Aktualności
INFORMACJA
2021-10-21
Uczeń, który otrzymał zwolnienie lekarskie jest niezdolny do pracy, gdyż taki jest cel wystawiania zwolnień, by osoba niezdolna do pracy odzyskała możliwość wykonywania pracy. Pracownicy młodociani uczęszczają nie tylko do pracy, ale także do szkoły.
Jeśli uczeń otrzymał zwolnienie lekarskie - powinien koncentrować się na realizacji celu zwolnienia czyli na leczeniu, którego skutkiem będzie odzyskanie zdolności do pracy i nauki.

W czasie trwania zwolnienia lekarskiego pracownik młodociany zostaje w domu i niedopuszczalnym jest jego uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych w szkole.

Prosimy, żeby pracodawcy przekazywali informację o zwolnieniach lekarskich swoich uczniów szkole, ze względu na elektroniczne L4 szkoły nie ma dostępu do takich danych.
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REFUNDACJI
2021-10-21

Komunikat dot. wstrzymania wypłaty refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

 

W związku z faktem, że limit środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na bieżący rok został wyczerpany, Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach zmuszona jest wstrzymać wypłatę na rzecz pracodawców refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Przypomina się jednocześnie, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2020 r. poz. 1581) wynagrodzenia wypłacone pracownikom młodocianym i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń mogą być refundowane wyłącznie do wysokości limitu środków z Funduszu Pracy.

Galeria
ZDJĘCIA