KWARANTANNY PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO W PEŁNI ZASZCZEPIONEGO
2021-11-29

Otrzymaliśmy informację z PPIS w Rybniku, że jeżeli pracownik młodociany miał kontakt z osobą pozytywną w szkole i przez placówkę szkolną został zgłoszony jako osoba z bliskiego kontaktu, a jest w pełni zaszczepiony, nie jest obejmowany obowiązkiem odbycia kwarantanny. W związku z powyższym może uczestniczyć w zajęciach praktycznych w dni, które są wyznaczone przez szkołę. W pozostałe dni uczestniczy w lekcjach w formie on-line.

 

Kwarantannie nie podlegają osoby zaszczepione (jeżeli od ostatniej dawki minęło 14 dni) oraz "ozdrowieńcy"- osoby, które były objęte izolacja domową do 6 miesięcy wstecz.