Aktualności
Możliwość podjęcia pracy w Branżowej Szkole I Stopnia w Żorach jako nauczyciel
2022-07-28

Na prośbę Pani dyrektor CKZiU w Żorach zamieszczamy informację o możliwości podjęcia pracy jako nauczyciel w tutejszej szkole Branżowej I Stopnia. Więcej szczegółów oraz numer pod, którym można uzyskać informację znajdują się poniżej.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
poszukuje pilnie nauczyciela do nauczania przedmiotów zawodowych fryzjerskich
(szczegóły tel. 32 43 45 366)

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach posiada osoba, która ukończyła:
1)
co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
lub
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu
(
zajęcia praktyczne w technikum) posiada osoba, która ukończyła:
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym oraz studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

3) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego,

lub
4) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,

lub

5) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.ZAKŁAD MICHAEL AUTO - MOTOR SERWIS przyjmie uczniów
2022-07-15
Firma MICHAEL Auto-Motor Serwis znajdująca się w Żorach na ul. Rybnickiej 131 przyjmie uczniów klasy I Szkoły Branżowej I stopnia w celu praktycznej nauki w zawodach:
- mechanik samochodowy

- elektromechanik samochodowy.


Serwis samochodowy MICHAEL zapewnia naukę z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, maszyn
i sprzętu komputerowego do diagnostyki oraz napraw wszystkich samochodów i motocykli.
Naukę zawodu prowadzą dyplomowani mistrzowie z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w naszym autoserwisie.
Uczniowie będą dobrze przygotowani do egzaminu końcowego w celu uzyskania tytułu czeladnika w tych zawodach.

Zainteresowanych zapraszamy do naszej firmy w Żorach na ul. Rybnickiej 131, tel. 602-625-619.

Informacje w tym temacie znajdziecie również w tutejszym Cechu.
Galeria
ZDJĘCIA