Galeria
Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MiŚP w Katowicach Prof. dr hab. Jan Klimek podczas pamiątkowego wpisu do Kroniki Cechu
Pan Wojciech Staniocha podczas odbioru dyplomu z okazji jubileusz 35-lecia prowadzenia działalności
Pan Tadeusz Widera podczas odbioru dyplomu z okazji jubileusz 35-lecia prowadzenia działalności
Pan Robert Hruby podczas odznaczenia Honorową Odznaką Rzemiosła
Pan Adam Seibel podczas odznaczenia Honorową Odznaką Rzemiosła Śląskiego
Pan Jerzy Mrozek podczas odbioru dyplomu z okazji 40-lecia prowadzenia działalności
Pan Marcin Duraj podczas odbioru dyplomu z okazji 15-lecia prowadzenia działalności. Podczas Walnego Zebrania Pan Marcin został również odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła Śląskiego.
Poan Witold Śpiewok podczas odbioru dyplomu z okazji 25- lecia działalności. Podczas Walnego Zgromadzenia Pan Witold został również odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła.
Walne Zgromadzenie