ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU "RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA"
2023-03-01

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „RZEMIOSŁO OCZAMI DZIECKA” został rozstrzygnięty. Łącznie powiadomiono 24 żorskie przedszkola. W odpowiedzi na konkurs do biura Cechu wpłynęły 22 prace plastyczne A4, które zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi i przedstawiają zawody rzemieślnicze.

Dzięki temu konkursowi przedszkolak poszerzył wiedze na temat zawodów rzemieślniczych oraz zwiększył swoją kreatywność oraz wyobraźnię na temat rzemiosła.

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość.

Jury konkursowe oraz pracownice biura Cechu miały za zadanie przydzielić pracą punkty od 1 do 5. W efekcie podsumowania wyłoniono 5 prac głównych, natomiast pozostałe zostały wyróżnione. Oceniano przedewszystkim pracę samodzielna jak również zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród przewidziane jest w m-cu kwietniu 2023.


ae32debc-1c3e338c19edff5c96e7bfbb66ce5f1cf4d831bd

2ac08441-cd6cf26ff4a07080b2a5bac55b3167dbc7dd6acf


PIR_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR