Akcja poparcia wpisania Święta Ognioweo na Krajową listę niematerialnego dziectwa
2022-05-19
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach włączył się w inicjatywę mającą na celu wpisanie Święta Ogniowego na Krajową listę niematerialnego dziectwa kulturowego. Osoby, które chcą poprzeć tą inicjatywę składając podpisy na liście mogą to zrobić w Biurze Cechu przy ulicy Moniuszki 19/12 w godzinach od 8.00 do 14.30.
UWAGA jedna osoba może podpisac tylko jedną liste poparcia (listy poparcia będą umieszczone w kilku żorskich instytucjach)
INFORMACJA