Aktualności
STAWKI 2021
2021-01-07

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  w 2021 roku wynosi 2800,00 brutto natomiast stawka godzinowa w wyniesie 18,30 zł brutto.

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 3155,40 zł. 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku od podanej podstawy wynoszą:

emerytalne:                          19,52 %                615,93 zł

rentowe:                               8,00 %                   252,43 zł

chorobowe:                          2,45%                    77,31 zł

wypadkowe:                        wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 r. zostanie ogłoszona w lutym tego roku

Składka na Fundusz Pracy w 2021 roku wynosi 77,31 zł

Stopa procentowa na FGŚP w 2021 roku wynosi 0,10%

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2021 r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2020, czyli:

 

I rok nauki                          258,45 zł.brutto        

II rok nauki                        310,14 zł brutto

III rok nauki                       361,83 zł brutto

Przyuczenie                      206,76 zł brutto

 

Zakłady zatrudniające  w 2020r.  średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2021r.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO ZUS UMÓW O DZIEŁO
2021-01-07

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło                                                                                                                                            
Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.

O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

·       zawartych z własnym pracownikiem,

·       wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,

·       zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 

Galeria
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW