Do pobrania
DEKLARACJA PRZYNALEŻNOŚCI DO CECHU
plik: DEKLARACJA-PRZYNALEZNOSCI-DO-CECHU.pdf
dodano: 2020-05-27
RODO DLA RZEMIEŚLNIKÓW - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI PRZYNALEŻNOŚCI
plik: RODO-DLA-RZEMIESLNIKOW---ZALACZNIK-DO-DEKLARACJI-PRZYNALEZNOSCI-.pdf
dodano: 2020-05-27
DANE DO UMOWY
plik: DANE-DO-UMOWY-.pdf
dodano: 2020-05-27
SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE
plik: SKIEROWANIE-NA-BADANIA-LEKARSKIE.pdf
dodano: 2020-05-27
WNIOSEK NA EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
plik: WNIOSEK-NA-EGZAMIN-SPRAWDZAJACY-.pdf
dodano: 2020-05-27
ZAŚWIADCZENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO
plik: ZASWIADCZENIE-DO-EGZAMINU-SPRAWDZAJACEGO-.pdf
dodano: 2020-05-27
WNIOSEK NA EGZAMIN CZELADNICZY
plik: WNIOSEK-NA-EGZAMIN-CZELADNICZY.pdf
dodano: 2020-05-27
ZAŚWIADCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
plik: ZASWIADCZENIE-DO-EGZAMINU-CZELADNICZEGO-.pdf
dodano: 2020-05-27
WNIOSEK NA EGZAMIN MISTRZOWSKI
plik: WNIOSEK-NA-EGZAMIN-MISTRZOWSKI-.pdf
dodano: 2020-05-27
WNIOSEK O SKRÓCENIE/PRZEDŁUŻENIE UMOWY
plik: WNIOSEK-O-SKROCENIE/PRZEDLUZENIE-UMOWY.pdf
dodano: 2020-06-05
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTU ZAŁĄCZNIK DO DOKUMNETÓW NA EGZAMIN CZELADNICZY, MISTRZOWSKI
plik: UPOWAZNIENIE-DO-ODBIORU-DOKUMENTU-ZALACZNIK-DO-DOKUMNETOW-NA-EGZAMIN-CZELADNICZY-MISTRZOWSKI.pdf
dodano: 2020-06-05
OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO COVID-19
plik: OSWIADCZENIE-KANDYDATA-DO-EGZAMINU-CZELADNICZEGO-COVID-19.pdf
dodano: 2020-06-05
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS EGZAMINU - IZBA RZEMIEŚLNICZA
plik: INSTRUKCJA-BEZPIECZENSTWA-I-HIGIENY-PODCZAS-EGZAMINU---IZBA-RZEMIESLNICZA-.pdf
dodano: 2020-06-05