Aktualności
NOWE STAWKI ZA EGZAMIN
2022-01-19

Egzamin mistrzowski:     1 521,43 PLN

Egzamin czeladniczy:         760,71 PLN

Egzamin sprawdzający:     271,68 PLN
STAWKI 2022
2022-01-11
Zgodnie z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wynosi 3010,00 brutto natomiast stawka godzinowa w wyniesie 19,70 zł brutto.

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 3553,20 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku od podanej podstawy wynoszą:
emerytalne: 19,52 % 693,58 zł
rentowe: 8,00 % 284,26 zł
chorobowe: 2,45% 87,05 zł
wypadkowe: wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu (1,67% - 59,34)

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2022 r jest obliczana zgodnie z sposobem opodatkowania oraz osiąganym
przychodem/ dochodem

Składka na Fundusz Pracy w 2022 roku wynosi 87,05 zł
Stopa procentowa na FGŚP w 2022 roku wynosi 0,10%

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2022 r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2021 czyli:
I rok nauki 282,87 zł. brutto
II rok nauki 339,44 zł brutto
III rok nauki 396,01 zł brutto
Przyuczenie 226,29 zł brutto

Zakłady zatrudniające w 2021 r. średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2022r.
Galeria
ZDJĘCIA