Aktualności
WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW KTÓRZY BĘDĄ ZATRUDNIAĆ MŁODOCIANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
2020-07-27

 


Prosimy o zweryfikowanie wieku uczniów z którymi chcą Państwo zawrzeć umowę w roku szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy jeśli uczeń do 1 września 2020 nie ma ukończonego 15 roku życia aby zawrzeć umowę konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA WSZYSTKICH KLAS
2020-06-26

Szanowni Państwo,

Informujemy, ze na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja dotycząca powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.

 

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.


https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Galeria
Galeria 1