państwa terminach: 18.06.2024, 20.08.2024, 03.09.2024, 10.09.2024, 19.11.2024. Szkolenia odbędą się o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Cechu.Cena szkolenia wstępnego 70 zł, natomiast szkolenia okresowego 100 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

 

XLIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ
2024-06-04

30 czerwca 2024 roku odbędzie się Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. W tym roku organizatorem pielgrzymki jest Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Serdecznie zapraszamy.

Do 21 czerwca br. będą zbierane zapisy w biurze Cechu. Wyjazd odbędzie się 30 czerwca o godzinie 7.00. spod Banku Spółdzielczego.

PIELGRZYMKA JASNA GÓRA 30 CZERWIEC

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2024r.
2024-06-04

 

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2024 r. będą spisywane w biurze Cechu w lipcu i sierpniu 2024

Przypominamy, że w dniu spisania umowy uczeń musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu wystawione na pracodawcę a nie na szkołę i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników młodocianych prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia terminu spisania umowy.

Koszt spisania umowy (300 zł) pokrywa rodzic bądź opiekun prawny.

 

W związku z pismem, które otrzymaliśmy z PIP informujemy, że uczniowie którzy w momencie spisania umowy nie mają jeszcze 15 lat a w roku 2024 ukończą 15 rok życia są traktowani jako piętnastolatkowie.

W związku z tym nie muszą posiadać opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast jeżeli będzie to 14- latek takie zaświadczenie z poradni musi mieć na dzień zawarcia umowy.

 

Koszt przygotowania wniosku o zawarcie wynosi 50 zł. Koszt wniosku pokrywa pracodawca

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2024-06-04

 


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie, pracowników młodocianych brutto:


Stawki 

 

REFUNDACJA
2024-06-04


W związku z telefonem z OHP Katowice i ich prośbą, aby refundację rozliczać kwartalnie, tak jak się zmieniają stawki uczniowskie prosimy przedsiębiorców, którzy wypłacają;

 

 • wynagrodzenie do 10-tego kolejnego miesiąca aby złożyli następujące dokumenty:

 

 • podpisane listy płac za 03,04,05/2024 do list płac należy dołączyć potwierdzenie przelewu wynagrodzenia jeśli pracownik młodociany dostaje wypłatę na konto

 • DRA za 04,05,06/2024

 • przelewy do ZUS za miesiąc 04,05,06/2024

W związku z tym, że ZUS za czerwiec płatny jest do 20-tego lipca dokumenty do refundacji od pracodawców wypłacających wynagrodzenia do 10-tego zbierane będą w Cechu do 31 lipca 2024 r.

Prosimy jeśli jeszcze któraś z naszych firm nie złożyła nam dokumentów do rozliczenia miesiąca luty 2024 dostarczyć podpisaną listę płac 02/2024, DRA 03/2024, przelew ZUS za mc 03/2024)

 

 

 • wynagrodzenie na ostatni dzień miesiąca do złożenia dokumentów:

 

 • podpisane listy płac za 03,04,05/2023, jeśli uczniowie otrzymują wynagrodzenie na konto należy dołączyć potwierdzenie przelewu

 • DRA za 03/04/05/2024

 • przelewy do ZUS za miesiące 03,04,05/2024

 

Dokumenty należy złożyć do 28 czerwca 2024 roku

 

Osoby, które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki, natomiast osoby, które przesyłają dokumenty e-mailowo o podejście do biura cechu najpóźniej do 31 lipca.

 

ŚWIADECTWA CZELADNICZE KLASY III
2024-06-04
 
Uczniowie w dniu odbioru świadectw czeladniczych bezwzględnie zobowiązani są do złożenia w naszym cechu świadectw ukończenia branżowej szkoły I stopnia do 28 czerwca. W przypadku złożenia świadectwa bezpośrednio w Izbie Rzemieślniczej prosimy poinformować biuro cechu o tym fakcie.
Izba Rzemieślnicza oraz MiŚP w Katowicach na podstawie kopii świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia na świadectwie czeladniczym nadrukowuje PRK.

 

INFORMACJA
2024-05-24

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 (Piatek po Bożym Ciele) Biuro Cechu jest nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Obrazy (Wykrzyknik) — zdjęcia, wektory i wideo bez tantiem (1,945) | Adobe Stock
Kondolencje
2024-05-23


z5

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pana Zbigniewa Sasawieloletniego członka Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, cenionego fachowca, zasłużonego nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

 

Urna z prochami zmarłego zostanie wystawiona w kaplicy przy ulicy Fredry 26 w Katowicach – Piotrowicach o godz. 11.00.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 11.30 na Cmentarzu przy ul. Armii Krajowej 149 w Katowicach – Piotrowicach.

 

                                                                                                                                                         Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia i żalu

 

Zarząd i Administracja Cechu Żory

AKTYWNI Z OHP
2024-05-20
Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym projekcie AKTYWNI Z OHP
Udostępniamy materiał informacyjny dzięki uprzejmości Modzieżowego Centrum Kariery OHP w Żorach.
Tam również kierujemy wszyskich zainteresowanych.
Z
Młodzieżoweym Centrum Kariery OHP w Żorach można skontaktować się telefonicznie 32 43 55114.
Lub w siedzibie Centrum os. Siekorskiego 52, 44-240 Żory
OHP

Piknik Rzemieślniczy
2024-05-16

 

Piknik Rzemieślniczy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 29 maja 2024 r. drogą elektroniczną na adres
e-mail:
izba@ir.katowice.pl.

Informujemy również, że istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Kompleksie Pałacowo – Parkowym, przy ulicy Zamkowej 3 w Koszęcinie. Na hasło Izba promocyjne ceny.

Rezerwacji noclegów należy dokonywać osobiście pod numerem telefonu +48 (34) 310 64 01,
e-mail: 
recepcja@zespolslask.pl

Koszty noclegu we własnej gestii Gości.

 

Podczas Pikniku Rzemieślniczego istnieje możliwość zwiedzania Kompleksu Pałacowo-Parkowego
w Koszęcinie. Osoby zainteresowane zwiedzaniem uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail:
izba@ir.katowice.pl


Piknik

Święto Józefa Rzemieślnika
2024-04-30

 


Z okazji wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika życzymy wszystkim zrzeszonym w naszym Cechu Rzemieślnikom satysfakcji z wykonywanej pracy oraz realizacji zamierzonych celów.

 

Święty Józef

INFORMACJA
2024-04-26

Informujemy, że 02.05.2024 r. (czwartek) biuro Cechu będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy

Organizacja matury w Conradinum !!!! - Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM (XVIII Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 18, Branżowa Szkoła I stopnia nr 18)
MSZA PATRONACKA
2024-04-22

1 maja Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Józefa, robotnika. Papież Pius XII wprowadził 1 maja 1955 r. święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków.

sw.-Jozef

Zarząd Cechu serdecznie zaprasza zrzeszonych rzemieślników wraz z rodzinami na Mszę Świętą 1 maja 2024 r. w Kościele Świętych Apostołów Filipa  i Jakuba w Żorach o godzinie 9.00 w następującej intencji:

Ku czci Świętego Józefa Robotnika w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, ich rodzin, pracowników, uczniów, Seniorów Rzemiosła oraz zmarłych rzemieślników".

 

2024-04-02

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

członków Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

 

Na postawie § 25 pkt. 1 i 2 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach a także na postawie uchwały Zarządu Cechu numer 04/02/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, Starszy Cechu zwołuje

 

na dzień 20 kwietnia 2024 roku na godzinę:

I termin – 9.00

II termin – 9.15.

 

w siedzibie Cechu w Żorach, przy ul. Moniuszki 19/12

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŻORACH

2024-03-25

 

Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz błogosławieństwa Bożego
niech zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to,
co jeszcze uśpione,
ożywi w to, co jeszcze w nas martwe
i niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie w radości i pokoju.

 

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
Życzy

Zarząd i Administracja Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach


pisanki i bazie - Darmowy animowany GIF - PicMix

 

2024-03-25

 

W dniu 29 marca 2024 r. (wielki Piątek) biuro Cechu jest nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


wykrzyknik - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 5 STO im. Zawiszy Czarnego

 
Życzenia
2024-03-19

dzień stolarza


Wszystkim rzemieślnikom zajmującym się stolarstwem
oraz osobom z branży meblarskiej

pragniemy złożyć najlepsze życzenia!
Życzymy Państwu zdrowia,
wielu zadowolonych i wiernych klientów,

szerokich perspektyw rozwoju
oraz wszelkiej pomyślności.

Życzenia
2024-03-15
Z okazji dnia świętego Klemensa
piekarzom oraz  cukiernikom
składamy serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z pracy zawodowej
swieto-sw-klemensa-hofbauera-patrona-cukiernikow-i-piekarzy-w-torunskim-sanktuarium-11-845x321
INFORMACJA
2024-03-13

W dniach 14 i 15 marca 2024 kasa Cechu będzie nieczynna.
Za urtrudnienia przepraszamy

UWAGA
2024-03-08


Szanowni Rzemieślnicy!!

 

 

W związku z zbliżającym się jubileuszem 40-lecia naszego Cechu chcielibyśmy upamiętnić wszystkie miłe wspomnienia jakie Państwo wiążecie z tym miejscem. Dlatego prosimy i zapraszamy wszystkich chętnych Rzemieślników do tworzenia razem z nami naszej kroniki (obecnie zapisujemy II tom).
Jeżeli Państwo chcą się podzielić sukcesami swoich zakładów, zdjęciami czy wspomnieniami to chętnie umieścimy to na stronach naszej wspólnej cechowej kroniki. Wychodzimy bowiem z założenia, że bez Państwa udziału i zaangażowania żorski Cech nie mógłby poszczycić się takim jubileuszem.
kronika


STAWKI UCZNIOWSKIE
2024-03-01

Informujemy, że od dnia 01.03.2024 do 31.05. 2024 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

  Stawki marzec-maj 2024  
LP. KLASA PŁACA PODSTAWOWA Zdrowotna NETTO
1 I KL miejscowe 603,23 2,31 518,21
2 II KL miejscowe 678,63 13,36 572,23
3 III KL miejscowe 754,04 24,41 626,26
4 I KL zamiejscowe 603,23 0,00 520,52
5 II KL zamiejscowe 678,63 4,86 580,73
6 III KL zamiejscowe 754,04 15,91 634,76
         
         
         

 

REFUNDACJA
2024-03-01

Do 29 marca zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 12/2023,01,02/2024 r.

Należy złożyć: listy płac za msc 12,01,02, DRA 12,01,02 i przelewy ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 11,12,01, DRA za 12,01,02 i przelewy ZUS za m-c 12,01,02 lub zaświadczenie o nieznagleniu w ZUS. Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

ŚWIĘTA PATRONACKIE
2024-03-01

W dniu 1 maja 2024 r. o godz. 9.00 w Kościele . św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników, ich rodzin, pracowników oraz uczniów z okazji święta św. Józefa Rzemieślnika.

SZKOLENIA BHP
2024-03-01

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na okresowe szkolenie BHP, które odbędzie się 16.04.2024 roku. Koszt szkolenia wynosi 70 zł, natomiast szkolenia okresowego 100 zł. Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń uczniów, pracowników w Państwa firmie. Wszystkie szkolenia odbywają się w sali konferencyjnej Cechu o godzinie 8.00. Zapisy wraz z kwotą za szkolenie w Biurze Cechu.

 

MSZA PATRONACKA
2024-02-27

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach serdecznie zaprasza w dniu 19-03-2024 na godzinę 9.00 wszystkich przedsiębiorców, ich rodziny, pracowników, uczniów, seniorów Rzemiosła oraz mieszkańców Żor na uroczystą mszę świętą ku czci Świętego Józefa i Świętego Klemensa      w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich stolarzy, cieśli, szklarzy, cukierników oraz piekarzy.

Msza Święta odbędzie się w Kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach
2024-02-23

Informujemy, że 23.02.2024 Biuro Cechu jest czynne do 13.00
Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA
Targi Edukacyjne i Festiwal Zawodów
2024-02-09

Szanowni Państwo,

w imieniu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej serdecznie zapraszamy Państwa na Targi Edukacyjne i Festiwal Zawodów, które odbędą się 22 lutego 2024 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej,
Aleja Róż 3.

Głównym celem Targów Edukacyjnych i Festiwalu Zawodów jest prezentacja oferty edukacyjnej dąbrowskich szkół średnich na rok szkolny 2024/2025
i pomoc uczniom, którzy w niedługim czasie będą podejmować decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej oraz zaprezentowanie przez pracodawców konkretnych zawodów i specjalności funkcjonujących na rynku pracy. Zależy nam, aby uczniowie w trakcie wydarzenia zapoznali się z perspektywami zawodowymi i możliwościami na rynku pracy po ukończeniu danego kierunku kształcenia a także poznali specyfikę, w tym wymagania i obciążenia związane z danym zawodem.

Uczestnictwo w wydarzeniu stwarza dla Państwa okazję do zaprezentowania swojej firmy oraz przedstawienia możliwości zatrudnienia w danym zawodzie. To również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą – w przyszłości potencjalnymi pracownikami czy klientami.

Zachęcamy do bezpłatnego udziału w wydarzeniu rejestrując podmiot poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod wskazanym
linkiem: https://tiny.pl/cb7kt. W przypadku pojawienia się wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Lis e-mail: klis@pup-dg.pl, telefon: 32 262 37 39 wew. 203

Liczba miejsc dla wystawców jest ograniczona jedynie powierzchnią hali. Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Targach Edukacyjnych i Festiwalu Zawodów do dnia 15 lutego 2024 r.

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE W ZAWODZIE FRYZJER
2024-01-23

Informujemy, że w dniu 24 luty 2024 o 13.00 w sali konferencyjnej Cechu odbędą się egzaminy sprawdzające dla klas III w zawodzie fryzjer.
Egzamin sprawdzający dla klas II natomiast bedzie miał miejsce 2 marca 2024 o 13.00 w sali konferencyjnej Cechu.

Taste Eng Alkohol nożyczki i grzebień fryzjerskie logo systematisch Renaissance Weg
ODROCZONO TERMIN WPROWADZENIA KSEF
2024-01-22

Ministerstwo Finansów odroczyło termin wprowadzenia KSEF. Nowa data wprowadzenia KSEF będzie podana przez Ministerstwo Finansów po zewnętrznym audycie systemu. Rząd podkreśla, że nie będzie rezygnował z systemu. 

 

2024-01-15
Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:
 
Egzamin mistrzowski:     1 938,94 PLN
Egzamin czeladniczy:         969,46 PLN
Egzamin sprawdzający:     346,23 PLN
2024-01-09
Radościowice
Konkursy XXIX Wielkiej Gali katowickiej Izby Rzemieślniczej
2024-01-08
Otrzymaliśmy z Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach prośbę o zgłaszanie firm do tytułów: „Firma z Jakością”, „Firma z Przyszłością”, „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła”, „Wiarygodny Lider Biznesu” , „Firma Rodzinna” oraz „Młode Talenty Rzemiosła”, „Lider Innowacyjności MŚP”. Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się w rególaminie. Wnioski oraz rególamin dostępne są w Biurze Cechu.  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Cechu 17 stycznia 2024 r.
TERMINARZ PŁATNIKA
2024-01-04

 

Rodzaj deklaracji

Termin przekazania do US

Termin przekazania do podatnika

PIT 4R

wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2024r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-11

wyłącznie drogą elektroniczną - do 31 stycznia 2024 r.

Do 29 lutego 2024 r. w formie papierowej lub elektronicznej

PIT-8C

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2024 r.

Do 29 lutego 2024

PIT-8AR

wyłącznie drogą elektroniczną do 31. stycznia 2024 r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-16A

Do 2 maja 2024 r.

nie dotyczy

PIT-28

Od 15 lutego do 30 kwietnia

2024 r.

nie dotyczy

 

 
KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR
2024-01-04
Ministerstwo Finansów odroczyło termin wprowadzenia KSEF. Nowa data wprowadzenia KSEF będzie podana przez Ministerstwo Finansów po zewnętrznym audycie systemu. Rząd podkreśla, że nie będzie rezygnował z systemu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (faktur ustrukturyzowanych). KSeF gwarantuje autentyczność pochodzenia każdej faktury ustrukturyzowanej, integralność jej treści i czytelność. Docelowo jedyną dopuszczalną formą fakturowania będzie wystawianie faktur VAT za pośrednictwem KseF.
Od kiedy można korzystać z KSeF
Obecnie KSeF jest rozwiązaniem dobrowolnym – możesz zdecydować, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF czy tak jak dotychczas (w formie papierowej lub elektronicznej, np. w pliku PDF).
Od 1 lipca 2024 roku wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT.
Od 1 stycznia 2025 roku wystawianie faktur w KSeF będzie obowiązkowe również dla podatników stosujących zwolnienie podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT.
Dla kogo KSeF
Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie czynności, które do tej pory wymagały udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT.
Będą to czynności podlegające w Polsce opodatkowaniu VAT, w tym krajowe dostawy towarów oraz świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) i na rzecz organów publicznych.
Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych nie będzie dotyczył:
      • podatnika, który nie posiada ani siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski
      • podatnika, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, ale posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które jednak nie ma związku z zafakturowanymi dostawą towarów lub świadczeniem usług
      • podatnika korzystającego z procedur szczególnych:
      • podmiotów z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej świadczących usługi na rzecz konsumentów z UE i zarejestrowanych w Polsce podatników VAT dla procedury nieunijnej rozliczania VAT
      • podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla procedury szczególnej rozliczania VAT w międzynarodowym okazjonalnym przewozie drogowym osób
      • podmiotów zagranicznych zarejestrowanych do procedury szczególnej dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych
      • faktur wystawianych na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (B2C)
      • przypadków odpowiednio dokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

 

 
EGZAMINY CZELADNICZE W 2024 ROKU
2024-01-04

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych, którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia składają go na 3 miesiące przed ukończeniem nauki. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do Cechu osobiście od 1 lutego do 16 lutego 2024 r. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę. Wnioski oraz wymagane załączniki na egzamin czeladniczy są dostępne w biurze Cechu bądź na stronie internetowej
cechu (www.cech.dlawas.pl/do pobrania)


Wymagane załączniki do wniosku:
1. Wniosek
2. Zaświadczenie potwierdzające okres praktyki
3. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
4. Dowód opłaty za egzamin – należy uiścić w kasie Cechu lub przesłać na konto Cechu
39 1240 4357 1111 0010 7310 4282 z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz zawodu.
(KWOTA EGZAMINU BĘDZIE PODANA W M-CU LUTYM PONIEWAŻ ULEGNIE ONA ZMIANIE)
5. Wniosek bezwzględnie musi posiadać pieczęć szkoły oraz podpis/ pieczątka dyrektora szkoły/osoby upoważnionej.
6. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
7. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
8. Upoważnienie do odbioru dokumentu.

9. W przypadku dłuższych umów o praktyczna naukę zawodu niż 31 sierpień 2024 wniosek o skrócenie umowy.

STAWKI ZUS
2024-01-04

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 4694,40 zł

 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2024 roku od podanej podstawy wynoszą:

 

emerytalne: 19,52 %   916,35 zł,

rentowe: 8,00 %   375,55 zł,

chorobowe: 2,45%   115,01 zł,

wypadkowe: wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2024 r jest obliczana zgodnie z sposobem opodatkowania oraz osiąganym przychodem/ dochodem

 

Składka na Fundusz Pracy w 2024 roku wynosi 115,01 zł,

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2024 roku wynosi 0,10%

2023-12-29

Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Państwu dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń,
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
oraz samych sukcesów!
Wszelkiej pomyślności życzy
Zarząd i Administracja Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

Feliz ano novo 2024 feliz ano novo feriado design de ano novo | Foto Premium

Wesołych Świąt
2023-12-18

 

Ten opłatek wszystkich łączy,

Tłumi spory, kłótnie kończy,

Ten opłatek może wiele,

Z nim życzenia płyną szczere.

Wigilijna, cicha noc,

Ma w sobie niezwykłą moc,

Dzisiaj chcą być razem wszyscy,

Kolędować do kołyski.

Do Jezusa Maleńkiego,

W biednej szopie zrodzonego,

By swą rączką błogosławił,

Zmartwień wszystkich nas pozbawił.

 

Zdrowych, spokojnych pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

 

Życzy

Zarząd i Administracja Cechu Żory
Gify Trzech Króli 3 - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

 

Informacja
2023-12-18


Informujemy, że 27 grudnia 2023 (środa po świętach) Biuro Cechu jest nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA

Informacja
2023-12-06

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2023 r. Biuro Cechu jest nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych
2023-12-01

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie XII 2023 r. – II 2024 r. wynosi nie mniej niż:

 • ­   I rok nauki /8%/ – 575,60 zł.,

 • ­   II rok nauki /9%/ – 647,55 zł.,

 • ­   III rok nauki /10%/ – 719,50 zł.,

 • ­   przyuczenie do wykonywania określonej pracy /7%/ -  503,65 zł.

Od 1 grudnia 2023 r.

 • w przypadku młodocianych, którym przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł, składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom w II roku nauki /8,77 zł/ oraz w III roku nauki /19,31 zł., a dla przyuczanych i młodocianych w I roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”,

 • w przypadku młodocianych, którym przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu /dojeżdżający/ w wysokości 300 zł, składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom, w II roku nauki /0,27 zł/, w III roku nauki /10,81 zł/, a dla przyuczanych i młodocianych w I roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”.

 

REFUNDACJA
2023-12-01

Do 5 stycznia 2024. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 09,10,11/2023 r. Należy złożyć: listy płac za msc 09,10,11, DRA 09,10,11 i przelewy ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08,09 i 10/2023, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2023 r

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości.

OPODATKOWANIE DOFINANSOWANIA
2023-12-01

 

Przypominamy o konieczności opodatkowania otrzymanego z Urzędu Miasta bądź Gminy dofinansowania kosztów kształcenia uczniów.

 

WYNAGRODZENIE MINIMALNE
2023-12-01

Od dnia 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 4242 zł brutto natomiast od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł brutto ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r.)

CECHOWY WhatsApp
2023-12-01

Z dniem 29 listopada uruchomiliśmy cechowego WhatsApp. Osoby, które nie otrzymały zaproszenia prosimy o kontakt z biurem. Jeśli ktoś z Państwa nie życzy sobie informowania poprzez tę aplikację również prosimy o powiadomienie biura.

„Rzemieślnicze podsumowanie Roku 2023 oraz perspektywa rozwoju w oparciu o środki UE”
2023-11-28

ZAPROSZENIE

 

 

Zarząd oraz Dyrekcja Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  w Katowicach serdecznie Państwa zaprasza do udziału w konferencji pt.:Rzemieślnicze podsumowanie Roku 2023 oraz perspektywa rozwoju w oparciu o środki UE”

5 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00

w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego

sala konferencyjna numer 1

 

Podczas konferencji tematykę związaną z rzemiosłem prezentować będą następujący prelegenci:

 1. Prof. Jan Klimek Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach – Rzemiosło w obliczu wyzwań III dziesięciolecia XXI wieku.

 2. Grzegorz Sikorski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach- Wyniki Barometru Zawodów. Czy powinny być inspiracją dla doradców zawodowych?

 3. Elżbieta Kabelis p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie - Wsparcie rozwoju rzemiosła z wykorzystaniem środków UE.

 4. Katarzyna Zöllner- Solowska Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim- Jaki wpływ na przyszłość kształcenia ma doradztwo zawodowe. Kondycja kształcenia zawodowego, tendencje rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności.

 

Po konferencji zapraszamy Państwa na poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe. Specjalnie dla Państwa zorganizowaliśmy możliwość wejścia na murawę Stadionu Śląskiego.

Wprowadzenie do KSeF dla mikroprzedsiębiorców
2023-11-20

Wprowadzenie do KSeF dla mikroprzedsiębiorców

 • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”.

 • W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

 • To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami.

 

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Od tego dnia czynni podatnicy VAT będą wystawiać e-faktury wyłącznie w KSeF, a faktury ustrukturyzowane będą podstawową formą dokumentowania transakcji gospodarczych. Dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r. Już teraz warto poznać nowe zasady wystawiania e-faktur i przetestować bezpłatne narzędzia KSeF.

Spotkania w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach zaprasza mikroprzedsiębiorców, przedstawicieli mikroprzedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkania on-line na temat założeń KSeF.

Spotkania będą odbywać się w każdą środę przez najbliższe cztery tygodnie tj.: 22 i 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia.

W trakcie webinarium dowiesz się o:

 • nowych zasadach fakturowania w Polsce,

 • uwierzytelnieniu w KSeF i nadawaniu uprawnień,

 • różnicy pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą,

 • wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF,

 • bezpłatnych narzędziach KSeF,

 • tym gdzie znaleźć komunikaty, informacje, odpowiedzi na pytania.Na najbliższe webinarium zapraszamy już 22.11.br. o godz. 9.00. Spotkanie jest otwarte, dlatego nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. Aby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg0OTdlODMtZmFmZS00OTcyLWIzNTktYTFkNmQxMTI1Njc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%229b569263-134e-4960-ab28-b6c00598a2c6%22%7d

 

Festiwal Hair&Beauty
2023-11-16
W dniach 25-26 listopada 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach po raz 21. odbędzie się coroczny Festiwal Hair&Beauty przyciągający tysiące osób z branży beauty. Podczas tego Festiwalu można zdobyć ogrom inspiracji, wiedzy, nowych trendów i możliwość konsultacji z gwiazdami w swoim fachu.
Patronat nas festiwalem objęła Izba Rzemieślnicza oraz MiŚP w Katowicach.
Serdecznie zapraszamy do udziału!


Cennik biletów oraz link do strony

SOBOTA 25.11.2023 
Ulgowy online: 15 zł
Ulgowy w kasie: 20 zł
Normalny online: 25 zł
Normalny w kasie: 30 zł
Salon Power Pack / Beauty Razem - 499 zł zamiast 3870 zł

NIEDZIELA 26.11.2023  
Ulgowy online: 25 zł
Ulgowy w kasie: 30 zł
Normalny online: 35 zł
Normalny w kasie: 40 zł
Salon Power Pack / Beauty Razem - 499 zł zamiast 3870 zł

Link do zakupu biletów: Hair & Beauty Festival Bilety i informacje | Ticketmaster 

ZEBRANIE BRANŻOWE
2023-11-06

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE BRANŻOWE
WSZYSTKICH RZEMIEŚLNIKÓW NASZEGO CECHU

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 01.12.2023 R. (PIĄTEK) O GODZ. 17.00
W SALI KONFERECYJENJ NASZEGO CECHU

SPOTKANIE DEDYKOWANE BRANŻY FRYZJERSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ
W PÓŹNIEJSZYM  TERMINIE, KTÓRY ZOSTANIE USTALONY
PRZEZ PANIĄ SEKCYJNĄ

obraz zawody

UWAGA
2023-10-02

Informujemy, że w dniu dzisiejszym dotarły do Cechu dyplomy czeladnicze.
Zapraszamy uczniów po odbiór dokumentów.
Projekt NTW i młodzieży ZSO nr 1 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie
STAWKI UCZNIOWSKIE
2023-09-13

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2023r. do 30.11.2023 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

 • Przyuczenie  490,40 zł

 • I KL              560,46 zł

 • II KL            630,52 zł

 • III KL          700,58 zł

   

REFUNDACJA
2023-09-13


Do 29 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 06,07,08/2023 r.
Należy złożyć: podpisane listy płac, w przypadku pracodawców wypłacających wynagrodzenie na rachunek bankowy prosimy do list dołączyć potwierdzenia przelewów, DRA, przelewy ZUS za 06,07,08/2023, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 05, 06 i 07/2023, w przypadku pracodawców wypłacających wynagrodzenie na rachunek bankowy prosimy do list dołączyć potwierdzenia przelewów, DRA, przelewy ZUS za m-c 06, 07 i 08/2023 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU
2023-09-13

Przypominany, że aby otrzymać refundacje do końca września 2023 należy złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP. Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.


Wykrzyknik - Stockowe grafiki wektorowe i więcej obrazów Czerwony - Czerwony, Wykrzyknik, Białe tło - iStock

WAŻNE
2023-09-13

Biuro Cechu Zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadku gdy uczeń nie zdał do następnej klasy prosimy o informacje pod numer telefonu 32 434 36 68 lub 699 902 300 celem przedłużenia umowy o naukę.

Wykrzyknik - Stockowe grafiki wektorowe i więcej obrazów Czerwony - Czerwony, Wykrzyknik, Białe tło - iStock

Informacja
2023-08-09


Informujemy, że w dniu 14 sierpnia (poniedziałek) Biuro Cechu jest nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamyUWAGA

ZMIANA WYNAGRODZENIA MŁODOCIANYCH
2023-08-04
Informujemy, że w dniu 14 lipca 2023 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U z dn. 14.07.2023 r.  Poz. 1348.). Wspomniane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. Zmiana w rozporządzeniu dotyczy zmiany procentowej wynagrodzeń pracowników młodocianych. Zgodnie z informacjami jakie uzyskaliśmy z Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach nie ma konieczności spisywania aneksów do zawartych umów. 

Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:
1) nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego
realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
2) nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego
realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
3) nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego
realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole

Link do rozporządzenia : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001348


INFORMACJA
2023-07-04
Informujemy, że w dniach 10 i 11 lipca biuro Cechu Żory jest czynne od 8.00 do 12.00
 
Za utrudnienia przepraszamy


UWAGA
WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH - ZMIANA ROZPORZĄDZENIA
2023-07-03

Zmianie ulega rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 roku odnośnie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac.

Tekst ogłoszony:  D20231240.pdf ,  Status aktu prawnego:  oczekujący na wejście w życie,  Data ogłoszenia: 2023-06-29, Data wydania: 2023-06-19 ,  Data wejścia w życie  2023-09-30

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera 2 załączniki :

1)  Załącznik nr 1 WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

2) Załącznik nr 2 WYKAZ NIEKTÓRYCH PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT

Na podstawie w/w Rozporządzenia oraz wymienionych wykazów – pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników, w tym w celu przegotowania zawodowego  [§ 5. ] -w celu zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianych, sporządzają  wykazy wykonywanej w ich   pracy:

1) wykaz prac wzbronionych młodocianym;

2) wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudnieni młodociani.

W  ustalaniu w/w wykazów uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

Jednocześnie z dniem wejścia  przedmiotowego rozporządzenia  - utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509)..
„Kiedy praca staje się pasją a rzemiosło sztuką”
2023-06-28

Serdecznie gratulujemy Akademii GAAK zdobycia aż 3 prestiżowych nagród w najważniejszym konkursie w kraju Hairdressing Prestige Awards 2023 ESTETICA POLSKA. Sukces jest tym większy, że jako pierwsi w Polsce zostali nominowani w aż 3 kategoriach konkursowych i wszystkie tytuły należą do nich:

Akademia Roku – „GAAK Akademia Fryzjerska Glos-Krawczyk Drewniak”-za innowacyjność, popularność oraz jakość szkoleń
Kolekcja Roku – „WIDE 2022”- za spójność koncepcji, jakość wykonania i sukces na arenie polskiej i międzynarodowej- stworzona przez Panią Alicję Glos-Krawczyk, Panią Natalię Drewniak i Pana Piotra Drewniak,
Stylista Roku – Alicja Glos-Krawczyk -za całościowy dorobek, kolekcje, sukcesy i nagrody branżowe, publikacje w mediach.

Z dumą możemy podkreślić, że rodzina wielopokoleniowa Glossów współpracuje z Żorskim Cechem. Pasja do fryzjerstwa zapoczątkowana została przez jednego z ojców założycieli naszego żorskiego Cechu Pana Norberta Glosa kontynuowana była przez jego córkę Helenę Glos-Krawczyk i znajduje godnych następców w wizjonerach i twórcach Akademii GAAK. Założycielami akademii są:

Alicja Glos-Krawczyk znajdująca się na liście POLISH TOP HAIR STYLIST 2021,
• Oktawian Glos-Krawczyk zajmujący się zarówno pracą w zawodzie, jak i prowadzeniem salonów oraz akademii od strony managementu i marketingu,
• Piotr Drewniak współtwórca między innymi kole
kcji „PURE” pokazywanej w 40- tu krajach świata,
• Natalia Drewniak edukator specjalizujący się w dziedzinie upięć, stylizacji i koloryzacji.


Akademię GAAK tworzą trzy salony fryzjerskie, w których pod okiem mistrzów fryzjerstwa szkolone są młode pokolenia fryzjerów:

• „Alicja Glos-Krawczyk & hair team” prowadzonym przez Państwa Alicję i Oktawiana Glos-Krawczyk.
• „GLOS” prowadzonym przez Pana Oktawiana Glos- Krawczyk
• „ART” prowadzony przez Pana Piotra Drewniaka oraz Panią Natalię Drewniak.

Rodzinne salony wyszkoliły wspólnie ponad 50-ciu uczniów, z koleji akademia GAAK w tym roku przeszkoli ponad 1000 fryzjerów na szkoleniach         
warsztatowych między innymi w Żorach i wielu miastach całej Polski organizow
anych przez firmy współpracujące z akademią! Szkolenia jakie oferuje
Akademia GAAK są dostosowywane do oczekiwań, potrzeb i poziomu klienta. Portfolio obejmuje 20 tematów ze strzyżeń damskich, 5 tematów koloryzacji
oraz 5 tematów ze stylizacji i upięć. Wiosną 2023 miała miejsce premiera nowej kolekcja „AiM” będąca kontynuacją kolekcji „WIDE”.
Premierowa kolekcja inspirowana jest latami 90 – tymi w nowoczesnym wydaniu.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

TABLICZKI HPA_Alicja Glos Krawczyk TABLICZKI HPA_GAAK Akademia TABLICZKI HPA_GAAK_WIDE
ROZPOCZĘCIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 NAUKI ZAWODU
2023-06-26
Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym pismem z Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach  informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 datą rozpoczęcia nauki zawodu przez pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego będzie 1 wrzesień 2023.
Pracownik młodociany pomimo, że nie ma jeszcze zajęć w szkole, powinien stawić się u pracodawcy tego dnia np. w celu odbycia szkolenia w zakresie bhp.
UWAGA UCZNIOWIE III KLASY SZKOŁY BRANŻOWE
2023-06-23

Informujemy, że każdy uczeń, który w tym roku podchodził do egzaminu czeladniczego jest zobowiązany dostarczyć do nas kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej, do 7 lipca lub bezpośrednio do Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach do 15 lipca.
 
Jeżeli uczeń będzie osobiście dostarczał świadectwo do Katowic proszę poinformować biuro Cechu o tym fakcie.
 
Świadectwo wymagane jest do wydawania dyplomów czeladniczych. W przypadku braku dokumentu należy poinformować nasz Cech.
Informacja
2023-06-07Informujemy, że 9 czerwca (piątek po Bożym Ciele) Biuro Cechu

jest nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnieniaUWAGA

STAWKI UCZNIOWSKIE
2023-06-06

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 356,21

II rok nauki 427,46

III rok nauki 498,70 zł

Przyuczenie 284,97 zł

REFUNDACJA
2023-06-06

Do 30 czerwca 2023 roku. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2023 r. Należy złożyć: podpisane listy płac, DRA 03,04,05/2023 i przelewy ZUS 03,04,05/2023, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; podpisane listy płac za m-c 02, 03 i 04/20223 DRA 03,04,05/2023 i przelewy ZUS za m-c 03, 04 i 05/2022 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

 

Od maja 2022 OHP nie honoruje wydruku tabeli z rozpiską płatności z platformy PUE ZUS. Prosimy aby zwrócić uwagę aby DRA miało 2 strony.

 

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

 

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2023r.
2023-06-06

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2023 r. będą spisywane w biurze Cechu w lipcu i sierpniu 2023

Przypominamy, że w dniu spisania umowy uczeń musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu i świadectwo ukończenia szkoły. Pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników młodocianych prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia terminu spisania umowy.

Koszt spisania umowy (300 zł) pokrywa rodzic bądź opiekun prawny.

 

W związku z pismem, które otrzymaliśmy z PIP informujemy, że uczniowie którzy w momencie spisania umowy nie mają jeszcze 15 lat a w roku 2023 ukończą 15 rok życia są traktowani jako piętnasto latkowie.

W związku z tym nie muszą posiadać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Koszt przygotowania wniosku o zawarcie wynosi 50 zł. Koszt wniosku pokrywa pracodawca

SZKOLENIE BHP
2023-06-06

Prosimy sprawdzić terminy ważności zaświadczeń BHP swoich pracowników oraz uczniów i zgłosić ich udział w szkoleniu w dogodnych dla Państwa terminach: 29.08.2023 (szkolenie okresowe), 05.09.2023 (szkolenie wstępne).

Szkolenia odbędą się o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Cechu.

Cena szkolenia wstępnego 50 zł, natomiast szkolenia okresowego 90 zł. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w Biurze Cechu.

 

 

XLII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę
2023-06-06

Szanowni Państwo,

25 czerwca 2023 roku odbędzie się XLII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Organizatorem tegorocznej Pielgrzymki jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

24 czerwca 2023 r.

21:00 Apel Jasnogórski

25 czerwca 2023 r.

9:00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
10:00 Zbiórka uczestników (pod Figurą Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza)

10:15 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych
10:30 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem św. Jana Pawła II

10:30 Uhonorowanie Mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim)
11:00 Msza św. koncelebrowana której przewodniczy biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski
13:15 Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

XXVIII WIELKA GALA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W KATOWICACH
2023-05-31
W dniu 26 maja 2023 roku w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się XXVIII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polski Pan Andrzej Duda.
 
Tradycyjnie otwarcia Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej w Katowicach dokonał  Prezes Izby Rzemieślniczej prof. Jan Klimek jako gospodarz wydarzenia oraz Dyrektor NOSPR Pani Ewa Bogusz Moore Dyrektor NOSPR. Podczas wydarzenia  Doradca Prezydenta RP  Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik w imieniu Prezydenta RP wręczyła Odznaczenia Państwowe, które otrzymali nasi rzemieślnicy

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał:

Pan Zdzisław Krzak - Starszy Cechu

Brązowy Krzyż Zasługi przyznano:
Pani Aniela Gałach - Podstarsza Cechu

Kolejnym wyróżnieniem został nagrodzony Pan Robert Kuś Radny Gminy Świerklany w kategori konkursowej Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła, nagrody wręczył Dyrektor Izby Rzemieślniczej Pan Grzegorz Miketa.

Po części oficjalnej nadszedł czas na występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.
Imprezę poprowadzili Ewa Klimek oraz Dariusz Żaczek- artysta Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
 
Transmisję z Gali można zobaczyć pod linkiem
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
2023-05-15

 

Zarząd oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach zawiadamiają o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Członków

Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

w dniu 3 czerwca 2023 r. (sobota)

na godz. 9:00 w siedzibie Cechu w Żorach,

przy ul. Moniuszki 19/12.

 

 

W przypadku braku kworum podczas I terminu Walnego Zgromadzenia,

II termin Walnego Zgromadzenia Członków

Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

ustalono na 3 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 9:15

 

Informacja
2023-05-12
Informujemy, że 15 maja kasa Cechu będzie nieczynna

Przepraszamy za utrudnienia


UWAGA

Informacja
2023-04-27

Informujemy, że w dniu 2 maja (wtorek) Biuro Cechu jest nieczynne
 

Za utrudnienia przepraszamy


UWAGA

Świętej Pamięci Janusz Siemianowski
2023-04-24


Czarna wstążka – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z wielkim żalem informujemy, zmarł
Pan Janusz Siemianowski

Msza pogrzebowa odbędzie się 27.04.2023 o godzinie 10.00 w Kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba w  Żorach.
Informacja
2023-04-03
Informujemy, że 7 kwietnia 2023 (Wielki Piątek) Biuro Cechu jest nieczynne
Przepraszamy za utrudnienia

UWAGA
Życzenia Świąteczne
2023-04-03

Niech te święta wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

 

 

Życzy

Zarząd i Administracja Cechu Żory


🌹Życzenia Wielkanocne - Autoflash

Informacja
2023-03-17
Informujemy, że w poniedziałek 20 marca Biuro Cechu jest nieczynne z powodu szkolenia
Przepraszamy za utrudnienia


UWAGA
ŚWIĘTO PATRONACKIE
2023-03-15

 


Z okazji wspomnienia św. Klemensa - patrona Piekarzy i Cukierników

Zarząd Cechu składa wszystkim piekarzom i cukiernikom życzenia zdrowia,

zadowolenia z wykonywanej pracy oraz by Państwa wypieki znajdowały coraz

szersze grono zadowolonych klientów.


Grafika wektorowa Piekarz, Piekarz obrazy wektorowe | Depositphotos

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 21 MARCA 2023
2023-03-08

W dniu 21 .03 2023 w CKZiU w Żorach będą Dni Otwarte, w związku z inną organizacją pracy, decyzją p. Dyrektor uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w tym dniu realizują zajęcia praktyczne u pracodawców.

Zajęcia praktyczne - II HTL - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

STAWKI UCZNIOWSKIE
2023-03-07

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 336,67 zł

II rok nauki 404,01

III rok nauki 471,34

Przyuczenie 269,34

REFUNDACJA
2023-03-07

Do 30 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 12/2022, 01/2023

i 02/2023. Należy złożyć: podpisane listy płac, DRA i przelewy ZUS lub zaświadczenie o niezaleganiu.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; podpisane listy płac za m-c 11/2022, 12/2022 i 01/2023, DRA i przelewy ZUS za m-c 12/2022, 01/2023 i 02/2023 lub zaświadczenie o niezaleganiu.

DRA musi mieć dwie strony.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

ŚWIĘTO PATRONACKIE
2023-03-07

 

W dniu 1 maja 2023 r. o godz. 9.00 w Kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników, ich rodzin, pracowników oraz uczniów z okazji święta św. Józefa Rzemieślnika.

 

SZKOLENIE BHP
2023-03-07

Informujemy, iż przyjmujemy zapisy na okresowe szkolenie BHP, które odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku. Cena szkolenia wstępnego 50 zł, natomiast szkolenia okresowego 90 zł. Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń, uczniów i pracowników w Państwa firmach. Szkolenie odbędzie się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.

 

MSZA PATRONACKA
2023-03-02
Zarząd Cechu Rzemiosł Róznych w Żorach serdecznie zaprasza w dniu 19-03-2022 na godzinę 9.00 wszystkich przedsiębiorów, ich rodziny, pracowników, uczniów, seniorów Rzemiosła oraz miszkańców Żor na uroczystą mszę świętą ku czci Świętego Józefa i Świętego Klemensa w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich stolarzy, cieśli, szklarzy, cukierników oraz piekarzy.Msza Święta odbędzie się w Kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach
2023-02-28

pogrzeb
Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż  zmarła
Pani Ewa Ławnik-Suchoń
długoletnia Dyrektor Biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Mikołowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 02.03.2023, o godz. 9.15,
w Bazylice Mniejszej Św. Wojciecha w Mikołowie, ul. Wyszyńskiego 2
Pomoc dla Turcji i Syrii
2023-02-24

Szanowni Państwo na prośbę Izby Rzemieślniczej zamieszczamy poniższą treść

 

W ciągu ostatnich dni 15 milionów ludzi w Turcji i Syrii zostało bez dachu nad głową, bez środków do życia, bez siły na walkę z żywiołem. Trzęsienie ziemi jakie miało tam miejsce odebrało ludziom nadzieję na normalne życie. Podobnie jak w Polsce w Turcji i Syrii  jest zimno. Wiele osób, w tym dzieci, potrzebuje naszej pomocy.

Odpowiadając na pisemny apel, otrzymany w dniu 20 lutego 2023 roku z Ambasady Tureckiej skierowany do Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach rozpoczynamy akcję pomocy Rzemiosła śląskiego dla ofiar tragedii trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

 

Zachęcamy nasze Cechy rzemieślnicze, przedsiębiorców, urzędy i szkoły do zbiórki najpotrzebniejszych  artykułów spożywczych, higienicznych oraz chemii gospodarczej.

Zbieramy następujące rzeczy:

- artykuły spożywcze z długim terminem ważności,

- wodę butelkowaną,

- zabawki dla dzieci, przytulanki, gry

- artykuły dla dzieci, pampersy, chusteczki higieniczne, słodycze,

- ogólne środki czystości dla wszystkich,

- materace, koce, śpiwory,

- namioty,

- ciepłą odzież wierzchnią,

- przyda się również karma dla zwierząt.

Istnieje również możliwość wsparcia finansowego. Ambasada Turecka w Warszawie otworzyła rachunek PLN  w Santander Bank Polska w celu zbierania pomocy pieniężnej. Zebrane  pieniądze  zostaną przekazane tureckiej  prezydencji ds. zarządzania kryzysowego  i katastrof - AFAD.

NAZWA BANKU: SANTANDER BANK POLSKA

Nr konta: 41 1090 1883 0000 0001 5300 0647

Imię i nazwisko odbiorcy: Ambasada Turcji

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa o pomoc i zaangażowanie. W Izbie Rzemieślniczej przy placu Wolności 12 od dzisiaj zostaje uruchomiony magazyn zbiórki materiałów. Transport przekazanych artykułów z Polski do Turcji zapewnia Ambasada Turecka w Warszawie. Akcje pomocowe dla mieszkańców Turcji  są koordynowane przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Turcji.

Osoby do kontaktu Grzegorz Miketa – tel. 515-974-307, Anna Palowska- tel. 515-037-301

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców, szkół i urzędów.
EGZAMINY CZELADNICZE W 2023 ROKU
2023-02-06

Informujemy, iż  jest możliwość składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych, którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia Wniosek 1, natomiast młodociani pracownicy, którzy ukończyli naukę zawodu lub dokształcanie w formie kursu Wniosek 2, składają go na 3 miesiące przed ukończeniem nauki.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do Cechu osobiście do 10 lutego 2022 r.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę. Wnioski oraz wymagane załączniki na egzamin czeladniczy są dostępne również w biurze Cechu


Egzaminy czeladnicze będą przeprowadzane w terminie: od 3 kwietnia 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. na podstawie harmonogramu przygotowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.


Wymagane załączniki do pobrania oraz do wniosku:

-
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego - Uczniowie-BS I

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wolny nabor

- ZASWIADCZENIE-DO-EGZAMINU-CZELADNICZEGO--1

- Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).

- Dowód opłaty za egzamin – należy uiścić w kasie Cechu lub przesłać na konto Cechu
39 1240 4357 1111 0010 7310 4282 z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz zawodu.
KWOTA 870,25 zł

- Wniosek bezwzględnie musi posiadać pieczęć szkoły oraz podpis/ pieczątka dyrektora szkoły/osoby upoważnionej.

- Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

- W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie kopie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

- Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.

- Upoważnienie do odbioru dokumnetu

- OSWIADCZENIE-KANDYDATA-DO-EGZAMINU-CZELADNICZEGO-COVID-19

- Wniosek o skrócenie umowy . Wniosek dla umów dłuższych niż 31-08-2023. Kwota dodatkowa do kwoty egzaminu 30,00 zł

SZKOLENIE ZUS 9 LUTY
2023-02-03

9 lutego 2023 r., godz. 9:00-11:00, w sali konferencyjnej Cechu odbędzie się darmowe spotkanie z ZUS. Spotkanie poprowadzi Wiesława Krukowska, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji z rybnickiego ZUS.

Okazją do spotkania jest nowy przepis, który obliguje przedsiębiorców do posiadania aktywnego konta na PUE. Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli założyć PUE, zmienić dane (telefon, mejl), odzyskać hasło, itp. Wizyta pracownika ZUS będzie także okazją do uzyskania informacji o zmianach, które przyniósł 2023 rok, m.in. w składkach, minimalnej płacy, umowach na czas określony. Podczas szkolenia zostanie również poruszona kwestia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Zapraszamy wszytskich zainteresowanych do uczestnictwa w szkoleniu


ZUS

XXVIII Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa
2023-02-03

KONKURS FRYZJERSTWA

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach wraz z Komisją Branżową Fryzjersko-Kosmetyczną oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje XXVIII Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa, który odbędzie się 19 lutego 2023 roku o godzinie 9:00 w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Katowicach (aleja Korfantego 141, 40-154 Katowice).

Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do dnia 10 lutego 2023 roku do Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych (na adres e-mail: daria.frydrych@ir.katowice.pl, wypełniając kartę zgłoszeniową, podając imię i nazwisko uczestnika, rok nauki, dział fryzjerstwa – damski lub męski, wyszczególnione konkurencje oraz dane mistrza szkolącego).

Zachęcamy Młodzież do udziału w konkursie. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział w konkursie, natomiast dla Mistrzów szkolących dyplomy za przygotowanie Ucznia. Zwycięzcy wezmą udział w Mistrzostwach Polski w Poznaniu.


Karta zgłoszeniowa 2023 oraz Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Rzemiosła  2023 można pobrać https://ir.katowice.pl/2023/01/17/xxviii-wojewodzki-konkurs-uczniow-fryzjerstwa/
SPOTKANIE BRANŻOWE
2023-01-30


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE BRANŻOWE
WSZYSTKICH RZEMIEŚLNIKÓW NASZEGO CECHU

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 3.02.2023 R. (PIĄTEK) O GODZ. 18.00
W SALI KONFERECYJENJ NASZEGO CECHU


obraz zawody

ZMIANA STAWEK ZA WYDANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW, SKRÓCENIE I PRZEDŁUŻENIE UMOWY
2023-01-24

Ustala się następujące stawki opłat:

 1. za wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego -50,00 zł;
 2. za wydanie duplikatu legitymacji czeladniczej lub mistrzowskiej – 10,00 zł;
 3. za informator egzaminacyjny – 30,00 zł.

Ustala się następujące stawki, stanowiące zryczałtowany zwrot kosztów:

 1. za wydanie dokumentów z archiwum Izby- 50,00 zł;
 2. za wydanie ozdobnego dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego – 100,00 zł;
 3. za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – 30,00 zł;
 4. za rozpatrzenie wniosku o skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – 30,00 zł.
NOWE STAWKI ZA EGZAMINY
2023-01-17

 

Egzamin mistrzowski:     1 740,52 PLN

Egzamin czeladniczy:         870,25 PLN

Egzamin sprawdzający:     310,80 PLN

 

TREMINARZ PŁATNIKA
2023-01-13

TERMINARZ PŁATNIKA

 

Rodzaj deklaracji

Termin przekazania do US

Termin przekazania do podatnika

PIT 4R

wyłącznie drogą elektroniczną do 31 stycznia 2023r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-11

wyłącznie drogą elektroniczną - do 31 stycznia 2023 r.

Do 28 lutego 2023 r. w formie papierowej lub elektronicznej

PIT-8C

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2023 r.

Do 28 lutego 2023

PIT-8AR

wyłącznie drogą elektroniczną do 31. stycznia 2023 r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-16A

Do 2 maja 2023 r.

nie dotyczy

PIT-28

Do 2 maja 2023 r.

nie dotyczy

 

WIĘKSZY LIMIT ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ
2023-01-13

Przedsiębiorcy opodatkowani 19-procentowym podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu. Wartość zapłaconych składek zdrowotnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Obowiązuje jednak limit w tym zakresie – w roku 2022 wynosił on 8 700 zł. Od roku 2023 został podniesiony do kwoty 10 200 zł.

KOLEJNY OBOWIĄZEK: ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ
2023-01-13

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, w roku 2023 musisz złożyć w ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Masz na to czas do 20 maja 2023 roku. Z rozliczenia rocznego, zwłaszcza u ryczałtowców, może wynikać konieczność znacznej dopłaty składki zdrowotnej. 

Jeśli z kolei okaże się, że nadpłaciłeś składkę zdrowotną za rok 2022, musisz przekazać ZUSowi numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona nadpłata. Masz na to zaledwie miesiąc od terminu złożenia zeznania rocznego.

STAWKI 2023
2023-01-13

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 3490,00 zł brutto natomiast od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł brutto.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalną stawka godzinowa wynosi 22,80 zł natomiast od 1 lipca 2023 23,50 zł ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r.)

 

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 4161 zł zł

 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2023 roku od podanej podstawy wynoszą:

 

emerytalne: 19,52 %    812,23 zł

rentowe: 8,00 %          332,88 zł

chorobowe: 2,45%     101,94 zł

wypadkowe: wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2023 r jest obliczana zgodnie z sposobem opodatkowania oraz osiąganym przychodem/ dochodem

 

Składka na Fundusz Pracy w 2023 roku wynosi 101,94 zł

 

Stopa procentowa na FGŚP w 2023 roku wynosi 0,10%

 

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2023 r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2022 czyli:

 

I rok nauki 324,03 zł. brutto

II rok nauki 388,84 zł brutto

III rok nauki 453,65 zł brutto

Przyuczenie 259,23 zł brutto

 

Zakłady zatrudniające w 2022 r. średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2023 r.

 

SKALA PODATKOWA I KWOTA WOLNA OD PODATKU
2023-01-13

W 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 roku i mająca zastosowanie także do dochodów osiągniętych od stycznia 2023 r.

Zgodnie  z modyfikacjami wprowadzonymi w ramach Polskiego ładu stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – tak jak w 2022 roku.

PIT 2
2023-01-13

W 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300zł) , jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Podatnik (zatrudniony) będzie uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika (300 zł)

 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom (150 zł)

 • o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom. (100 zł)

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie w stosunku do zeszłego roku i wynoszą:

 

 • miejscowe 250,00 zł

 • podwyższone 300,00 zł

 

 

INFORMACJA
2023-01-05
Informujemy, że 9 i 10 stycznia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych  dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Żorach - CKZiU ( przeprowadzane są egzaminy zawodowe OKE). W tych dniach uczniowie – pracownicy młodociani realizują zajęcia praktyczne.
KONKURS PLASTYCZNY "RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA"
2022-12-21

Celem konkursu jest promowanie zawodów rzemieślniczych, wiedzy o rynku pracy. Konkurs ma na celu również rozbudzenie kreatywności wśród przedszkolaków.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI
Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Izabeli Okoń  pod numer tel. 699902300  lub mailowo: cechzory@gmail.com

plakat
Forum Biznes-Nauka pt. "Rzemiosło na nowoczesnym rynku-biznes, pasja, slow-life".
2022-12-20

Dzień dobry

Uniwersytet Śląski w Katowicach serdecznie zaprasza zrzeszonych w naszym Cechu Rzemieślników do udziału w Forum Biznes-Nauka pt. "Rzemiosło na nowoczesnym rynku-biznes, pasja, slow-life".

Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze tzw. nowego rzemiosła oraz popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych form sprzedaży dziedzictwa kultury w Polsce i na świecie, budowania strategii can produktu rzemieślniczego, wykorzystania desingu oraz unikatowych materiałów w budowie firmy i marki.

Forum odbędzie się w dwóch różnych terminach i lokalizacjach:

11-01-2022 (środa) godz 8.40-14.00

Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Cieszyn, ul. Bielska 62, sala konferencyjna B0.1

13-01-2022 (piątek) godz 8.40-14.00

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, sala P/1/14 tzw. akwarium

Rejestrację na pierwsze forum trwa do 6-01-2023, na drugie forum do 12-01-2023 za pomocą formularza elektronicznego: https://formularze.us.edu.pl/bps

 

Pismo przewodnie i agendy spotkania znajdą państwo w plikach do pobrania

INFORMACJA
2022-12-15
23 grunia (piątek) Biuro Cechu jest nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy
WESOŁYCH ŚWIĄT
2022-12-12

Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask.

 

Zdrowych, spokojnych pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

 

Życzy

Zarząd i Administracja Cechu Żory


Christmas Nativity GIF - Christmas Nativity - Discover & Share GIFs

 

 

REFUNDACJA
2022-12-07

Do 30 grudnia br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 09,10,11/2022 r. Należy złożyć: listy płac za msc 09,10,11, DRA 09,10,11 i przelewy ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08,09 i 10/2022, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2022.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki, przypominamy, że DRA musi posiadać 2 strony.

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2022-12-07

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.12.2022 do 28.02.2023 obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto :

 

I rok nauki : 324,03

II rok nauki : 388,84

III rok nauki : 453,65

Przyuczenie : 259,23

OPODATKOWANIE DOFINANSOWANIA
2022-12-07

Przypominamy o konieczności opodatkowania otrzymanego z Urzędu Miasta bądź Gminy dofinansowania kosztów kształcenia uczniów.

 

WYNAGRODZENIE MINILANE OD STYCZNIA 2023
2022-12-07

Od dnia 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 3490,00 zł brutto natomiast od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł brutto ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r.)

 

ZAMROŻENIE CEN PRĄDU
2022-11-24
Od 1 grudnia 2022 do końca 2023 roku maksymalna cena prądu dla firm wyniesie 785 złotych za megawatogodzinę (MWh), pod warunkiem, że osoby prowadzące działalność gospodarczą złożą oświadczenie swojemu dostawcy prądu do 30 listopada 2022 roku.


Oświadczenie o zamrożenie cen prądu 2023 muszą złożyć firmy i podmioty wrażliwe! Termin do 30 listopada 2022. Jak wypełnić oświadczenie odbiorcy uprawnionego? - muratorplus.pl
Profil na PUE ZUS obowiązkowy dla płatników składek
2022-11-10
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory zobligowani do tego byli jedynie płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach, obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Dlatego płatnicy, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, powinni go założyć do 30 grudnia 2022 r. Szczegóły i plakat w załączeniu.

Profil na PUE ZUS obowiązkowy dla płatników składek

 

30 grudnia 2022 r. mija ważny termin dla przedsiębiorców. Do tego czasu płatnicy składek powinni założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wynika to z obowiązku ustawowego, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych. Do tej pory zobligowani do tego byli jedynie płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach, obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

 

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

 

Jak założyć konto na PUE ZUS

Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

 

Gdzie szukać szczegółowych instrukcji

Rejestracja i logowanie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektronicznych-krok-po-kroku/rejestracja-i-logowanie

PUE krok po kroku dla płatników: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektronicznych-krok-po-kroku/dla-platnikow

 

Gdzie uzyskać więcej informacji:

 • szczegółowe informacje dostępne są na www.zus.pl

 • infolinia: 22 560 16 00, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00

 • e-wizyta: https://www.zus.pl/e-wizyta

 • w salach obsługi klientów Oddziału ZUS w Rybniku oraz w Inspektoratach ZUS w Tychach, Pszczynie, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim

 • podczas szkoleń online i dyżurów telefonicznych:

- 16.11.2022 r. - PUE ZUS – funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych dla płatników składek i ubezpieczonych, dyżur telefoniczny od 10:00-12:00, tel. 727 690 825

- 23.11.2022 r. - PUE ZUS dla ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników składek, webinarium od 10:00-12:00, zapisy: szkolenia_rybnik@zus.pl

- 14.12.2022 r. - PUE ZUS – funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych dla płatników składek i ubezpieczonych, dyżur telefoniczny od 10:00-12:00, tel. 727 690 825

 

 

 

INFORMACJA
2022-10-27

Informujemy, że w dniu 31-10-2022 (poniedziałek) Biuro Cechu Żory jest nieczynne

 

Za utrudnienia przepraszamy

Wystawa i konferencja poświęcona roli i znaczeniu rzemiosła artystycznego” na Jasnej Górze 14.10.2022r
2022-10-13

Informujemy, że od dnia 14 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku w Sali Bastionu św. Barbary na Jasnej Górze w Częstochowie będzie można podziwiać Wystawę Rzemiosła Artystycznego przygotowaną przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Częstochowie.


CKZiU w Żorach odpracowuje 31 października
2022-09-26
Na prośbę Pani Długosz zamieszczamy poniższą informację dotyczącą odpracowania 31 października

W dniu 1.10.2022 (sobota) odpracowujemy dzień 31.10.2022 (poniedziałek). Prosimy o umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.

 

Projekt w trakcie realizacji
2022-09-16
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach realizuje projekt Rzemiosło w oczach dziecka, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r.


Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.
REFUNDACJA
2022-09-07

Do 30 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 06,07,08/2022 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 05, 06 i 07/2022, DRA i przelewy ZUS za m-c 06, 07 i 08/2022 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

Prosimy pamiętać że DRA musi mieć 2 strony.

WYJAZD NA WODY TERMALNE
2022-09-07

Zarząd Cechu planuje wyjazd na Wody Termalne do Szaflar w dniach 21,22,23 października 2022 roku. Zapisy przyjmowane są do 30 września 2022 r w Biurze Cechu. Natomiast wstępny koszt wyjazdu wynosi około 450 zł, płatności za wyjazd prosimy dokonać do 10 października 2022 r. Jednocześnie informujemy, że to czy wyjazd się odbędzie zależne będzie od obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami.
Dobra zabawa i doborowe towarzystwo zagwarantowane

WAŻNE
2022-09-07

Biuro Cechu Zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. W przypadku gdy uczeń nie zdał do następnej klasy prosimy o informacje pod numer telefonu 32 434 36 68 lub 699 902 300 celem przedłużenia umowy o naukę.

 

 

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU
2022-09-07

Przypominany, że aby otrzymać refundacje do końca września 2022 należy złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP. Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2022-09-07

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2022r. do 30.11.2022 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

Przyuczenie 246,25 zł

I KL 307,81 zł

II KL 369,38 zł

III KL 430,94 zł

ZAKŁAD MICHAEL AUTO - MOTOR SERWIS przyjmie uczniów
2022-07-15
Firma MICHAEL Auto-Motor Serwis znajdująca się w Żorach na ul. Rybnickiej 131 przyjmie uczniów klasy I Szkoły Branżowej I stopnia w celu praktycznej nauki w zawodach:
- mechanik samochodowy

- elektromechanik samochodowy.


Serwis samochodowy MICHAEL zapewnia naukę z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, maszyn
i sprzętu komputerowego do diagnostyki oraz napraw wszystkich samochodów i motocykli.
Naukę zawodu prowadzą dyplomowani mistrzowie z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w naszym autoserwisie.
Uczniowie będą dobrze przygotowani do egzaminu końcowego w celu uzyskania tytułu czeladnika w tych zawodach.

Zainteresowanych zapraszamy do naszej firmy w Żorach na ul. Rybnickiej 131, tel. 602-625-619.

Informacje w tym temacie znajdziecie również w tutejszym Cechu.
INFORMACJA
2022-07-11
Informujemy, że w dniu 13.07.2022 (środa) Biuro Cechu Żory jest nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy
XLI Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę
2022-06-06

Na prośbach Izby Rzemieślniczej w Katowicach poniżej zamieszczamy treść informacji o możliwości uczestnictwa dzieci I-szo Komunijnych w 41 Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę

Jeśli Państwo chcieliby aby Państwa dzieci bądź wnuki wzięły udział w tym uroczystym wydarzeniu jakim jest procesja wraz z sztandarami i ojcem Jasnej Góry przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej prosimy o poinformowanie Biura Cechu do 9 czerwca

Link do szczegółowych informacji dotyczących harmonogramu wydarzenia;
https://ir.katowice.pl/2022/05/26/xli-pielgrzymka-rzemiosla-polskiego-na-jasna-gore/

 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy urozmaicić tegoroczną pielgrzymkę. Nowym pomysłem jest zaproszenie rzemieślników wraz z tegorocznymi dziećmi I-szo Komunijnymi. W zależności od ilości zgłoszeń chcielibyśmy posadzić dzieci na szczycie jasnogórskim, w pierwszych rzędach przed ołtarzem. Na koniec dzieci wraz z ojcem z Jasnej Góry i pocztami sztandarowymi poprowadziłyby nas w przemarszu pod obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. Dzieci miałyby być ubrane w swoje stroje komunijne.

Przesyłamy więc na Państwa ręce taką wiadomość z prośbą o rozpowszechnienie. Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca.

Z wyrazami szacunku

-- 
Katarzyna Maciejska
Kierownik Działu Samorządowo-Organizacyjnego
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2022-05-30

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2022r. do 31.08.2022 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 311,76

II rok nauki 374,11

III rok nauki 436,47 zł

Przyuczenie 249,41 zł

REFUNDACJA
2022-05-30

Do 30 czerwca 2022 roku. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2022 r. Należy złożyć: podpisane listy płac, DRA 03,04,05/2022 i przelewy ZUS 03,04,05/2022, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; podpisane listy płac za m-c 02, 03 i 04/2022, DRA 03,04,05/2022 i przelewy ZUS za m-c 03, 04 i 05/2022 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

 

Od maja 2022 OHP nie honoruje wydruku tabeli z rozpiską płatności z platformy PUE ZUS. Prosimy aby zwrócić uwagę aby DRA miało 2 strony.

 

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

 

XLI Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę
2022-05-24

26 czerwca 2022 roku, odbędzie się 41. Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę pod hasłem „Maryjo, Królowo Pokoju – módl się za nami”. W tym roku zaszczyt organizacji pielgrzymki przypadł Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która jednocześnie obchodzi jubileusz 100-lecia powstania.

W związku z tym Cech Rzemiosł Różnych w Żorach organizuje wyjazd na Pielgrzymkę, zapisy przyjmujemy do 10 czerwca w Biurze Cechu (konieczne będzie podanie peselu, daty urodzenia,adresu zamieszkania w celu zgłoszenia do ubezpieczenia). Szczegóły na temat kosztów zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

Akcja poparcia wpisania Święta Ognioweo na Krajową listę niematerialnego dziectwa
2022-05-19
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach włączył się w inicjatywę mającą na celu wpisanie Święta Ogniowego na Krajową listę niematerialnego dziectwa kulturowego. Osoby, które chcą poprzeć tą inicjatywę składając podpisy na liście mogą to zrobić w Biurze Cechu przy ulicy Moniuszki 19/12 w godzinach od 8.00 do 14.30.
UWAGA jedna osoba może podpisac tylko jedną liste poparcia (listy poparcia będą umieszczone w kilku żorskich instytucjach)
MSZA ŚWIĘTA 1 MAJ 2022 - Święto św. Józefa Rzemieślnika
2022-04-29
W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić święto św. Józefa Rzemieślnika

Z tej okazji, serdecznie zapraszamy do udziału w  dniu 01.05.2022 r.) mszy świętej
w intencji wszystkich rzemieślników oraz ich rodzin.
 
Msza święta odbędzie się o godzinie 9:00
w Kościele Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach
Serdecznie zapraszamy!
Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG
2022-04-29

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG -

dla osób, które zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski

w Izbie Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach

a prowadzą działalność gospodarcząW związku z możliwością umieszczenia Państwa kwalifikacji zawodowych w CEIDG zachęcamy wszystkich przedsiębiorców posiadających już kwalifikacje rzemieślnicze do składania wniosków o wpis do CEIDG. To dobra okazja do promocji wszystkich przedsiębiorców reprezentujących zawody rzemieślnicze.

Osoby które uzyskały kwalifikacje zawodowe (czyli zdali egzamin przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach) przed 1 października 2020 roku mogą na swój wniosek uzyskać wpis w CEIDG W tym celu należy zwrócić się do biura Cechu z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Następnie nasz Cech przekaże Państwa wnioski do Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach, gdzie osoba mająca kwalifikacje dopisze Państwa dokumenty w CEIDG.

Przedsiębiorcy którzy przystąpili do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października 2020 we wniosku o dopuszczenie do egzaminu była możliwość poinformowania o tym fakcie posiadania wpisu w CEIDG. Na tej podstawie izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego dopisała informacje o posiadanych kwalifikacjach na stronie CEIDG.Na stronie CEIDG w formularzu danych o przedsiębiorcy są zamieszczone takie dane, jak:

 • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),

 • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,

 • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,

 • nazwa zawodu,

 • symbol cyfrowy zawodu,

 • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

INFORMACJA
2022-04-27
Informujemy, że 2 maja 2022 (poniedziałek) Biuro Cechu Żory jest nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy
MASTER OF BEAUTY Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne POZNAŃ 2022
2022-04-27

Na prośbę Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach przesyłamy Państwu zaproszenie do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Fryzjerstwa POZNAŃ 2022, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Mistrzostwa odbędą się 8 maja w Poznaniu, podczas Forum Fryzjerstwa LOOK. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia.  Osoby, które były by zainteresowane uczestnictwe mogą pobrac wszytskie potrzebne dokumenty pod adresem :

https://cechdebica.org/master-of-beauty-otwarte-mistrzostwa-polski-fryzjersko-kosmetyczne-poznan-2022-2/

 

 
MASTER OF BEAUTY

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski

Fryzjersko-Kosmetyczne

POZNAŃ' 2022

zakres

Fryzjerstwo, Barbering, Makijaż Profesjonalny ,

Przedłużanie i Zagęszczanie Włosów, Stylizacja

 

08 maja 2022 r.

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

 

§ 1

 

 1. Organizatorzy:

 • Ogólnopolska Komisja Fryzjersko – Kosmetyczna ZRP

 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

Współorganizator:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

 1. W Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Polski Fryzjersko-Kosmetycznych

(MOMPF-K) - zawodnicy startują :

 1. We Fryzjerstwie w dwóch kategoriach:

 • Juniorzy uczniowie i młodzi fryzjerzy w wieku do 21 lat. Zawodników zgłaszają izby rzemieślnicze, cechy, szkoły oraz inne instytucje i organizacje.

 • Seniorzy – osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają kwalifikacje w zawodzie fryzjer tj; świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski lub dyplom potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich lub inny równorzędny.

 1. W konkurencjach: Makijaż Profesjonalny, Przedłużanie i Zagęszczanie Włosów oraz Stylizacja –zawodnicy muszą mieć ukończony 18 rok życia.

 2. W konkurencji Barbering - mogą wziąć udział osoby w kategorii Junior/Senior tj: uczniowie szkół fryzjerskich, pracujący barberzy, fryzjerzy.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach :

 

 1. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2022 r. do Biura Organizacyjnego Mistrzostw na adres: Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

39-200 Dębica ul. Rynek 14 mail:cechdebica1@gmail.com tel.571211860

 1. Regulamin MOMPF-K oraz KARTA ZGŁOSZENIOWA dostępne na: www.cechdebica.org

 2. Biuro Organizacyjne potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Przy rejestracji zawodnik przedstawia dokumenty potwierdzające tożsamość, w przypadku Seniorów także oryginał lub kopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzenie uiszczenia wpisowego.

 

 1. Wpisowe:

 • Juniorzy – 120,00 zł na tytuł Mistrza Polski lub 60,00 zł za wybraną konkurencję

 • Seniorzy na tytuł Mistrza Polski – 300,00 zł (salony zrzeszone w cechach) i 350,00 zł pozostali

 • Seniorzy – 250,00 zł za wybraną konkurencję

 • Makijaż 2 konkurencje – 300,00 zł

 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów – 200,00 zł

 • Barbering – 2 konkurencje 350,00 zł (salon zrzeszony w cechu) i 400,00 zł pozostali

 • Wyobraźnia-Klasa-Styl” oraz „Pokaż na co Cię stać” – 450,00 zł za 2 konkurencje.

 • Wycinanie wzorków” - 250,00 zł.

 

 

Adres wpłaty: konto Cech Rzemiosł I Przedsiębiorczości w Dębicy

70 8589 0006 0030 0980 1759 0001

Koniecznie z dopiskiem WPISOWE MISTRZOSTWA POLSKI POZNAŃ 2022”

 

 

 

 

 

 

 

 1. Do klasyfikacji o tytuł Mistrza Polski/Międzynarodowego Mistrza Polski wymagany jest udział minimum 4 zawodników w konkurencjach:

 

 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO

 • Fryzura dzienna do przeczesania

 • Fryzura wieczorowa przeczesana z dziennej

 

 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO

 • Modelowanie fryzury progresywnej

 • Modelowanie fryzury klasycznej

 

 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO

 • Fryzura dzienna do przeczesania

 • Fryzura wieczorowa przeczesana z dziennej

 

 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO

 • Modelowanie fryzury progresywnej

 • Strzyżenie i modelowanie fryzury klasycznej

 

 1. MAKIJAŻ ARTYSTYCZNY – w dwóch konkurencjach na modelach:

 • Makijaż artystyczny - ślubny

 • Makijaż artystyczny - sceniczny

 

 1. PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE WŁOSÓW – w jednej konkurencji – na modelu.

 

 1. BARBERING Juniorzy i Seniorzy w dwóch konkurencjach – na modelu:

 • Old school

 • Free Style

 

 1. Zawodnicy W KATEGOIRII STYLIZACJI DAMSKIEJ/ IMĘSKIEJ:

 • Wyobraźnia-Klasa-Styl”

 • Pokaż na co Cię stać”

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc o tytuł Mistrza Polski otrzymują medale oraz puchary, które będą wręczane są na scenie głównej Mistrzostw. Laureaci 3 pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych otrzymują medale.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

 

 1. W konkurencjach indywidualnych zawodnicy mogą wziąć udział:

 

 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO

 • Fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe (uczniowie I klasy)

 • Fryzura ślubna z długich włosów

 

 1. JUNIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO

 • Strzyżenie i modelowanie fryzury awangardowej

 

 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO

 • Fryzura ślubna z długich włosów

 • Fryzura salonowa z długich rozpuszczonych włosów

 

 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA MĘSKIEGO

 • Strzyżenie i modelowanie fryzury awangardowej

 

 1. SENIORZY W KATEGORII FRYZJERSTWA DAMSKIEGO I MĘSKIEGO

 • Wycinanie wzorków - praca wykonywana wyłącznie na modelu.

 

Konkurencje w kategorii fryzjerstwa damskiego i męskiego Juniorów wykonywane są na główkach manekina.

W przypadku Seniorów, za wyjątkiem konkurencji wymienionej w pkt. e), jest dowolność wyboru (model, główka manekina albo manekin).

W trakcie trwania konkurencji Mistrzostw Polski zabrania się zawodnikom korzystania z wszelkich urządzeń, nośników, kamer, telefonów komórkowych, zdjęć. Na stanowisku startowym mogą znajdować się wyłącznie produkty i narzędzia dozwolone do wykonania zadania konkursowego. Zabronione jest również korzystanie z szablonów.

 

§ 3

 

 1. Do oceny zadań dotyczących konkurencji wymienionych w § 2, pkt. 1. i pkt. 2 Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP powołuje sześć Komisji Sędziowskich:

 1. fryzjerstwo damskie w składzie do dziesięciu osób,

 2. fryzjerstwo męskie w składzie do dziesięciu osób,

 3. makijaż w składzie do pięciu osób,

 4. przedłużanie włosów w składzie do trzech osób.

 5. fryzjerstwo męskie w Barberingu w składzie do pięciu osób.

 6. konkurencje dotyczące kategorii stylizacji damskiej /męskiej w składzie do 5 osób

 

 1. Dla sprawnego i zgodnego z ustaleniami Regulaminu przebiegu Mistrzostw Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-Kosmetyczna ZRP powołuje sześć Komisji Kontroli

 1. fryzjerstwo damskie w składzie do pięciu osób,

 2. fryzjerstwo męskie w składzie do pięciu osób,

 3. makijaż w składzie do pięciu osób,

 4. przedłużanie włosów w składzie do trzech osób.

 5. fryzjerstwo męskie Barbering do pięciu osób

 6. konkurencje dotyczące kategorii stylizacji damskiej /męskiej w składzie do 3 osób

 

 1. Komisje wymienione w pkt. 1 i 2 pracują na podstawie regulaminów ustalonych przez

Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną ZRP.

 

 1. Nad pracami komisji nadzór sprawuje dwóch komisarzy mistrzostw: działu damskiego i działu męskiego.

 

 

§ 4

 

 1. Zadania Konkursowe będą oceniane w skali punktów do 30. Dolna granica punktów ustalana jest w dniu Mistrzostw stosownie do liczby uczestników. Każdy Sędzia musi przydzielić trzy najwyższe noty tj. 30, 29 i 28 punktów oraz trzy najniższe noty tj. w zależności od ustalonej dolnej granicy punktów. Jeżeli w ocenianej konkurencji startuje mniej niż 4 zawodników, sędziowie mają prawo do oceny adekwatnej do poziomu wykonanych zadań w tym prawo do nieprzyznawania tytułu Mistrza Polski/Międzynarodowego Mistrza Polski. Nie są wówczas zobligowani do stosowania zasady przydzielania trzech najwyższych not tj. 30,29 i 28 punktów.

 2. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu każdy członek Komisji Kontroli ma prawo przyznać max.3 punkty karne za każde uchybienie. Zawodnicy mogą sprawdzić ilość swoich punktów karnych na liście wyników.

 3. W sprawach spornych głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.

 

§ 5

 1. O lokacie zawodnika startującego o tytuł Mistrza Polski/Międzynarodowego Mistrza Polski - decyduje suma punktów przyznanych przez sędziów z uwzględnieniem punktów karnych:

 

 • Juniorzy – kategoria fryzjerstwa damskiego dwie konkurencje

 • Juniorzy – kategoria fryzjerstwa męskiego dwie konkurencje

 • Seniorzy – kategoria fryzjerstwa damskiego dwie konkurencje

 • Seniorzy – kategoria fryzjerstwa męskiego dwie konkurencje

 • Makijaż – dwie konkurencje

 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów – jedna konkurencja

 • Barbering – dwie konkurencje.

 • Juniorzy i Seniorzy - kategoria stylizacji damskiej /męskiej - dwie konkurencje

 

 1. O lokacie zawodnika startującego w Konkurencji Indywidualnej decyduje suma punktów za daną konkurencję z uwzględnieniem punktów karnych.

§ 7

 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem, właścicielem praw autorskich do zgłoszonych w Mistrzostwach (fryzur/stylizacji, makijaży) w rozumieniu przepisów praw autorskich.

 

§ 8

 

Uczestnik bierze udział w Mistrzostwach na własny koszt (materiały, model, dojazd, zakwaterowanie itp.

 

§ 9

Każdy uczestnik Mistrzostw oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Etycznym i będzie zachowywał się zgodnie z jego zapisami oraz musi podpisać klauzulę informacyjną i oświadczenie, stanowiące załączniki do regulaminu.

 

§ 10

 

 1. Przystąpienie do Mistrzostw oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia - jego rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw oraz promowania tego wydarzenia. (Załącznik nr1 Klauzula informacyjna).

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikacje wizerunku (Załącznik nr2 oświadczenie)

 4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników Mistrzostw nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 5. Uczestnik Mistrzostw zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach konkursu.

 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 7. Regulamin Mistrzostw, formularz zgłoszenia zawodnika na Mistrzostwa, formularze zgód na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku dostępne są na stronach: Biura Organizacyjnego, Związku Rzemiosła Polskiego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świętej Pamięci Pan Antoni Seibel
2022-04-19

Z wielkim żalem informujemy, że 18.04.2022 r. zmarł Pan Antoni Seibel

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21.04.2022 o godzinie 11.00 w Kościele Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Pochówek odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Żorach.

INFORMACJA
2022-04-12

W dniu 23.04.2022 (sobota) szkoła odpracowuje dzień 2.05.2022 (poniedziałek), proszę aby pracodawcy umożliwili uczniom udział w zajęciach lekcyjnych dnia 23.04.2022 (dotyczy tych uczniów, którzy zgodnie z planem lekcji mają zajęcia lekcyjne w poniedziałek)

 

pozdrawiam
Bożena Długosz
kierownik praktycznej nauki zawodu CKZiU w Żorach
INFORMACJA
2022-04-11
Informujemy, że w dniu 15.04.2022 (Wielki Piątek) Biuro Cechu będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy
2022-04-11


Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

 

Życzy

 

Zarząd i Administracja Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

Wielkanocne: gify, życzenia i kartki online - Wiedza online

ŚLĄSKIE RZEMIOSŁO DLA UKRAINY
2022-03-21

Serdecznie zapraszamy rzemieślników wraz z rodzinami do włączenia się w akcję pomocy dla Ukrainy. Zbiórka prowadzona jest w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach przy ul. Moniuszki 19/12 w godzinach od 7.30-15.00. Akcję pomocową prowadzimy przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz MiŚP w Katowicach.

 

Zbieramy następujące rzeczy :


 • artykuły spożywcze z długim terminem ważności (makaron, ryż, cukier, konserwy, herbata, pieczywo chrupkie, mleko UHT, orzechy, bakalie, krakersy, paluszki, kaszki dla dzieci, soczki dla dzieci, musy owocowe, biszkopty)

 • wodę butelkowaną

 • zabawki dla dzieci, pampersy, chusteczki higieniczne, słodycze

 • ogólne środki czystości dla wszystkich (szampony, żele pod prysznic, mydło w kostce, szczoteczki do zębów, pasta do zębów, szampon dla dorosłych

 • materace, koce, śpiwory

 • woda utleniona, żele antybakteryjne, plastry z opatrunkiem do cięcia

 • świece, zapałki


 

 

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2022-03-04

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2022 r. do 31.05.2022r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:


I rok nauki         299,75 zł

II rok nauki       359,71 zł

III rok nauki     419,66 zł

Przyuczenie      239,80 zł

 

REFUNDACJA
2022-03-04

Do 30 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 12/2021, 01/2022  i 02/2022. Należy złożyć: podpisane listy płac, DRA i przelewy ZUS lub zaświadczenie o niezaleganiu.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; podpisane listy płac za m-c 11/2021, 12/2021 i 01/2022, DRA i przelewy ZUS za m-c 12/2020, 01/2021 i 02/2021 lub zaświadczenie o niezaleganiu.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

ŚWIĘTO PATRONACKIE
2022-03-03
Zarząd Cechu Rzemiosł Róznych w Żorach serdecznie zaprasza w dniu 19-03-2022 na godzinę 9.00 wszystkich przedsiębiorów, ich rodziny, pracowników, uczniów, seniorów Rzemiosła orz miszkańców Żor na uroczystą mszę świętą ku czci Świętego Józefa i Świętego Klemensa w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich stolarzy, cieśli, szklarzy, cukierników oraz piekarzy.
Kampania promująca usługę Twój e-PIT
2022-03-01

Żorski Urząd Skarbowy Prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną, która związana jest z okresem rozliczeniowym PIT. W tym roku kampania rozpoczęła się 15 lutego i potrwa do 2 maja. Celem kampanii jest wsparcie podatników w wywiązaniu się przez nich z obowiązków podatkowych w rozliczeniu dochodów za rok 2021.

 

W tym roku po raz czwarty Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła podatnikom usługę Twój e-pit. Usługa skierowana jest do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37, PIT-38 oraz formularzami PIT-28 i PIT-36 (poza przychodami z działalności gospodarczej).

 

Usługa Twój e-pit dostępna jest w serwisie e-urząd skarbowy

Przygotowaną przez KAS propozycję zeznania znajdziemy w serwisie e-urząd skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Do serwisu zalogujemy się korzystając z:

 

* login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowodem)

* aplikacji mObywatel

* danymi podatkowymi

 

Logowaniem profilem zaufanym, bankowością elektroniczną, e-dowodem oraz aplikacją mObywatel pozwoli nam uzyskać pełny dostęp do e-urzędu skarbowego.

Przy logowaniu danymi podatkowymi dostęp ograniczony będzie wyłącznie do usługi Twój e-pit.

 

Podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z usługi Twój e-pit mają pewność, że ich zeznanie dotrze do urzędu skarbowego na czas, będzie wypełnione poprawnie, a nadpłatę otrzymają w krótszym czasie.

 

W serwisie e-urząd skarbowy mamy również możliwość złożenia czynnego żalu, przejrzenia historii płatności oraz sprawdzenia statusu nadpłaty, a także statusu płatności.


SPOTKANIE BRANŻOWE
2022-02-24

Zarząd Cechu zaprasza wszystkich zrzeszonych rzemieślników na spotkanie branżowe, które odbędzie się 4 marca 2022 r o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Cechu.

Obecność rzemieślników szkolących uczniów w zawodzie fryzjer, których pracownicy młodociani są obecnie w 3 klasie i zdają egzamin czeladniczy jest obowiązkowa.

Projekt własny pn. „Energia” w ramach Poddziałania 7.4.3 „Outplacement – projekt pozakonkursowy”
2022-02-22

Na prośbę PUP w Żorach zamieszczamy informację na temat projektu własnego pn. „Energia” w ramach Poddziałania 7.4.3 „Outplacement – projekt pozakonkursowy”. Prezentację dotyczącą projektu znajda Państwo w zakładce do pobrania.

 

Z przyjemnością informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację projektu własnego pn. „Energia” w ramach Poddziałania 7.4.3 „Outplacement – projekt pozakonkursowy” RPO WSL. Celem tego przedsięwzięcia, realizowanego w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., jest jak najszybsze ponowne podjęcie pracy lub kontynuacja zatrudnienia przez 310 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych lub przedsiębiorstw z nimi powiązanych. Szczegółowe informacje o formach wsparcia przewidzianych w projekcie znajdują się na stronie internetowej: https://wupkatowice.praca.gov.pl/projekt-energia.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z zespołem projektowym: telefon 32 757 33 21; e-mail: energia@wup-katowice.pl

 

Świętej Pamięci Pan Zygmunt Gomulski
2022-02-18
Z wielkim żalem informujemy, że 16 lutego 2022 r. zmarł Pan Zygmunt Gomulski

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19.02.2022 o godzinie 12.30 w Komunalnym Domu Pogrzebowym w Żorach. Po ceremonii urna z prochami zmarłego zostanie odprowadzona na cementarz komunalny w Żorach.

Kolędowanie z chirem "GLORIA"
2022-01-25
Cech Rzemiosł Różnych razem z chórem "GLORIA" zaprasza na czuwanie przy żłóbku oraz wspólne śpiewanie kolęd w Kościele Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach 30 stycznia 2022 r. o 16.00
NOWE STAWKI ZA EGZAMIN
2022-01-19

Egzamin mistrzowski:     1 521,43 PLN

Egzamin czeladniczy:         760,71 PLN

Egzamin sprawdzający:     271,68 PLN
STAWKI 2022
2022-01-11
Zgodnie z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wynosi 3010,00 brutto natomiast stawka godzinowa w wyniesie 19,70 zł brutto.

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 3553,20 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku od podanej podstawy wynoszą:
emerytalne: 19,52 % 693,58 zł
rentowe: 8,00 % 284,26 zł
chorobowe: 2,45% 87,05 zł
wypadkowe: wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu (1,67% - 59,34)

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2022 r jest obliczana zgodnie z sposobem opodatkowania oraz osiąganym
przychodem/ dochodem

Składka na Fundusz Pracy w 2022 roku wynosi 87,05 zł
Stopa procentowa na FGŚP w 2022 roku wynosi 0,10%

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2022 r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2021 czyli:
I rok nauki 282,87 zł. brutto
II rok nauki 339,44 zł brutto
III rok nauki 396,01 zł brutto
Przyuczenie 226,29 zł brutto

Zakłady zatrudniające w 2021 r. średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2022r.
NOWY POLSKI ŁAD
2022-01-11
W dniu 16.11.2021 Prezydent RP podpisał ustawę „Nowy Polski Ład”, która wprowadziła szereg zmian. Oto
najważniejsze z nich:

* Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych podwyższona zostaje do 30.000 zł

* Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł
Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód o wartości miesięcznie 2500 zł pozostanie bez podatku. Nie są stosowane dotychczasowe przedziały kwoty wolnej od podatku. Kwotę tę ustala się sztywno na stałą wartość 5100 zł rocznie niezależnie od wysokości dochodu podatnika

* Ulga dla klasy średniej
Ulga obejmuje następujące kategorie przychodów :
- umowa o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Ulgę stosuje się dla
przychodów w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie, tj. 5701 – 11 140 zł miesięcznie (ulga nie będzie
zastosowana przy obliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek jeśli przychody uzyskane miesięcznie z powyżej
wymienionych źródeł będą niższe od 5701 zł)
- działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej
Pracodawca będzie zobowiązany do stosowania ulgi chyba, że pracownik złoży pisemny wniosek o niepomniejszanie dochodu. Taki wniosek pracownik składać musi odrębnie dla każdego roku podatkowego. Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej.

* od 1 stycznia 2022 r. pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie , może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów. Ma to znaczenie m.in. dla podatników uzyskujących przychody z kilku stosunków pracy, gdy często dochodzi do przekroczenia rocznego limitu tych kosztów w trakcie roku i ostatecznie powstania obowiązku dopłaty przez te osoby podatku w zeznaniu rocznym. Wniosek ten należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego, pozwoli on unikąć dopłaty podatku pracownikowi, który zatrudniony jest u kilku pracodawców.

* zmiana w obliczaniu składki zdrowotnej
- Składa zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo kartą podatkową:
Forma opodatkowania Składka miesięczna Składka roczna
Skala podatkowa 9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Podatek liniowy 4,9% dochodu,
nie mniej niż 270,90 zł
4,9% dochodu,
nie mniej niż 3 250,80 zł
Karta podatkowa 270,90 zł 3 250,80 zł

Art 65 ustawy wprowadzającej Polski Ład jasno wskazuje, że od 1 stycznia 2022 roku podatnicy tracą prawo do
złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Co ważne, forma opodatkowania kartą
podatkową może być kontynuowana przez podatników stosujących ją w roku 2021, tj. na dzień 31 grudnia 2021.
- osoby, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego

Przychód Składka miesięczna Składka roczna
poniżej 60 tys. zł 324 zł* 3 888 zł*
od 60 tys. zł do 300 tys. zł 540 zł* 6 480 zł*
Powyżej 300 tys. zł 972 zł* 11 664 zł*

Przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie
6 000 zł.

Ważne!
Jeżeli przedsiębiorca przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą, z której przychody były opodatkowane:
• według skali podatkowej
• podatkiem liniowym
• podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub
• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
może przy określaniu miesięcznej składki zdrowotnej przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu).
Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok
kalendarzowy.
Po zakończeniu roku kalendarzowego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek wpłacić różnicę pomiędzy sumą wpłaconych składek za
poszczególne miesiące roku kalendarzowego, a składką roczną ustaloną w oparciu o roczną podstawę wymiaru składki.
Dopłatę należy zrobić w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego PIT-28.

Uwaga !
Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów.
W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, żeby ustalić limit przychodów warunkujących wysokość składki, przyjmuje się sumę przychodów z tych działalności.

* likwidacja prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
* zmiana terminu przesyłania i opłacania składek
Za okres od stycznia 2022 r. będą obowiązywały następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:
• Termin do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych
• Termin do 15 dnia następnego miesiąca - dla płatników posiadających osobowość prawną m. in urzędy gminy,
miasta m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki
samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.
• Termin do 20 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowo-akcyjna)

Za okres od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

* Nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Od 1 stycznia 2022 r. prawo do zasiłku chorobowego w przypadku osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym oraz duchownym) przysługiwać będzie w przypadku:
Prawo do zasiłków pomimo spóźnienia w opłaceniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe natomiast: braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo jeżeli kwota tej zaległości nie będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia natomiast jeżeli kwota zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia, prawo do zasiłku będzie przysługiwało po spłacie zadłużenia (w ciągu 6 miesięcy od powstania prawa do świadczenia).

* Zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu. Od 1 stycznia 2022 r. miesięczny zasiłek chorobowy, także za okres pobytu w szpitalu, będzie przysługiwał w wysokości 80%

* Zwolnienie dla pracujących emerytów
Zwalnia z podatku przychody (do wysokości 85 528 zł) podatników, którzy mimo nabycia uprawnień emerytalnych nie zdecydują się na pobieranie świadczenia. Z ulgi można skorzystać po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny. Ulga dotyczy następujących przychodów:
• ze stosunku pracy (a także stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy);
• z umów zlecenia;
• z działalności gospodarczej.
Ulgą nie będą objęte: przychody z umów o dzieło czy też najmu poza działalnością gospodarczą. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o ulgę poza nie pobieraniem emerytury/renty rodzinnej jest : nie pobieranie świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, uposażenia przysługującemu sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego Jeśli chcemy, by ulga była stosowana już w trakcie roku przy wypłacie wynagrodzenia, a nie dopiero po rozliczeniu PIT, należy złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia musi być sporządzone na piśmie. Składa się pracodawcy.

* Ulga dla dużych rodzin (ulga 4 plus)
Zwalnia z podatku przychody (do wysokości 85 528 zł) podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy w stosunku do co najmniej 4 dzieci:
- wykonują władzę rodzicielską
- pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli: dziecko z nim zamieszkuje, sprawują funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonują obowiązek alimentacyjny albo sprawują funkcję rodziny zastępczej
Ulga przysługuje na wszystkie dzieci małoletnie. Pod uwagę brane są też dzieci pełnoletnie, które:
- otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- nie ukończyły 25 roku życia, nadal się uczą i studiują i nie osiągają przychodów wymienionych w ustawie

SZKOLENIA BHP W 2022
2022-01-11

Informujemy, że przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie BHP dla uczni i pracowników, które odbędą się w następujących terminach 15.02.2022, 26.04.2022, 21.06.2022, 11.10.2022 szkolenia dla pracowników, 26.07.2022, 30.08.2022 szkolenia okresowe dla pracowników młodocianych, 06.09.2022 szkolenie wstępne dla pracowników młodocianych. Wszystkie szkolenia będą odbywać się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu.
Cena szkolenia wstępnego 40,00zł, natomiast szkolenia okresowego 80,00zł.
Prosimy o sprawdzenie ważności szkoleń. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze Cechu.
EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE W ZAWODZIE FRYZJER
2022-01-11
Z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju egzaminy na ta chwile są odwołane.
STOP NIELEGALNEMU ZATRUDNIENIU I WYPŁATĄ POD STOŁEM W RAMACH NOWEGO ŁADU
2022-01-11
Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadzi nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które ograniczą nielegalne zatrudnianie pracowników oraz ukrywanie przed właściwymi organami części wynagrodzenia ze stosunku pracy. Od przyszłego roku, konsekwencje nielegalnego zatrudniania obciążać będą wyłącznie pracodawcę, a nie pracownika. To pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem. Przypisany zostanie mu również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie. Nieuczciwi pracodawcy będą również zobowiązani do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń pracujących na czarno lub wypłacanych pod stołem. Dodatkowo, zarówno wypłacone
wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu.

Z kolei nielegalnie zatrudniony pracownik:
• nie będzie płacił podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani od zaniżonych zarobków,
• uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków),
• nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia, bo składki te będą
w całości pokrywane przez pracodawcę, również w tej części, która na zasadach ogólnych jest finansowana
przez pracownika.
EGZAMINY CZELADNICZE W 2022 ROKU
2022-01-11
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego przez pracowników młodocianych którzy kończą naukę w branżowej szkole I stopnia (wniosek nr 1), natomiast młodociani pracownicy, którzy ukończyli naukę zawodu lub dokształcanie w formie kursu (wniosek nr 2) składają go na 3 miesiące przed ukończeniem nauki. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami prosimy dostarczyć do Cechu osobiście do 18 lutego 2022 r. W przypadku nie przystąpienia do
egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę. Wnioski oraz wymagane załączniki na egzamin czeladniczy są dostępne w biurze Cechu bądź na stronie internetowej
cechu (www.cech.dlawas.pl/do pobrania)

Wymagane załączniki do wniosku:
1. Wniosek
2. Zaświadczenie potwierdzające okres praktyki
3. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
4. Dowód opłaty za egzamin – należy uiścić w kasie Cechu lub przesłać na konto Cechu
39 1240 4357 1111 0010 7310 4282 z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz zawodu.
(KWOTA EGZAMINU BĘDZIE PODANA W M-CU LUTYM PONIEWAŻ ULEGNIE ONA ZMIANIE)
5. Wniosek bezwzględnie musi posiadać pieczęć szkoły oraz podpis/ pieczątka dyrektora szkoły/osoby
upoważnionej.
6. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki
zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
7. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz
ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
8. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o
zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub
tematów egzaminacyjnych.
9. Upoważnienie do odbioru dokumentu.
10. Oświadczenie Covid-19.
SKALA PODATKOWA
2022-01-11
Zaliczka na podatek dochodowy będzie zmniejszana o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (która została
zwiększona do 5100 zł) i od 2022 będzie wynosiła 425 zł

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie w stosunku do zeszłego roku i
wynoszą:
• miejscowe 250,00 zł
• podwyższone 300,00 zł


INFORMACJA
2022-01-05

Informujemy, że w dniu 7 stycznia Biuro Cechu jest nieczynne

Przepraszamy za utrudnienia

INFORMACJA
2021-12-30
Informujemy, że 31 grudnia 2021 Biuro Cechu jest czynne od 7.30 do 12.00
Za utrudnienia przepraszamy
2021-12-30


Z okazji Nowego Roku
pragniemy życzyć Państwu dużo zdrowia,
codziennego optymizmu i spełnienia marzeń,
powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
oraz samych sukcesów!

Wszelkiej pomyślności życzy

Zarząd i Administracja Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

Best 2022 Happy New Year Wishes -

INFORMACJA
2021-12-21

 

W dniach 23 i 24 grudnia Biuro będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W OKRESIE OD 20 GRUDNIA DO 9 STYCZNIA
2021-12-21

Zajęcia praktyczne dla uczniów będących młodocianymi pracownikami

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Więcej infomacji : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

2021-12-21


Zdrowych, spokojnych pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

 

Życzy

Zarząd i Administracja Cechu Żory

Życzenia, Boże Narodzenie 2019 r. – Koło Seniorów w Przeźmierowie

INFORMACJA
2021-11-30
Informujemy, że 2 grudnia 2021 Biuro Cechu jest nieczynne z powodu szkolenia

Za utrudnienia przepraszamy
SZKOLENIE NOWY POLSKI ŁAD
2021-11-30

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rzemieślników, na szkolenie dotyczące Nowego Polskiego Ładu, które zostanie przeprowadzone przez ZUS. Szkolenie odbędzie się 20 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Cechu przy ul. Moniuszki 19/12 , 44-240 Żory.

Prosimy również przekazać informację o szkoleniu Państwa księgowym, których tematyka Nowego Polskiego Ładu z pewnością zainteresuje.

Osoby chętne prosimy o kontakt z Biurem pod numerem telefonu : 699 902 300 lub e-mailowo : cechzory@gmail.com.
Zapisy przyjmujemy do 15 grudnia.

 

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2021-11-29

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.12.2021 do 28.02.2022 obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto :

 

I rok nauki : 282,87 zł

II rok nauki : 339,44 zł

III rok nauki : 396,01 zł

Przyuczenie : 226,29 zł

 

REFUNDACJA
2021-11-29

Do 30 grudnia br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 09,10,11/2021 r.

Należy złożyć: listy płac za msc 09,10,11, DRA 09,10,11 i przelewy ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 08,09 i 10/2020, DRA i przelewy ZUS za m-c 09, 10 i 11/2020.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustaleniaich ilości.
Prosimy o zabranie pieczątki.

 

WYNAGRODZENIE MINIMALNE
2021-11-29

Od dnia 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 3010,00 zł brutto ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r.)

KWARANTANNY PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO W PEŁNI ZASZCZEPIONEGO
2021-11-29

Otrzymaliśmy informację z PPIS w Rybniku, że jeżeli pracownik młodociany miał kontakt z osobą pozytywną w szkole i przez placówkę szkolną został zgłoszony jako osoba z bliskiego kontaktu, a jest w pełni zaszczepiony, nie jest obejmowany obowiązkiem odbycia kwarantanny. W związku z powyższym może uczestniczyć w zajęciach praktycznych w dni, które są wyznaczone przez szkołę. W pozostałe dni uczestniczy w lekcjach w formie on-line.

 

Kwarantannie nie podlegają osoby zaszczepione (jeżeli od ostatniej dawki minęło 14 dni) oraz "ozdrowieńcy"- osoby, które były objęte izolacja domową do 6 miesięcy wstecz.

Świętej Pamięci Pan Alfred Habdas
2021-11-08


                 Z wielkim żalem informujemy, że zmarł nasz długoletni członek Cechu oraz członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach w latach 2001-2005 oraz 2017-2021 Śp. Pan Alfred Habdas.

 

Msza święta pogrzebowa odbędzie się  w środę 10 listopada o godz. 9 : 30 w środę w kościele św. Brata Alberta w Żorach na Kleszczówce
przy ul. Jodłowej 12.
Śp. Albert Habdas pochowany zostanie w Żorach na cmentarzu katolickim przy ul. Smutnej.

 

 

INFORMACJA
2021-11-08
Informujemy, że w dniu 12 listopada Biuro Cechu Żory będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy
SPOTKANIE BRANŻOWE
2021-09-06

Zarząd Cechu zaprasza wszystkich zrzeszonych rzemieślników na spotkanie branżowe, które odbędzie się 1 października 2021 r o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Cechu.

 

WAŻNE
2021-09-06

Biuro Cechu Zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy.
W przypadku gdy uczeń nie zdał do następnej klasy prosimy o informacje pod numer telefonu 32 434 36 68 lub 699 902 300 celem przedłużenia umowy o naukę.

UMOWY NIE ZAREJESTROWANE W CECHU
2021-09-06

Przypominany, że aby otrzymać refundacje do końca września 2021 należy złożyć w biurze Cechu wszystkie nowe umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy zawarte z OHP. Osoby, które tego nie zrobią, nie otrzymają refundacji do końca trwania nauki.

REFUNDACJA
2021-09-06

Do 24 września br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 06,07,08/2021 r. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 05, 06 i 07/2020, DRA i przelewy ZUS za m-c 06, 07 i 08/2020 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2021-09-06

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

Przyuczenie 220,18 zł

I KL 275,23 zł

II KL 330,27 zł

III KL 385,32 zł

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU
2021-07-15
Zapraszamy wszystkie chętne osoby związane z branżą motoryzacyjną do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym likwidacji szkód i zwiększenia rentowności warszt. Konspekt szkolenia znajduje się z zakładce dokumenty do pobrania, prosimy osoby zainteresowane udziałem o kontakt z Cechem do przyszłego piątku 23 lipca. W związku z sezonem urlopowym przewidywany termin szkolenia to wrzesień 2021.

Szkolenie będzie przeprowadzone przez ekspertów z Kancelarii Rok-Konopa i Wspólnicy sp. k. (https://rokkonopa.pl/kontakt/) oraz Spółki ExpertGo (https://expertgo.pl)
INFORMACJA
2021-07-08
Informujemy, że w dniach 12 i 13 lipca 2021 Biuro Cechu będzie czynne w godzinach 7.30-13.00.

Przepraszamy za utrudnienia
EGZAMINY CZELADNICZE
2021-06-25

Informujemy, że wnioski tegorocznych absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia na egzamin czeladniczy przyjmowane będą do dnia 30 czerwca bieżącego roku

 

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

- wniosek (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu)
- zaświadczenie o odbytej praktyce (można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub biurze cechu)
- 1 fotografia (czytelnie podpisana)
- kopia świadectwa ukończenia szkoły branżowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu
u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
- opłata 723,80 zł.
- oświadczenie do egzaminu COVID-19 (można pobrać ze strony internetowej www.cech@dlawas.pl lub pobrać w biurze cechu)
- upoważenie do odbioru dokumentu
- w przypadku skrócenia umowy wniosek o skrócenie(można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu) koszt skrócenia umowy wynosi 20 zł

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym Izba Rzemieślnicza oraz MiŚP w Katowicach planuje przeprowadzenie sesji egzaminacyjnych dla Uczniów, którym zostaną skrócone umowy o praktyczną naukę zawodu. Sesje te planowane są w miesiącach: lipiec/sierpień

Prosimy pracodawców, którzy zdecydują się skrócić umowy o kontakt z Cechem do 24 czerwca.

 

INFORMACJA
2021-06-17
Zgodnie z zarządzeniem Pani Dyrektor CKZiU w Żorach 21 i 22 czerwca 2021 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, uczniowie branżowej szkoły w tych dniach realizują zajęcia praktyczne.
XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego
2021-06-15

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. odbędzie się XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która ze względu na wciąż występującą pandemię COVID-19 przybierze nieco skromniejszy charakter niż zazwyczaj. Aby w Pielgrzymce mogło uczestniczyć więcej osób na placu zostanie zainstalowany telebim. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Pielgrzymce zapraszamy do oglądania transmisji z wydarzenia za pośrednictwem telewizji Trwam.


Planowany program Pielgrzymk: 

26.06 godzina 21.00 – Apel Jasnogórski z udziałem rzemiosła

27.06 godzina 9.00 – powitanie pocztów sztandarowych oraz delegacji izb i cechów przy figurze Stefana Wyszyńskiego, wprowadzenie do Kaplicy Matki Bożej

godzina 9.30 – Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej

godzina 11.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej przy figurze Jana Pawła II i wykonaniu współnego zdjęcia pamiątkowego, nastapi wręczenie Odznaki Honorowej „Szabli Kikińskiego”

 
Cech Rzemiosł Różnych  w tym roku nie organizuje wyjazdu na pielgrzymkę. Dojazd we własnym zakresie. Serdecznie zapraszamy.

 

INFORMACJA
2021-06-02
W dniu 4 czerwca 2021 (piątek po Bożym Ciele) Biuro Cechu będzie nieczynne. Z góry przepraszamy za utrudnienia.
WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ŹRÓDŁEM PRZEWAG KONKURENCYJNYCH
2021-05-31

10 czerwca wystartuje kolejna edycja Europejskiego Kongresu MŚP – wydarzenia skierowanego dla przedsiębiorców.

Zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniu. Podczas pierwszego eventu skupimy się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w MŚP.

Jest to bardzo ciekawy temat. Chcemy przełamać stereotyp, który mówi, że sztuczna inteligencja jest tylko dla bogatych firm. To nie prawda – jest dostępna dla każdego.

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne. Odbędzie się w formule online.

Współczesne technologie informatyczne stały się jednym z najważniejszych zasobów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Wśród nich uprzywilejowaną pozycję zajmują najbardziej innowacyjne rozwiązania, w tym te skupione na rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Są w stanie wspierać bardzo zróżnicowane obszary działań, jednocześnie z każdym dniem ich dostępność jest także coraz większa. W związku z tym rosnące zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji obserwuje się nie tylko w największych międzynarodowych korporacjach, ale także sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofirmach.

„Wykorzystanie sztucznej inteligencji źródłem przewag konkurencyjnych w biznesie”, to pierwsze wydarzenie w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się pod hasłem Back to business – odpowiedzialny i innowacyjny rozwój, ekologia, finansowanie już 10 czerwca 2021 roku . Aby uczestniczyć w wydarzeniach bezpłatnie, wystarczy zarejestrować się na stronie http://ekmsp.eu/. Szczegółowy program wydarzenia – https://ekmsp.eu/program Spotkanie prowadzone w wersji online to doskonałe źródło informacji, których dowiemy się od znakomitych partnerów merytorycznych: Tidio, sky gate, Albrecht Partners, EY, BGK. Wiemy, że sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w polskim biznesie. Przed rozpoczęciem inwestycji warto postawić przede wszystkim na ekspercką wiedzę, pozwalającą na zrozumienie rozbudowanych aspektów transformacji cyfrowej. Dlatego też, spotkanie będzie okazją do inauguracji Silesia Business HUB przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, pierwszego miejsca networkingu firm, gdzie we współpracy z najlepszymi specjalistami z Polski oraz z zagranicy w obszarze sztucznej inteligencji (AI) będziemy pomagać firmom wprowadzać do ich przedsiębiorstw AI, optymalizować procesy i szukać unikalnych rozwiązań.

 

 

Pozdrawiam,

Martin Paterak

Kierownik  ds. PR i Marketingu

e-mail: mpaterak@rig.katowice.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH
2021-05-31

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2021r. do 31.08.2021 r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 

I rok nauki 284,08 zł

II rok nauki 340,89 zł

III rok nauki 397,71 zł

Przyuczenie 227,26 zł

REFUNDACJA
2021-05-31

Do 30 czerwca 2021 roku. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 03,04,05/2021 r. Należy złożyć: podpisane listy płac, DRA 03,04,05/2021 i przelewy ZUS 03,04,05/2021, bądź aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; podpisane listy płac za m-c 02, 03 i 04/2021, DRA 03,04,05/2021 i przelewy ZUS za m-c 03, 04 i 05/2021 albo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

 

W przypadku korzystania ze zwolnienia z składek ZUS w związku z COVID-19 należy dołączyc informacje z ZUS PUE o zwolnieniu z opłacania składek.

 

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z biurem cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

 

UMOWY OD 1 WRZEŚNIA 2021
2021-05-31

Nowe umowy obowiązujące od 01.09.2021 r. będą spisywane w biurze Cechu w lipcu i sierpniu 2021

 

Przypominamy, że w dniu spisania umowy uczeń musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu i świadectwo ukończenia szkoły. Pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników młodocianych prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia terminu spisania umowy.

Koszt spisania umowy (150 zł) pokrywa rodzic bądź opiekun prawny.

 

W związku z pismem, które otrzymaliśmy z PIP informujemy, że uczniowie którzy w momencie spisania umowy nie mają jeszcze 15 lat a w roku 2021 ukończą 15 rok życia są traktowani jako 15 latkowie.

W związku z tym nie muszą posiadać opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Koszt przygotowania wniosku o zawarcie wynosi 20 zł.

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY
2021-05-31

Informujemy, że od 26 kwietnia uległy zmianie opłaty za egzaminy. Nowe opłaty wynoszą:


• Egzamin mistrzowski – 1447,60 zł
• Egzamin czeladniczy – 723,80 zł
• Egzamin sprawdzający – 258,50 zł

OPINIA Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - AKTUALIZACJA
2021-05-20
W związku z pismem, które otrzymaliśmy z PIP informujemy, że uczniowie którzy w momencie spisania umowy nie mają jeszcze 15 lat a w roku 2021 ukończą 15 rok życia są traktowani jako 15 latkowie. W związku z tym nie muszą posiadać opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
WYMIANA KAS FISKALNYCH
2021-05-12

Przypominamy, że do 30 czerwca 2021 roku kasy starego typu muszą zostać wymienione na kasy online. Obowiązek wymiany dotyczy zakładów :

 

 • fryzjerskich;

 • kosmetycznych i kosmetologicznych;

 • budowlanych;

 • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

 • prawniczych;

 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

NOWE STAWKI ZA EGZAMINY
2021-05-12
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że od 26 kwietnia 2021 roku ulegają zmianie wysokości opłat za egzaminy. Nowe opłaty wynoszą:

• Egzamin mistrzowski – 1447,60 zł
• Egzamin czeladniczy – 723,80 zł

• Egzamin sprawdzający – 258,50 zł
Spotkaniu informacyjnye dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0
2021-05-06

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0. finansowanym ze środków unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Dla kogo?

Spotkanie jest skierowane do potencjalnych odbiorców pilotażu, tj. małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski oraz posiadają plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

O czym?

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Podczas spotkania przedstawiciele PARP omówią zasady pilotażu Przemysł 4.0, sposób wypełniania wniosku o powierzenie grantu oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników. Ponadto, dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT przybliży m.in. definicję Przemysłu 4.0 oraz zakres „mapy drogowej".

O dofinansowaniu

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Więcej informacji na stronie projektu Przemysł 4.0.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Wnioski można składać online od 28 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Kiedy i gdzie?

11 maja 2021, godz. 10:00-13:10

ONLINE

UWAGA! Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=1484

 

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

ROZSZERZENIE POMOCY DLA BRANŻ
2021-04-29
W dniu 26 kwietnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia pomocowego w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji, zaś regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 r.

Przedsiębiorcy w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 mogą liczyć m.in.: zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta w piątek przez Radę Ministrów. Do firm trafi wsparcie w wysokości 10 mld zł, które będzie wypłacone za marzec i kwiecień. Pomoc skierowano do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi.

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia przyjęta w piątek przez Radę Ministrów. Do firm trafi wsparcie w wysokości 10 mld zł, które będzie wypłacone za marzec i kwiecień. Pomoc skierowano do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi. Oprócz dotychczasowych branż, na wsparcie mogą liczyć kolejne, w tym m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego. Nowelizacja rozporządzenia pomocowego przewiduje przedłużenie wsparcia dla 46 rodzajów działalności gospodarczej ujętych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które już wcześniej były objęte obostrzeniami, a także kolejnych 17 kodów, których dotyczyły obostrzenia w marcu. W sumie pomoc obejmie 63 kody PKD.
17 dodatkowych kodów PKD, które otrzymają wsparcie: 
 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 
Więcej informacji pod linkiem:
UMORZENIA SUBWENSJI W TARCZY FINASOWEJ 1.0 OD 29.04. 2021 roku
2021-04-29

informujemy, że 29 kwietnia 2021 r. rusza proces umarzenia otrzymanych subwencji w ramach Tarczy PFR 1.0. Co ważne – każdy przedsiębiorca, który otrzymał wypłatę subwencji, na złożenie wniosku ma maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji. Przykład: Pieniądze otrzymane w dniu 29 kwietnia 2020 r. skutkują koniecznością złożenia wniosku do 14 maja 2021.

Wniosek zostanie udostępniony w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej. 


WAŻNE:
 wniosku nie może złożyć przedsiębiorca, który nie ma już aktywnej relacji z bankiem i usługi bankowości elektronicznej, poprzez którą zawarto umowę w ramach tarczy PFR 1.0.


Informacja kto może złożyć wniosek o umorzenie oraz instrukcja krok po kroku jak to zrobić znajdują się w linku do artykułu poniżej.

 

Istnieje możliwość umorzenia subwencji z Tarczy PFR w 100% pod warunkiem posiadania w CEIDG lub KRS kodów PKD wymienionych na liście dołączonej do rozporządzenia i wykazaniu spadku obrotów.

UWAGA! Prosimy o dokładne sprawdzenie kodów PKD, gdyż nie musi to być kod przeważający!


Szczegóły można znaleźć na stronie:

https://pfr.pl/

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html?_ga=2.14908977.649559722.1619415916-881823815.1619415916#mmsp

 

Cały artykuł wraz z instrukcją dostępny jest pod linkiem:

https://www.infakt.pl/blog/umorzenie-subwencji-tarcza-warunki/

POWRÓT PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH WSZYSTKICH KLAS NA PRAKTYKI od 26 KWIETNIA
2021-04-23
Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie Ministerstwa edukacji Narodowej : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Treść informacji otrzymanej z Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach :

Izba Rzemieślnicza wszystkie

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do  wcześniejszych zapowiedzi oraz  wypowiedzi  przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad, m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek -  Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej - uprzejmie informuje o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom m.in. klas I-III branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Oznacza to, że młodociany pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami  klas I-III  w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców.


Decyzje te dotyczą  uczniów- pracowników młodocianych z terenu wszystkich województw tj. także pięciu zakwalifikowanych do czerwonej strefy.

 

Jak już informowaliśmy zakaz dotyczy świadczenia usług m.in. w  salonach fryzjerskich , w których nie mogą być przyjmowani  klienci, ale pracownicy oczywiście tak, w tym  młodociani pracownicy realizujący program praktycznej nauki zawodu w dni wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.  

Oficjalny Komunikat MEN w  sprawie uczniów i młodocianych pracowników oraz rozporządzenie MEN  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -  ukażą się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie  strony  www.men.gov.plINFORMACJA
2021-04-20
Serdecznie zapraszamy rzemieślników wraz z rodzinami oraz pracownikami na Mszę Świętą w ich intencji, która odbędzie się 1 maja 2021 roku w Kościele Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach o godzinie 9.00
Zakaz świadczenia usług fryzjerskich - praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników
2021-04-20
Poniżej zamieszczamy treść wiadomości dotyczącej zakazu świadczenia usług fryzjerskich - praktycznej nauki zawodu młodocianych. Wiadomość otrzymaliśmy z Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach


Dot. zakaz świadczenia  usług fryzjerskich  - praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników
  
w nawiązaniu do powtarzających  się pytań uprzejmie informujemy:
 
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 25 marca 2021r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii :
 
„.Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:
1)fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);
2)działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).”,
 
Okres ten został wydłużony:
-   do 18.04.2021 w trybie kolejnej zmiany  -rozporządzenie RM z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
- do 25.04.2021  rozporządzenie  z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
W w/w  rozporządzeniu nie ma mowy o „zamknięciu”  zakładu fryzjerskiego lecz o zakazie świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej. Nie mogą tam pojawiać się klienci, ale pracownicy oczywiście tak co widać  np. w sklepach  w centrach handlowych – są zamknięte, a pracownicy robią porządki, o czym decyduje pracodawca.
Podobnie jest z młodocianymi pracownikami , którzy mogą przebywać w miejscu pracy i realizować program praktycznej nauki zawodu w dniu wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.  
 
Z poważaniem,
 
 

Jolanta Kosakowska

Dyrektor
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tel. +48 22 50 44 230 | oswiata@zrp.pl | www: zrp.pl

Powrót pracowników młodocianych klas III branżowych szkół I stopnia na praktyki
2021-04-16

Informujemy, że uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. (Dz. U. Poz. 701 Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. §2: ust.2 pkt3 podpunkt)

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pełna treść komunikatu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej :  Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)Przedłużenie obostrzeń do 25 kwietnia 2021 roku z wyjątkami
2021-04-15
W dniu 14.04.2021 odbyła się konferencja prasowa, na której minister zdrowia, Adam Niedzielski, poinformował, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostają przedłużone dla całego kraju, z pewnymi wyjątkami, do 25 kwietnia 2021 roku. Ze względu na niewydolność służby zdrowia i troskę o życie obywateli, zadecydowano o przedłużeniu większości obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia będą otwarte żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu z pewnymi ograniczeniami.

Dotychczasowe obostrzenia przedłużono do niedzieli, 25 kwietnia 2021 r.
Handel – ograniczenia
 • - Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.
 • - Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:  

 • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
 • 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny – w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne  pozostają zamknięte.

Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

Więcej informacji na temat aktualnych obostrzeń znajdą Pańsatwo pod adresem :  https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

"Umów wizytę w urzędzie skarbowym" oraz e-Urząd Skarbowy
2021-04-12
Na prośbę Urzędu Skarbowego w Żorach zamieszczamy informacje dotyczące akcji umów wizytę w urzędzie skarbowym oraz e-Urząd Skarbowy

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowymWybierz urząd i sprawę, którą chcesz załatwić oraz termin i przyjdź na bezpieczną wizytę bez kolejek.

Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie skarbowym. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

 

Kliknij aby umówić wizytę w urzędzie skarbowym (link otwiera okno w serwisie zewnętrznym)

 1. wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić
 2. wybierz datę i godzinę wizyty
 3. podaj swoje dane
 4. potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail
 5. w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (kas.gov.pl)

 

Ważne: możesz umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

Wizytę w urzędzie możesz także umówić:

 • telefonicznie – zadzwoń do urzędu skarbowego

e-Urząd Skarbowy umożliwia ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7

Znajdziesz tu m.in. Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38), wykaz mandatów karnych, twój numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłacasz PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania i wysyłania JPK).

Możesz się zalogować na 3 sposoby:

 1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną

  Będziesz mieć dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.

  Przygotuj dane do logowania profilem zaufanym lub e-dowód
 2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów)

  Będziesz mieć dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

  Przygotuj:

  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
  • kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy),
  • i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.
  Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel
 3. przez aplikację mObywatel

  Będziesz mieć pełny dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.

  Aby się zalogować przez aplikację mObywatel, aktywuj ją za pomocą profilu zaufanego

Link do e-Urzędu Skarbowego : https://urzadskarbowy.gov.pl/

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 18 kwietnia 2021 roku
2021-04-09
Informujemy, że w dniu 08 kwietnia 2021 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (Poz. 651) o przedłużeniu do dnia 18 kwietnia 2021 roku obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dotyczy pracowników młodocianych).

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.  Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

link do strony MEN :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie--przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

link rozporządzenie MEN :
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf
Przedłużenie obowiązujących obostrzeń
2021-04-07
W dniu dzisiejszym na konferencji prasowej Minister Zdrowia poinformował, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostają przedłużone do 18 kwietna 2021 roku.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „KPRM Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO max. PLACÓWKI HANDLOWE, TARG, POCZTA os. 20 m2 HANDEL 1os./15m2-w sklepach do 100 m2, 1 Os./20m2 w sklepach powyżej 100 m2 SALONY URODY zamknięte centra galerie handlowe (z wyjątkami) wielkopowierzchniowe sklepy meblowe budowlane PRZEDSZKOLA ŻŁOBKI SPORT zamknięte zakłady kosmetyczne, fryzjerskie salony urody zamknięte opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny służb porządkowych działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego”

Więcej informacji znajdą państwo na stronie : https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I PRACOWNICY MŁODOCIANI - ZMIANY OBOWIĄZUJACE OD 29 MARCA 2021
2021-03-29

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych obostrzeń dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
Wprowadzone zmiany opublikowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Poz. 561 z dnia 26 marca 2021r.
W uzasadnieniem do wskazanego Rozporządzenia jest zapis pkt 3.wskazujący na ograniczenia dotyczące pracowników młodocianych :


Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczeniem objęto również uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.


 


link do uzasadnienia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344

link do Rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

link do strony MEN :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia


 

 

 

INFORMACJA
2021-03-26

W dniu 02.04.2021 (Wielki Piątek) Biuro Cechu jest nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia

ZAMKNIĘCIE SALONÓW FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH
2021-03-25

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gov.pl informujemy, że od 27 marca zakaz działalności obejmie  salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Więcej informacji na temat obostrzeń  znajdą Państwo na stronie : https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa
Życzenia
2021-03-24

Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
- Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
Życzy

 Zarząd i Administracja Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach


Wesołych Świąt Wielkanocnych! - OCRK

Nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż
2021-03-04


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż

Termin naboru: od 28 luty  2021r. do 31.05.2021 r.
(wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 1.  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
 2. 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r., i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

 

Dotacja może być udzielona:

a)      dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1;

b)      trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 2.

 

W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r., ww. liczbę dotacji pomniejsza się o jeden.


W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.


 Uwaga!

Wnioski należy składać  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pllink otworzy się w nowym oknie   w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.   

(link do strony   https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA)


Osoby z, którymi można się kontaktować w sprawie dotacji w PUP Żory


 Monika Wołoszczak              tel. 32 4342790 wew. 266

 Joanna Staszczyk                   tel. 32 4342790 wew. 267

ŚWIĘTO PATRONACKIE
2021-03-02

 

W kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach w dniu 19.03.2021 r, o godz. 9.00. odbędzie się msza św. w intencji stolarzy, szklarzy oraz piekarzy i cukierników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rzemieślników wraz z rodzinami, pracownikami i uczniami.

 

W dniu 1 maja 2021 r. o godz. 9.00 w Kościele św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach odprawiona zostanie msza święta w intencji rzemieślników, ich rodzin, pracowników oraz uczniów z okazji święta św. Józefa Rzemieślnika.

 

 

REFUNDACJA
2021-03-02

 

Do 19 marca br. zbierane będą wnioski o refundację do OHP za miesiące: 12/2020, 01/2021 i 02/2021. Należy złożyć: listy płac, DRA i przelewy ZUS lub zaświadczenie o niezaleganiu

Pracodawcy którzy wypłacają wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca składają; listy płac za m-c 11/2020, 12/2020 i 01/2021, DRA i przelewy ZUS za m-c 12/2020, 01/2021 i 02/2021 lub zaświadczenie o niezaleganiu.

Osoby które przynoszą gotowe komplety załączników prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu ustalenia ich ilości. Prosimy o zabranie pieczątki.

STOPA PROCENTOWA NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE
2021-03-02

Przypominamy o konieczności zweryfikowania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na nowy okres składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r.

STAWKI UCZNIOWSKIE
2021-03-02


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.03.2021 r. do 31.05.2021r. obowiązują następujące stawki uczniowskie brutto:

 
I rok nauki             272,90 zł

II rok nauki           327,48 zł

III rok nauki         382,06 zł

Przyuczenie           218,32 zł
 
Szczepienie przeciw COVID-19
2021-02-05
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i nauki Rząd RP podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli. W związku z tym informujemy, że od poniedziałku 8 lutego 2021 roku rusza nabór na szczepienia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w grupie nauczycieli!!!! Z racji tego, że dyrektor szkoły musi zgłosić ilość chętnych osób do 10 lutego zostaliśmy poproszeni  o sporządzenie listy chętnych. W związku z tym prosimy aby osoby zdecydowane się zaszczepić skontaktowały się z Cechem do wtorku najpóźniej do godziny 10.00.
Nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż
2021-02-02

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż

Termin naboru: od 01 luty  2021r. do 31.03.2021 r.
(wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

1)    na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności*,

2)    przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.;

3)    nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

* 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Uwaga!

Wnioski należy składać  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pllink otworzy się w nowym oknie   w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.   

(link do strony   https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA)

 

Osoby do kontaktu:


Monika Wołoszczak              tel. 32 4342790 wew. 266

Joanna Staszczyk                  tel. 32 4342790 wew. 267

 

KOSZTY EGZAMINÓW W 2021 ROKU
2021-01-28

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje, że w roku 2021 ulegają zmianie opłaty za egzaminacyjny.

Koszt egzaminów:

 1. Egzamin Czeladniczy        724,00 PLN
 2. Egzamin Mistrzowski       1448,00 PLN
 3. Egzamin Sprawdzający     259,00 PLN
Stawka ubezpieczenia zdrowotnego na rok 2021
2021-01-27
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 r wynosi 4 242,38 zł 

Składka 9% -
381,81 zł
Natomiast stawka do odliczenia od podatku 7,75% - 328,78
Projekt Unijny "Moja własna działalność gospodarcza IV"
2021-01-26KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Michał Szczygieł, Ewa Szczygieł i Wspólnicy

 
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "PRO IUSTITIA" MICHAŁ SZCZYGIEŁ, EWA SZCZYGIEŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA
zaprasza do udziału w  projekcie
pn.
Moja własna działalność gospodarcza IV”
nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-0551/19

 

AKTUALIZACJA

Nabór uzupełniający DO 19 LUTEGO 2021 r.

Masz jeszcze szansę otrzymać dotajcę !!!

 

Jeśli zamieszkujesz subregion zachodni woj. śląskiego, miasto: Racibórz, Rybnik, Żory, Kuźnia Raciborska, Czerwionka- Leszczyny, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój.

Jesteś w wieku 30+

Należysz do grupy osób: bezrobotnych, biernych zawodowo, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych – do 6 msc, pracujących w ramach umów cywilno - prawnych, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa,

Jesteś osobą o niskich kwalifikacjach, ON, 50+

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności)

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 • Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

 • Pomoc Oficera dotacyjnego w technicznym wypełnianiu biznesplanu oraz jego formalna ocena,

 • Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 050,00 PLN,

 • Wsparcie pomostowe finansowe przez okres 6/12 msc w wymiarze 2 600,00 PLN.

W ramach projektu uczestnicy maja zapewnione:

 • materiały szkoleniowe,

 • poczęstunek podczas szkoleń grupowych,

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami na stronie https://kancelariaproiustitia.pl/mojawłasnadziałalnośćgospodarczaIV

 

W tym miejscu znajdują się również Regulamin Rekrutacji oraz Formularz Rekrutacyjny, który należy złożyć podpisany i zaparafowany na każdej ze stron.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja, szczegółowe informacje: Biuro projektu: Żory, ul Rybnicka 152 tel. kontaktowy 32 7444 680 e-mail: dotacje@kancelaria-Iustitia.pl 

STAWKI 2021
2021-01-07

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  w 2021 roku wynosi 2800,00 brutto natomiast stawka godzinowa w wyniesie 18,30 zł brutto.

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 3155,40 zł. 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku od podanej podstawy wynoszą:

emerytalne:                          19,52 %                615,93 zł

rentowe:                               8,00 %                   252,43 zł

chorobowe:                          2,45%                    77,31 zł

wypadkowe:                        wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 r. zostanie ogłoszona w lutym tego roku

Składka na Fundusz Pracy w 2021 roku wynosi 77,31 zł

Stopa procentowa na FGŚP w 2021 roku wynosi 0,10%

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2021 r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2020, czyli:

 

I rok nauki                          258,45 zł.brutto        

II rok nauki                        310,14 zł brutto

III rok nauki                       361,83 zł brutto

Przyuczenie                      206,76 zł brutto

 

Zakłady zatrudniające  w 2020r.  średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2021r.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO ZUS UMÓW O DZIEŁO
2021-01-07

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło                                                                                                                                            
Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.

O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

·       zawartych z własnym pracownikiem,

·       wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,

·       zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 

MAŁY ZUS PLUS W 2021
2021-01-07

Aby skorzystać z „małej działalności plus”:

·       musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

·       Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Kiedy nie skorzystasz z „małego ZUS plus”

Nie skorzystasz z tej ulgi, jeśli:

1.     w poprzednim roku (w 2020 r.) prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni

        2. rozliczałeś się w formie karty podatkowej i byłeś zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunki            te musisz spełniać łącznie.

                Jeśli rozliczałeś się w formie karty podatkowej i rozliczałeś podatek VAT od sprzedaży,                Twoim przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w      ustawie o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez             kwoty tego podatku.

3.     podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)

4.     spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Ważne!
„Mały ZUS plus” możesz opłacać, jeśli skorzystałeś wcześniej z: „ulgi na start” (chyba że zrezygnujesz z korzystania z tego uprawnienia) oraz z „preferencyjnych składek”. Nie możesz opłacać składek „mały ZUS plus” w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Jak długo możesz korzystać z „małego ZUS plus”

                Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy       w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne!
Jako miesiąc kalendarzowy przyjmij każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

                Jeśli korzystałeś z „małego ZUS” w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

SKALA PODATKOWA
2021-01-07

SKALA PODATKOWA

 

Na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od pracowników w 2021 r będziemy stosować kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 525,12 zł, zatem podatek możemy pomniejszyć o kwotę 43,76 zł.

 

Miesięczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy nie uległy zmianie w stosunku do zeszłego roku i wynoszą:

 

·         miejscowe 250,00 zł

·         podwyższone 300,00 zł

 

Progi podatkowe za 2020 rok określamy w 2021 roku według poniższej skali:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528,00 zł

17% (podstawa opodatkowania) minus kwota zmniejszająca podatek

 

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528,00 zł

 

32%(podstawa obliczenia podatku -

85 528 zł) + 15 181 zł 22 gr 

 

 

Podstawa 
obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana
w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

Ponad

Do

 

8.000 zł

1.360 zł

 

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł - [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) : 5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł - [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

TERMINARZ PŁATNIKA
2021-01-07

 

TERMINARZ PŁATNIKA

 

Rodzaj deklaracji

Termin przekazania do US

Termin przekazania do podatnika

PIT 4R

wyłącznie drogą elektroniczną do 01 luty 2021r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-11

wyłącznie drogą elektroniczną do 01 luty 2021r.

Do 01 marca 2021r.

PIT-8C

wyłącznie drogą elektroniczną do 31stycznia 2019r.

do 01 marca 2021

PIT-8AR

wyłącznie drogą elektroniczną do 01 luty 2021r.

deklaracja przekazywana

tylko do US

PIT-16A

do 1 lutego 2021r.

nie dotyczy

PIT-28

od 15 lutego 2021 r do 1 marca 2021 roku 

nie dotyczy

SZKOLENIE BHP
2021-01-07

Informujemy, że przyjmujemy zapisy na wstępne i okresowe szkolenie BHP dla uczniów i pracowników, które odbędą się w następujących terminach 23.02.2021,27.04.2021,15.06.2021, 31.08.2021 – szkolenie okresowe,07.09.2021 – szkolenie wstępne,28.09.2021 – szkolenie wstępne,23.11.2021 o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Cechu.

Cena szkolenia wstępnego 40,00zł, natomiast szkolenia okresowego 80,00zł.

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE W ZAWODZIE FRYZJER
2021-01-07

Z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju egzaminy na ta chwile są odwołane.

PHOENIX SARIENSIS 2021
2021-01-06

Nagrodamiejska„PHOENIX SARIENSIS” przyznawana jest dorocznie instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, firmom i osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Żory lub wyróżniającym się w jego promocjiwkraju bądź poza jego granicami,a także wspierającym, niekoniecznie finansowo, działania z zakresu edukacji i oświaty, sportu, ekologii, kultury isztuki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach jako członek kapituły może zgłosić firmę do tegorocznego konkursu 2021. Zainteresowane firmy, które są zrzeszone w naszym Cechu prosimy do 9 stycznia 2021 o zgłoszenie się do biura Cechu.

 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
2021-01-06

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Od kiedy mogę przystąpić do PPK?

- od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Więcej infpramcji na stronie intenetowej www.mojeppk.pl

KOLĘDOWANIE
2021-01-06

Z przykrością informujemy, że w tym roku z powodu pandemi koronawirusa Kolędowanie z Chórem Gloria w tym roku się nie odbędzie.