Aktualności
Szczepienie przeciw COVID-19
2021-02-05
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i nauki Rząd RP podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli. W związku z tym informujemy, że od poniedziałku 8 lutego 2021 roku rusza nabór na szczepienia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w grupie nauczycieli!!!! Z racji tego, że dyrektor szkoły musi zgłosić ilość chętnych osób do 10 lutego zostaliśmy poproszeni  o sporządzenie listy chętnych. W związku z tym prosimy aby osoby zdecydowane się zaszczepić skontaktowały się z Cechem do wtorku najpóźniej do godziny 10.00.
Nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż
2021-02-02

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż

Termin naboru: od 01 luty  2021r. do 31.03.2021 r.
(wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

1)    na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności*,

2)    przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.;

3)    nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

* 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Uwaga!

Wnioski należy składać  wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pllink otworzy się w nowym oknie   w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.   

(link do strony   https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA)

 

Osoby do kontaktu:


Monika Wołoszczak              tel. 32 4342790 wew. 266

Joanna Staszczyk                  tel. 32 4342790 wew. 267

 

Galeria
SKWER RZEMIEŚLNIKÓW