Aktualności
MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA UMOWY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
2020-06-05

Poniżej przedstawiamy Państwu informację otrzymaną z Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach:

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przygotowuje się do kolejnego sezonu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Przygotowaliśmy instrukcje oraz specjalne procedury, które pozwolą na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych oraz kandydatów  w przeprowadzanych przez izbę egzaminach.  Cieszą nas kolejne zniesienia obostrzeń, ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, jednakże martwią zapowiedzi powrotu fali zachorowań, tzw. drugi etap COVID-19, zapowiadany na okres wrzesień – listopad 2020 roku. Z uwagi jednak na trudności w precyzyjnym określeniu powrotu fali zachorowań,  Izba Rzemieślnicza w Katowicach – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów  i mistrzów szkolących informuje o możliwości skrócenia umów o praktyczną naukę zawodu np. do dnia 15-31 lipca 2020 roku. Te działania pozwolą na wcześniejsze przeprowadzenie egzaminów oraz podział na mniejsze grupy kandydatów w sesjach egzaminacyjnych zgodnie z przygotowana przez izbę Instrukcję bezpieczeństwa i higieny. Obawiamy się  możliwości wystąpienia drugiej fali Pandemii koronawirusa co spowoduje  kolejne obostrzenia, które mogą nam uniemożliwić bieżące i sprawne przeprowadzenie egzaminów w miesiącach wrzesień – październik – listopad.  Dlatego też chcąc zapobiec tej sytuacji proponujemy przeprowadzenie części egzaminów w miesiącu  sierpień 2020 roku. Uważamy, że jest to bezpieczna alternatywa związana  z terminami egzaminów czeladniczych dla pracowników młodocianych.

EGZAMINY CZELADNICZE
2020-06-05

Egzaminy czeladnicze, które przed nami, swoją formą nie będą odbiegać od ubiegłorocznych zasad, choć odbędą się przy zastosowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego ze względu na panującą pandemię.

Egzamin czeladniczy, jak do tej pory, składać się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego (część pisemna i część ustna).

Kompletne wnioski tegorocznych absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia  na egzamin czeladniczy będą przyjmowane do dnia 30 czerwca br

Wymagane załączniki przy składaniu dokumentów do egzaminu czeladniczego:

- wniosek  (można pobrać w zakładce do pobrania)

- zaświadczenie o odbytej praktyce  (można pobrać w zakładce do pobrania)

- oświadczenie do egzaminu COVID-19  (można pobrać w zakładce do pobrania)

- upoważnienie do odbioru dokumentu (można pobrać w zakładce do pobrania)

- 1 fotografia (czytelnie podpisana)

- kopia świadectwa ukończenia szkoły branżowej, a w przypadku uczęszczania na kursy zawodowe (czyli uczniowie, którzy nie chodzą do szkoły) zaświadczenia ze wszystkich stopni + kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

- kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.

- w przypadku skrócenia umowy wniosek o skrócenie ( można pobrać ze strony www.cech@dlawas.pl lub w biurze cechu

- opłata 716,00 zł.

Galeria
Galeria 1